Кафедраның жетістіктері

1 Оқу процесі

5В071200 – Машина жасау мамандығының Мж-301студенттері ПФ ЖШС «KSP Steel» кафедра филиалында қос оқу технологиясы бойынша оқулы жалғастырады.

Қос оқу жүйенің негізгі артықшылықтары:

- қос оқу технологиясы теория мен тәжірибенің арасын жояды;

- жоғары мамандықты кадрларды дайындауда кәсіпорынның жетекшілері мүдделілік көрсетеді;

- шығару кафедрасының оқу үстінде келешек маманға ұсынылатын өндірістік талаптарды есептеу мүмкіндігі бар;

- студенттердің қазіргі технологияларды және жоғары өндіруші құрал-жабдықтарды оқып білу.

фото – ПФ ЖШС «KSP Steel» кафедра филиалында өтетін оқу сабақтары

Металлургиялық қондырғыларының әр түрлі тетіктерін өңдеу бойынша АҚШ, Италия және Германия елдерінде өндірілген сандық басқару бағдарламасы бар заманауи станоктармен танысуда. Практикалық және зертханалық сабақтар кезінде студенттер сандық басқару бағдарламасы бар станоктарда технологиялық өңдеуді нақты оқып жатыр; жекелеген тетіктерді дайындау, құрал-саймандар мен құралдар кесу автоматты өзгеруіне жүйесі үшін оқыту бағдарламасы.

Атулы шәкіртақы конкурсының нәтижесі мен С. Торайғыров ат. ПМУ Ғылыми кеңесінң шешімі бойынша (б. № 1 26.08.2015 ж.) 2015 жылдың 1 қыркүйегінен бастап ММс-22н тобының магистранттары НуркимбаевС.М. пен Хан А.А. С. Торайғыров ат. ПМУ атулы шәкіртақысы тағайындалды.

Фото – Атaулы шәкіртақыны иемденуші ММс-22н тобының магистранттары НуркимбаевС.М. пен Хан А.А. С. 

МОН РК және № 276 04.05.2015 ж. бұйрығына сәйкес С. Торайғыров ат. ПМУ Ғылыми кеңесінң шешімі бойынша (б. №14 10.07. 2015 ж.) 2015 жылдың 1 қыркүйегінен бастап СМС-302 тобының студенті Суеноваға М.Р. Казақстан Республикасының Президентінің шәкіртақысы тағайындалды.

Фото – Казақстан Республикасының Президентінің шәкіртақысын иемденуші СМС-302 тобының студенті Суенова М.Р. 

 

2 Академиялық мобильділік

2014-2015 оқу жылдарында Мс-302 тобының студенттері Елемесов Е., Оспантаев А., Панарина А. 5 семестрде Люблинский техникалық университетіне (Lublin University of Technology, Люблин қ, Польша) білім алды.

Мамандықтар магистранттары: 2014-2015 оқу жылдары Санкт-Петербург ұлттық зерттеу университетінің Ақпаратты технологиялар, және компьютерлік томографиялар кафедрасында машина жасау тобы ММж-11н Ермекбаева М.С., ММс-12н Нуркимбаев С.М., Хан А.А., ММаш-22н тобы Христодоров А.А.; 6М075000 - Метрология группы метрология тобы ММр-11н Смаилова А.Д., ММр-12н Березанцева Л.И.,ММр-22н тобы Макпалеев К.А., Айтпаева А.Е. магистрлік бағдарлама бойынша ғылыми тәжірибеден өтті.

6М071200 – Машина жасау мамандығының ММаш-22н тобының магистранттары Ахметов Ж.Е., Мухамеджанов., Родионов В.Л. Сібірлік мемлекеттік автомоиьлді-жол академиясында тағылымдаманы өтті (қ. Омск, Ресей Федерациясы).

2015 жылдың 12 қыркүйегінен бастап ГП ИИР-2 мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында профильді магистратурада оқитын 1 курс магистранттары «Вычислительная механика деформируемого твердого тела» пәні бойынша Валенсия (Испания) политехникалық университетінің ғылым докторы, профессор, шелел ғалымы Тkachenko Gorskiдің лекциясына қатысты.

