Кафедрада тәрбие жұмысы 9 негізгі бағыт бойынша жүргізіледі: жалпы университеттік шаралар, мемлекеттік мерекелер; ұйымдастырушылық шаралар; саналық тәрбие; еңбек тәрбиесі мен кәсіби ориентациялық жұмыс; патриоттық, интернационалды тәрбие; құқықтық тәрбие; денсаулықты өмір түрі, туристтік-спорттық жұмыс; экологиялық тәрбие; жатақханадағы жұмыс.

Әрбір студенттік топқа эдвайзер бекітілген, жүйелі түрде топппен кездеседі, топтағы жағдайды жақсы білуі тиіс, әрбір студенттің мәселесін білуі тиіс. Дәстүрлі түрде кафедрада «Студентке арнау» іс шаралары өткізіледі, театрға қатысады, музейге барады.

Кураторлық сағатта жүйелі түрде үлгерім мәселесі қаралады, сабаққа қатысуы, тәртіп мәдениеті, этикалық және еңбек тәрбиесі қаралады.

Қазақстан Республикасының және РФ аймақаралық ынтымақтастығының Бизнес жиыны IX шегінде жоғары деңгейде ұйымдық жұмыстар нәтижелері бойынша ПГУ ректорының 20.10.2013 ж. №1-02-07/702 бұйрығына сәйкес Е.Р. Сабыров Мж-201 тобынан; Зейнешев Е.Р. СМС (м)-202 тобынан; Я.В. Литвинова Мс-402 тобындағы тәлімгерлер мен волонтёрларға алғыс жарияланған.

АҚ «Проммашкомплект» (Экибастуз қ.) өнеркәсібінде 02.11.2012 ж. Мс-402, Мс-302 топ тәлімгерлері болды шықты, онда көздеген мақсаты ары қарай өндірістік, диплом алды тәжірбенің өтуі және түлектердің жұмысқа орналасуы.

«Машина жасау және стандарттау» кафедрасының аға оқытушы Р.У. Каржубаева 19.03.2013 жылы «НАУРЫЗ МЕЙРАМЫНА» қатысты бір топтың Мж-301: Бакибаева К.М., Калиасқарова А.А., Махметов М.Н., Мұратханұлы Б., Сарсикеев С.А., Смагулова Н.Е., Татыбаева Н.О., Тусупов К.А.; Мж-201 Көпей Ж.Ж., Сабыров Е.Р.; СМС-301 Сейфуллина М.Б., Сыздык А.Н., Тускеева Д.К., Смаилова А.Д.; СМС-201 Мырзабекова М.М., Серік Т.Б. қатысуымен, кафедра тәлімгерлері декан факультетің Т.Т. Тоқтагановты шақырумен мейрам Б-201 дәрісханада ұйымдастырылды; Соңымен қатар «НАУРЫЗ МЕЙРАМЫНА» байланысты тақырыпқа қабырға газеті атты сайыс өтті, сайыста Мс-102, Мж-301, СМС-202 топтарының тәлімгерлері қатысты, 1-ші орынды СМС-201 тобының қабырға газеті алды. Мс-302 тобының тәлімгері Нуркимбаев С. К.И. Сатпаева ғылыми сыйлы диплом лауреатын иеленді, сонымен қоса 25000 мың теңге сертификатын алды.

Кафедра тәлімгерлері «НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ» мерекесін тойлауда

Кафедра ішінде және сыртында тәлімгерлердің академиялық ұтқырылық жүйе жүзеге асырылуда. Прага қаласындағы Чех техникалық университетінде 2012-2013 оқу жылдарында 5-ші семестрді Мс-302 тобының студенттері Боранбаев Е., Кизатова А. және СМС-302 тобының тәлімгерлері Каирбаева Б., Калиева А. транскриптер мен сертификаттарын алып оқыды. Чеш техникалық университетінде оқуларының нәтижелері бойынша Калиева А., Каирбаева Б., Боранбаев Е., Кизатова А. «Жақын және алыс шет елдер университетерінде академиялық ұтқырлық оқу» атты дөңгелек үстелге қатысқан.

Прага қаласындағы Чех техникалық университетінде оқыған кафедра студенттері, 2012 ж.

Алматы қаласындағы К.И.Сатпаев атындағы Қазақстан ұлттық техникалық университетінде 2012-2013 оқу жылдарында 5-ші семестрді 5В071200 - Машина жасау мамандығының тәлімгерлері Мж-301 тобынан Мұратханұлы Б., Баймоллин Б. Тәлімгерлері транскриптер алып оқыды.

5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандығының тәлімгерлері СМС-302 тобынан Зейнешев Е., Васильченко А., Путинцева О., Чурумбаева К., СМС-402 тобынан Маралбаева С., Оспанова Э., Рахметова Л., Хамзина А. (қаңтар 2013 ж.) Қарағандыдағы қысқы мектеп экономикалық Қазақсатан тұтыну одағы университетінде транскриптер алып оқыды.

2013-2014 оқу жылы ПФ ТОО «KSP Steel» филиалындағы «Машина жасау және стандарттау» кафедрасының оқу сабақтары «Металл кескіш білдектер», «Конструкторлық-технологиялық машина сапасын қамсыздандыру» пәндері Мс-302, СМС(м)-302 топтарында өткізілді.

ПФ ТОО «KSP Steel» филиалындағы кафедрасында Мс-302, СМС-302 топтар тәлімгерлерінің оқу сабақтары

Кафедраның ғылыми жұмысының негізгі бағыттары болып табылады:

1. Өнеркәсіптік өнімнің сапасын бақылау және басқару әдістерін зерттеу және жасау.

2. Өндірістің стандарттауы, сертификаттау және метрологиялық қамтамасыз етуінің тиімділігін жоғарлату.

3. Машина тетіктерінің беттік-пластикалық беріктендіру әдістерімен машинажасау өнімінің сапасын жоғарлатуын зерттеу.

4. Кесу құралдарының жаңа құрылымдарын жасап шығару.

5. Жаңарту көздерінің негізінде электр энергиясын алудың дәстүрлі емес технологиялары.

6. Машина тетіктерінің технологиялық сенімділігін қамсыздандыру.

 

Кафедрада профессорлық-оқытушылық құрамымен өткізілетін ғылыми-зерттеу және ақпараттық семинарлар ұйымдастырылған (1 фото).

1 фото – Зертханаларда өткізілетін кафедра семинарлары

Біліктілікті жоғарлату мақсатында барлық оқытушылар әрдайым Қазақстан және жақын шетелдегі елдерде өткізілетін курстар, семинарларға қатысады.

«Қазақстан Республикасының Бірінші Президентінің Қоры» Қоғамдық қорымен 1 070 635 теңге сомасына (жоба жетекшісі профессор Шумейко И.А.) «Қуаттылығы 3 кВт болатын жел энергетикалық қондырғының шығу параметрлерін зерттеу, тәжірибелік үлгіні жасау және шығару» тақырыбына № 198-10 30.11.2010 ж. шаруашылық келісімдік ғылыми-зерттеу жұмысы келісілді және орындалып жатыр.

2012-2013 оқу жылында - «Орташа қуатты желагрегат үлгісін сынау-өнеркісіптік жобасына» 4млн. 345 мың теңге көлемінде ғылми зерттеу қаржыландыруға 2014 жылға дейінгі мерзімге грант берілді ( жоба жетекшісі профессор Шумейко И.А.).

Қазақстан Республикасының Ғылым және Білім министрінің келуіне байланысты ұйымдастырылған С.Торайғыров атындағы ПМУ ғылыми жетістіктер көрмесіне кафедра атынан бур қорғанышы бар әмбебап желэнергиялық қондырғы моделі ұсынылды. Бұл әзірлеме ҚР БҒМ министрін қызықтырды. Нәтижесінде, 29.03.2012 жылы «Регион» баспасында мақала жарияланды, мұнда әзірлеменің ерекшелігі ерекшелінген (әзірлеменің жетекшісі профессор Шумейко И.А.)

2013 жылы сәуір айында ИНеУ-де неміс кәсіпорындары қоздырғыш энергия көздері атты көрме ұйымдастырды, сол көрмеге т.ғ.к., профессор Шумейко И.А. және де Мс-302 тобының тәлімгері Нуркимбаев С. қатысып, көрмеде көрсетілген желэнергетикалық құрылым моделі жайлы телевиденядағы («24KZ», «Ирбис») ақпатат берді; сонымен қатар су көтеру үшін желагрегатты моделіде қатысып телевиденясында (канал «Казахстан-Павлодар») тамашаланды.

mmit_10

2 фото – Жел энергетикалық қондырғы үлгісін баптау (т.ғ.к., профессор Шумейко И.А., магистрант Христодоров А.)

mmit_11

3 фото – Жел энергетикалық қондырғының үлгісін сынау үшін аэродинамикалық құрбының авторлары (т.ғ.к., профессор Шумейко И.А., магистрант Коваль Ю.А.)

mmit_12

4 фото – Қуаттылығы 0,2 кВт жел энергетикалық қондырғыны баптау (магистрант Коваль Ю.А.)