Фото - I. Тkachenko Gorski профессоры ММет-14п тобыным магистранттарымен  

Фото - I. Тkachenko Gorski профессоры «Машина жасау және стандарттау» кафедрасының семинарында 

 

3 Ғылыми-зерттеу жұмысы

Кафедрада 2012 ж. қазан айынан – 2014 ж. желтоқсан айына дейін 4 млн. 200 мың жалпы қаражатқа ҚР БҒМ гранты бойынша мемлекеттік-бюджеттік ҒЗЖ орындалады. ҚР БҒМ 2013 ж. қазан айында екінші техникалық аралық есеп тапсырылды; орындалған жұмыстың экспертизасының нәтижесінде ҒЗЖ нәтижелердің ең жоғары баға берілді (жоба жетекшісі проф. Шумейко И.А.).

«Машина жасау өнімді жасау және сапасын бақылау кезінде метрологиялық қамтамасыз ету мысалдарды дайындау бойынша ғылыми-техникалық көмек көрсету» тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысын жасау үшін 120 мың теңгеден тұратын қаражат үшін «Иртыш-стандарт» ЖШС 2014 ж. сәуір айында келісім-шарт жасалды (жетекшісі доцент Касенов А. Ж.).

Машина жасау және энергетика бойынша студенттік конструкторлық бюросында желэнергетикалық қондырғылардың жобалары жасалған және жұмыс істейтін модельдері дайындалған:

- өнімділігі 4 л/мин жел-су көтеру қондырғы;

- қуаты 120 Вт жел-энергетикалық қондырғы.

 

4 Біліктілікті жоғарлату

Кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М., ассоц. Профессор (доц.) Касенов А.Ж. Итыбаева Г.Т. 2015 жылдың маусым айында Назарбаев Университетінің жоғары мектебінде «Подготовки и повышения квалификации руководителей высших учебных заведений Республики Казахстан» бағдарламасы бойынша Индустриалды-инновациялық даму Мемлекттік бағдарламасын іске асыру аясында оқудан өтті.

Ассоц. проф. (доц.) Итыбаева Г.Т. ЖОО Академияық бағыты бойынша бірінші модуль қ. Астана Назарбаев Университеті 30-04 шілде 2015 ж.; екінші модуль 06-10 шілде аралығында 2015 ж. қ. Сингапур.

Біліктілікті жоғарлату бойынша «Innovative Teaching and Learning Strategies» сертификат алды, Пенсильвания университеті, қ. Филадельфия (США), шілде 2015 ж.

2015 жылдың 13-21 маусым аралығында біліктілікті жоғарлату курсын Лондон қаласында өтті (Ұлыбритания).

Фото – МжС кафедрасының оқытушылары шетелдік тағылымдамада

 

5 Ұйымдар мен кәсіпорындармен ынтымақтастық

2014-2015 оқу жылында ПФ РГП «КазИнСт», ТОО «Полимер», КГКП «Павлодар машина жасау колледжі» бірге қызмет жасауға келісімге келді. Сонымен қатар ПФ РГП «КазИнСт» базасына сәйкес кафедра филиалын құру туралы келісімге келді.

Бірнеше жыл бойы кафедра Карағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Машина жасау технологиясы» кафедрасымен қызмет етеді (диссертациялардың алдын ала қорғауы, еңбектерді бірге жазу, ғылыми семинарлар және т.б.). Кафедра «Павлодар машина жасау зауыты» АҚ, ПФ ЖШС «KSP Steel», ЖК «Фирстов А. А.» кәсіпорындарымен өте жақын жұмыс істейді (элективті пәндердің каталогын келістіру, дипломдық жобаларды қорғау, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау бойынша тапсырыстарды орындау, өндірістік тәжірибелерді өткізу, түлектерді жұмысқа орналастыру, төраға және рецензенттер ретінде ПМЗ АҚ жұмыскерлерін қатыстыру.

Павлодар, Екібастұз, Ақсу қаларының басқа кәсіпорындармен ынтымақтастық реттелген (өндірістік тәжірибелерді өткізуге арналған ұзақ мерзімді келісім шарттары, ҒЗЖ орындау бойынша тапсырыстарды орындау).

 

6 Студенттердің қоғамды және ғылыми-зерттеу жұмыстарға қатысу

2014-2015 оқу жылында СМС-202 Суенова М.Р., СМС-402 Васильченко А.Ю., Мж-401 Сабыров Е.Р., Смагулов С.Е. тобының студенттері т.ғ.к., проф. Токтаганов Т.Т. жетекшілігімен «Жас ғалым» студенттік ғылыми-зерттеу жұмыс бағдарламасына қатысты. Мж-301 тобының студенті Ергибаев А.Б. VII Республикалықпән олимпиадасынан Физика бойынша ГРАН-ПРИ дипломын алды, 02-03 сәуір 2015 ж., С. Торайгырова ат. ПМУ, қ. Павлодар.