«Жаңа кесу құралдары» ғылыми бағытына профессор Дудак Н.С. жетекшілігімен кафедра доценттері, магистранттар және студенттер қатысады (5-6 фото).

Жобаның мақсаты: өңдеу мен өнімділіктің сапасын жоғарлату үшін жаңа кесу құралдарын жасау: көлденең жиегі жоқ бұрғылар, үңгілегіш-тартажонғыштар, ұңғылағыш-тартажонғыштар, ұңғылағыштар, тесіктерді жону үшін кескішті бастиектер, төбесіз жону кескіщтері, қылыштық кескіш, тартажонғыштар, өңдедің жаға тәсілдері.

mmit_13

5 фото – Екі төбелі шиыршықты көлденең жиегі жоқ бұрғы

mmit_14

6 фото – Жонғыш станокта екі төбелі шиыршықты бұрғымен тесіктерді өңдеу

Кафедра екі мамандық бойынша машина құру өндірісі саласындағы мамандарды дайындайды:

1) 5В071200 — Машина жасау

2) 5В073200 — Стандартттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша).

және магистратураның екі мамандығы бойынша:

1)    6М071200 – Машина жасау;

2)    6М075000 – Метрология.

5В071200 мамандығы бойынша оқыған және жоғары білім алған кафедра түлектеріне Машинажасау бакалавры квалификациясы беріледі, кейінгі еңбеккке тартумен және кәсіптік қызметтердің келесі түрлерін орындаумен: өндірістік-технологиялық, ұйымдастырушылық-басқару, жобалық-құрылым, ғылыми-зерттеу және ақпараттық-компьютерлік.

5В073200 мамандығы бойынша оқыған және жоғары білім алған кафедра түлектеріне Стандартттау, сертификаттау және метрология бакалавры квалификациясы беріледі, кәсіптік қызметтердің келесі түрлерін орындаумен: ұйымдастырушылық-басқару, өндірістік-технологиялық, жобалық, ғылыми-зерттеу және сараптық-аудиторлық.

 

5В071200 – “Машина жасау”

Түлек орын ала алатын лауазымдар:

- механик;

- құрылымдаушы;

- технолог;

- өндіріс (цех) учаскесінің шебері;

- өндіріс, жабдықтар бойынша менеджер;

- жобалық және зерттеу мекемелердің ғылыми қызметкері;

- сандық бағдарлама басқаруы бар станокты жабдықты баптаушы.

 

Оқыту түрі – күндізгі және орта кәсіби негізіндегі сырттай

Оқыту мерзімі күндізгі - 4 жыл, орта және жоғары кәсіби негізіндегі сырттай - 3 жыл.

Білім – жоғары кәсіптік.

Академиялық дәрежесі – машинажасау бакалавры.

Сабақтарды техника ғылымдарының кандидаттары профессорлар И.А. Шумейко, Н.С. Дудак, Р.Ө. Олжабаев, Т.Ш. Баймагамбетов жүргізеді.

Кафедра меңгерушісі – техника ғылымдарының кандидаты, доцент Ықсан Ж.М.

 

5B071200 – “Машина жасау” мамандық түлектердің қызмет түрлері өте кең:

технологиялық: механикалық өндеудің машина бұйымдарының және құрастырудың технологиялық процестерді жетілдіру;

құрастырушылық: технологиялық жабдықты жобалау, кескіш құралдарды, технологиялық және аспаптық жабдықты, стандартты емес жабдықтарды жобалау;

пайдаланушылық: машинажасау зауыттарының жабдықтарын пайдалану және жасау;

ғылыми-зерттеушілік: технологиялық процестерді зерттеу сапасы, технологиялық жабдықтың мінездемесі, прогрессивті жабдықтау әдісі, болашақты жабдықтар түрлері және т.б.;

ұйымды-басқарушылық: өндірістік процесін ұйымдастыру және басқару;

ақпаратты-компьютерлі: инженерлі еңбектің бағдарламалы қамсыздандыруды құру.

Студенттердің білімдерін бағалау негізіне баллды-рейтингі бақылау жүйесі (БРБЖ) салынған. БРБЖ студенттер білімін бағалаудың объективтілігін жоғарлатуға мүмкіндік береді, және ең маңыздысы, студенттердің оқу қызметіндегі белсенді ролін қамтамасыз етеді, студенттердің білімді меңгерудегі қызықтырушылықтарын жоғарлатады.