СМС-202 тобының студенттері. Суенова М и Сагитов А. «XV Сатпаев оқуларына» қатысып III дәрежелі дипломмен марапатталды, 10.04.2015 ж.

Профессор Шумейко И.А. мен Нуркимбаев С. магистранты «Коммерциализация технологии» жобасына қатысып «Исследование, разработка и создание высокоэффективного прототипа универсальной ветроэнергетической установки» тақырыбымен финалға шықты. Конкурс нәтижесі бойынша сертификат алды, ж. Астана, 27-28.11.2014 ж.

Нуркимбаев С. Магистранты ағылшын тілін 80 сағат көлемінде оқығаны туралы сертификат алды, жалғастырушы деңгейін (В2) меңгерді, маусым 2015 ж.

СМС-302 тобының студенттері Альмяшева О., Татыбаев И. аға оқытушы Искакова Д.А. жетекшілігімен «Наука и техника Казахстана» республикалық журналы үшін ағылшын тілінде мақала жазды.

Оқу-әдістемелік жұмыстар

Барлық білім беру бағдарламалары бойынша оқу-әдістемелік кешендер пәндері әзірленген. Кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М., профессор Шумейко И.А., ассоц. проф. доц. Итыбаева Г.Т., Мусина Ж.К., аға оқытушы Искакова Д.А., Маркова С.Ю. әзірлеуге қатысты. Оқытушылармен жүргізілетін мамандықтардың барлық пәндерінен оқу-әдістемелік кешендер жасалды, солардың ішінде жұмыс бағдарламалары, дәріс конспектілері, тестік тапсырмалар, тәжірибелік сабақтарға, зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

Кейбір пәндерден кафедра оқытушалармен басылымға шығарылған және «Технологиялық құрал-сайманды жобалау», «Мамандыққа кіріспе» «Металл кескіш білдектер», «Бағдарламалы басқару жүйелері», «Сапа менеджментінің жүйелері» пәндерінен оқу-әдістемелік құрал басылымға дайындалып жатыр.

2013-2015 оқу жылында «Кереку», ЖШС «Эверо», ТОО «Дом печати» баспасы арқылы кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М. профессорлар Денчик А.И., , Шумейко И.А., Дудак Н.С., доценттердің Итыбаева Г.Т., Касенов А.Ж. аға оқытушы Искакова Д.А. көлемі 12 данадан тұратын оқу құралдары басылып шығарылды.

Фото – Кафедраның профессорлік-оқытушылық құрамы басып шығарған оқулықтар, оқу-әдістемелік құралы, өнертапқыштықтарға авторлық куәліктер

Кафедрада тәрбие жұмысы 9 негізгі бағыт бойынша жүргізіледі: жалпы университеттік шаралар, мемлекеттік мерекелер; ұйымдастырушылық шаралар; саналық тәрбие; еңбек тәрбиесі мен кәсіби ориентациялық жұмыс; патриоттық, интернационалды тәрбие; құқықтық тәрбие; денсаулықты өмір түрі, туристтік-спорттық жұмыс; экологиялық тәрбие; жатақханадағы жұмыс.

Әрбір студенттік топқа эдвайзер бекітілген, жүйелі түрде топппен кездеседі, топтағы жағдайды жақсы білуі тиіс, әрбір студенттің мәселесін білуі тиіс. Дәстүрлі түрде кафедрада «Студентке арнау» іс шаралары өткізіледі, театрға қатысады, музейге барады.

Кураторлық сағатта жүйелі түрде үлгерім мәселесі қаралады, сабаққа қатысуы, тәртіп мәдениеті, этикалық және еңбек тәрбиесі қаралады және басқалары.

ММаш-12н тобының магистранты Нуркимбаев С. 2014 жылдың 22-25 қазан аралығында «Энергия будущего: Сокращение выбросов СО2» форумына қатысты, қ. Астана  

2015 жылдың қыркүйегінде ССМ-101, ССМ-102, Мж-101, Мс-102 тобының студенттері «Денсаулық күніне» белсенді қатысты. Студенттер туристік эстафеталар, бокс, күрес, футбол, волейбол, туристтік үстелді безендіру бойынша сайыстарға қатысты

«Денсаулық күні», 2015 ж.

2015 жылдың «Наурыз Мейрамы» мерекесі күніне СМС-102, СМС-202, СМС-302, Мж-101, Мж-201 Мж-301, Мс-102, Мс-302 тобының 44 студенті және оқытушылар Искакова Д.А., Итыбаева Г.Т., Маркова С.Ю. қатысты.

«Наурыз Мейрамы» мерекесіндегі МжС кафедрасының студенттері

«Машина жасау және стандарттау» кафедрасының студенттері

Мж-301 тобының студенті Ергибаев А.Б. VII Республикалықпән олимпиадасынан Физика бойынша ГРАН-ПРИ дипломын алды, 02-03 сәуір 2015 ж., С. Торайгырова ат. ПМУ, қ. Павлодар.

СМС-202 тобының студенттері. Суенова М и Сагитов А. «XV Сатпаев оқуларына» қатысып III дәрежелі дипломмен марапатталды, 10.04.2015 ж.

СМС-302 тобының студенттері Альмяшева О., Татыбаев И. аға оқытушы Искакова Д.А. жетекшілігімен «Наука и техника Казахстана» республикалық журналы үшін ағылшын тілінде мақала жазды.

Жас ғалымдар, студенттер мен оқушылардың «XIV Сатпаев оқулары» халықаралық ғылыми конференциясына, Павлодар қ. студенттер мен магистранттар қатысты: Мс-302 Быченко М.В., Евтушенко Т.Л., Кенжебаев Л.К., Оспантаев А.К., Истай Т.Б., Панарина А.В., Лупиков В.Н.,; СМС-402 Васильченко А.Ю., Зейнешев Е.Т., Успанов С.Б., Чурумбаева К.М. Темиров А.Х.; СМС-401 Мырзабекова М.М., ММаш-12н Нуркимбаев С.М., Хан А.А., ММаш-22н Христодоров А.А.; ММр-11н Смаилова А.Д.; ММаш-11н Ермекбаева М.С.; СМС-302 Дюсебаева С.Т., Альмяшева О.Ю., ДМс-302(2в) Шандыба Д.И.; Мс-402 Фахирслямов Т.К., Лисогор В.А., Герман Д.И., Капуста Я.Я.; Мж-301 Куанышбеков Ж.К., Мәдени Д.Н., Темирболатов Д.Ж.; Дощанова А.А., Тимірғалиев А.А., Блялова А.К., Жумабаев Т.Е.; Ергибаев А.Б.; Ельбаев А.Е., Таукенов Т.С., Батай Ә.Ж.; СМС-201 Касаинова И.С.; Мж-201 Макыбек Ы., Байгазинова А. – «XV Сатпаев оқуларының» сертификаттарын алды, 10.04.2015 ж.

«VI Ш. Шокин» халықаралық ғылыми-техникалық конференциясына, Павлодар қ. СМС-302 тобының студенті Альмяшева О. қатысты.

Жас ғалымдар, студенттер мен оқушылардың «Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее» II халықаралық конференциясына, қ. Томск студенттер мен магистранттар қатысты: ММр-12н Березанцева Л., СМС-401 Мырзабекова М., ММаш-12н Нуркимбаев С., СМС-402 Асылбекова М., СМС-32 Тулеубаев С.

Кафедраның ғылыми жұмысының негізгі бағыттары болып табылады:

1. Өнеркәсіптік өнімнің сапасын бақылау және басқару әдістерін зерттеу және жасау.

2. Өндірістің стандарттауы, сертификаттау және метрологиялық қамтамасыз етуінің тиімділігін жоғарлату.

3. Машина тетіктерінің беттік-пластикалық беріктендіру әдістерімен машинажасау өнімінің сапасын жоғарлатуын зерттеу.

4. Металл кескіш аспаптардың ресурсты-энергоүнемдеуші бәсекелес крнструкцияларды жасау.

5. Кесу құралдарының жаңа құрылымдарын жасап шығару.

6. Жаңарту көздерінің негізінде электр энергиясын алудың дәстүрлі емес технологиялары.

7. Машина тетіктерінің технологиялық сенімділігін қамсыздандыру.

 

Кафедрада профессорлық-оқытушылық құрамымен өткізілетін ғылыми-зерттеу және ақпараттық семинарлар ұйымдастырылған (1 фото).