Жоғары базалық білім дипломын алған соң, түлек іскер әкімшілдік және менеджмент облысында терең дайындық, ғылыми және оқу- педагогикалық қызметі үшін дайындық мақсатымен магистратураға түсу мүмкін.

Кафедрада мамандарды сапалы дайындауды қамтамасыз ету үшін мықты материалдық қор құрылған. Сабақтар қазіргі уақыттағы оқыту құралдарымен, соның ішінде есепту техникасымен жабдықтандырылған мамандандырылған аудиториялар мен зертханаларда өткізіледі.

Біздің мамандарымыз бүгінгі күнде Қазақстан Республикасының машина жасау өнеркәсібінің дамуына қажет. Мысалы, Павлодар мен Павлодар облысының кәсіпорындарымен (ПФ ЖШС «KSP Steel», АҚ «Алюминий Казахстана», АҚ ЕЭК, АҚ «ПМЗ» және басқалармен).

 

5B071200 – “Машина жасау” мамандығы түлектерінің қызметінің сипаттамасы:

Қызмет ортасы:

- машина жасау зауыты;

- энергожүйелердің механикалық жөндеу базалары, металлургиялық өнеркәсіп, автомобиль және көлік шаруашылығы;

- индустриядың табу және қайта өндеу саласы;

- ғылым-зерттеу ұйымы;

- құрастырушы-технологиялық мекеме;

- жобалық-құрастырушылық ұйымдар;

- маркетингтік және көлік пайдалану қызметтері;

- техникалық қамтамасыздандыру станциялары.  

 

5В073200 - Стандартттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

Оқыту түрі – күндізгі және орта кәсіби негізіндегі сырттай.

Оқыту мерзімі – күндізгі - 4 жыл, орта және жоғары кәсіби негізіндегі сырттай - 3 жыл.

Білім – жоғары кәсіптік білім.

Академиялық дәрежесі – стандарттау, сертификаттау және метрология бакалавры.

Сабақтарды техника ғылымдарының кандидаттары профессорлар И.А. Шумейко, Н.С. Дудак, Р.Ө. Олжабаев, Т.Ш. Баймагамбетов жүргізеді.

Кафедра менгерушісі – техника ғылымдарының кандидаты, доцент Ықсан Ж.М.

Бітірушінің атқаруға құқығы бар қызметтерінің тізімдері:

- стандарттау жөніндегі инженер;

- сертификация жөнінде инженер;

- инженер-метролог;

- техник-метролог;

- инспектор;

- ғылыми қызметкер;

- сапа бойынша менеджер;

5В073200 - Стандартттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) мамандығы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы

Қызмет ету ортасы:

Нормалардың орындалуын бақылау және тарату, өнімдерге талаптар мен ережелер, процестер және жүйелерді құру, олардың өнімдері, өндірістері, қолданулары және метрологиялық қамтамасыз етулері, өнімдердің және қызмет көрсетулердің қауіпсіздіктері, өндірушілер мен тұтынушылар үшін биік экономикалық тиімділік, сонымен қатар білім шексіздіктерінде оқу процестерін ұйымдастыру, стандарттауға, метрологияға және сертификаттауларға қатынастары болу.

Кәсіптік қызметтерінің объектлері

Бітірушілердің кәсіптік қызметтерінің объектлері болып өнімдер, процестер және жүйелер жатады; мекемелерді жабдықтау және зерттеу зертхана-лары; өлшеу әдістері мен тәсілдері, зерттеу және бақылау; стандарттау, метрология және сертификаттау мен менеджмент сапасы жүйелеріндегі нормативті құжаттар; ғылыми метрологиялық қам-тамасыз ету, өндірістік, әлеуметтік және экология-лық қызметтер.

Кәсіптік қызметтерінің пәндері

Кәсіптік қызметтердің пәндері болып нормативтік және нормативті-техникалық құжаттар, өлшеу тәсілдері, зерттеу мен бақылау, метрологиялық қамтамасыз етулер жатады.

Жоғары базалық білім дипломын алған соң, түлектер білім деңгей арттыру ушін және ғылыми, ғылыми-ұстаздық жумыстармен шұғылдану үшін магистратураға түсіп оқуын жалғастыруына болады. Оқу жұмыстары арнайы зертханаларда және аудиторияларда жүргізіледі.

Мамандарды сапалы деңгейде дайындау үшін жоғарғы дәрежеде жабдықталған материалдық база жасалды.

Казахстан Республикасының машина жасау саласының өнеркәсіпшері біздің тұлектерімізге жоғарғы сұраныс көрсетіп отыр.

5В073200 - Стандартттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) мамандығы бойынша бакалаврлар кәсіптік қызметтердің келесі түрлерін орындай алады:

- ұжымдық-басқармалық;

- өндірісті-технологиялық;

- сервисті-эксплуатациялық;

- монтажды-жөндейтін;

- есептемелі-жобалық;

- эксперементті-зерттеулік;

- білім беретін (педагогикалық).  

Кафедраның құрылу тарихы

Кафедра 1997 жылы, 1962 жылдан бастап негізделген «Машина жасау технологиясы» және «Металлды кесу жабдығы» екі кафедраның қосылу нәтижесінде пайда болды.

 

Кафедра меңгерушісі

Ықсан Жанар Мұңсызбайқызы
т.ғ.к., С. Торайғыров атындағы ПМУ доценті

 

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының басты бағыты болып табылатындар:

1. Өндірістік өнеркәсіптердің өнімінің сапасын бақылау және басқару әдістерін зерттеу және жасау.

2. Өндірісті стандарттау, сертификаттау және метрологиялық қамтамасыз ету қызметінің тиімділігін жоғарлату.

3. Машина тетіктерінің беттік-пластикалық беріктендіру әдістерімен машинажасау өнімінің сапасын жоғарлатуын зерттеу.

4. Кесу құралдарының жаңа құрылымдарын жасап шығару.

5. Жаңарту көздерінің негізінде электр энергиясын алудың дәстүрлі емес технологиялары.

6. Машина тетіктерінің технологиялық сенімділігін қамсыздандыру.

Кафедрада машина құру және энергетика бойынша студенттік конструкторлық-зерттеу бюросы ашылды, өзінің басты мақсаты болып энергияның қайнар көзін жаңғырту, табиғи ресурстарды үнемдеу және экологиялық жағдайды жақсарту негізінде Павлодар облысында энергетиканы дамыту болып табылады.

Кафедра қызметкерлерімен ойлап табуға 40 артық авторлық куәлігі алынды, 400 ғылыми және әдістемелік жұмыс басылып шықты, 6 монография шықты.

Кафедра облыстың барлық өндірістік кәсіпорынлдарымен тығыз байланыста, Қазақстан Республикасының және жақын шет ел мемлекеттерінің жүргізуші университеттерімен байланыс орнатылған.

Келесі кәсіпорындарында машина жасау және стандарттау кафедрасының филиалдары ашылды және жұмыс істеуде:

1. «Полимер» ЖШС (кафедра филиалы туралы келісім-шарт №10 30.01.2010 ж.).

2. «КазИнСт» РМК ПФ (кафедра филиалы туралы келісім-шарт №26 09.06.2011 ж.).

3. «KSP Steel» ЖШС ПФ (кафедра филиалы туралы келісім-шарт №310-ПФ 07.05.2012 ж.).

Тәжірибе базасы ретінде нақтыланған кәсiпорындар:

1. «Полимер» ЖШС.

2. «КазИнСт» РМК ПФ.

3. «KSP Steel» ЖШС ПФ.

4. «Палодар машина жасау зауыты» АҚ.

5. «Иртыш-стандарт» ЖШС.

6. "Format Mach Company" ЖШС.

7. "Каустик" АҚ.

8. "ФК "Ромат" ЖШС.

 

 Жеткіншектердің тәлім - тәрбиесі және оқу ісінің маңызды жетістіктері үшін кафедра Ж.М. Ықсан 2012 жылғы қараша айында "Ы.Алтынсарин" сыйлы төс белгісі тағылды.

"Машина жасау және стандарттау" кафедра "Кафедра Алды" сайысына қатысып, 2013 жылдың маусым айында мақтау қағазымен марапатталды.

 

Кафедраның орналасқан мекен-жайы:

Ак.Шөкин көшесі, 139, Б1 корпусында, 212, 214 кабинеттері, металлургия, машина жасау және көлік факультеті, байланыс телефоны 673633 (ішкі 1201).

 

Мамандықтар және мамандандырулар туралы

 

Профессор-оқытушылар құрамы

 

 Оқу-зертханалық базасы

 

Ғылыми-зертханалық жұмысы

 

Тәрбие жұмыстары

 

«Машина жасау және стандарттау» кафедрасының студенттері

 

 

A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
LEXASOFT
Johnny Superb