1 фото – Зертханаларда өткізілетін кафедра семинарлары 

Біліктілікті жоғарлату мақсатында барлық оқытушылар әрдайым Қазақстан және жақын шетелдегі елдерде өткізілетін курстар, семинарларға қатысады.

2003 жылы 04 сәуірден ректор бұйрығына сәйкес машина жасау және энергетика бойынша тәлімгерлердің «Машина жасау жэәне стандарттау» кафедрасында конструкторлық бюро қызмет жасайды. СКБда келесі бағыттар бойынша тәжірбие-конструкторлы жұмыстар орындалады :

1 Энергия көзін тудыру негізінде электірлі энергияны алу көзінің дәстүрлі емес технологиясы.

2 Металл кескіш аспаптардың ресурсты-энергоүнемдеуші бәсекелес крнструкцияларды жасау.

СКБ-да машина жасау және энергетика орындалынады, сонымен қатар ҒЗЖ м/б 150/1961 жұмыстары да орындалынады, тақырыбы «Проект опытно-промышленного образца ветроэнергетической установки средней мощности» онда тәлімгерлер мен магистранттар қатысады.

mmit_10

Фото - желэнергетикалық қондырғысының әмбибап моделі, ВК параметрлерін зерттеу

mmit_11

Фото - "Универсальной ВЭУ" жобасын ҚР білім министріне Саринжиповқа А.Б. көрсетуі (ғылыми жетекші профессор Шумейко И.А., магистрант Нуркимбаев С.М.)

mmit_12

Фото - профессор, т.ғ.к.,машина жасау мен энергетика бойынша студенттік конструкторлық бюросының жетекшісі Шумейко И.А. күш басының жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп жатыр

Бағыты: бәсекеге қабілетті конструкцияларын әзірлеу ресурс-энергия үнемдейтін кесу құралдары Дудак Н.С. профессор, қауымдастырылған профессор (доцент) қатысу Итыбаева Г.Т., Мусина Ж.К., Қасенов А.Ж., дәрігер PhD Таскарина А.Ж.

Мақсаты: жаңа өңдеу әдістері мен құралдарын кесу конструкцияларын дамуымен машина бөлшектері жоғары сапалы бетінің емдеумен қамтамасыз ету ресурс-энергия үнемдейтін Металл кескіш аспаптарды дамыту.

Міндеттері:

1. машина бөлшектері сыртқы және ішкі беттерін өңдеу қолданыстағы әдістерін талдау;

2. Жаңа конструкцияларын және жаңа буын ресурс-энергия үнемдейтін кесу құралдарын дамыту 2. негіздеу;

3. 3. машина бөлшектері сыртқы және ішкі беттерін емдеу ресурстық-энергия үнемдейтін жаңа буын Металл кескіш аспаптарды үшін ұсыныстар әзірлеу.

Зерттеу нәтижелері:

Осы жұмыстың нәтижесінде нәтиже:

- Жаңа буын жобалау, кинематика және динамика өңдеу ресурс-энергия үнемдейтін Металл кескіш аспаптарды;

- Эксперименттік зерттеулер негізінде табиғи ресурстардың энерготиімді жаңа буын Металл кескіш аспаптарды машина бөлшектерін беттік емдеу сапасына технологиялық факторлардың әсерін құрылған;

- Жаңа буын ресурс-энергия үнемдейтін кесетін құралдарды жобалау әдістемесі.

mmit_13

Фото – Спиральды екітөбелі көлденең жиегі жоқ бұрғышы

mmit_14

Фото – Тартпажонғыш үңгілегіші

mmit_13

Фото – Тартпажонғыш ұңғылағышы

mmit_14

Фото – Төбесіз тістерімен кескіш ұңғылағыш

Практикалық маңыздылығы өндірістік құралдар құнын төмендету үшін, демек, жаңа буынның ресурс-энергия үнемдейтін кесетін құралдар құрылыстар, өңдеу сапасын жақсартады табылатындығында ресурстар мен энергия төмендеуіне әкелді құралы материалды, азайту, кесу үшін қолайлы жағдай жасау, және егжей.

Зияткерлік меншікті қорғау: өндірістік және оқу үдерісіне енгізу бар 30-дан астам алдын ала патент және патент инновациялық.

Фото –2014 жылы оқуға түскен магистранттары

A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb