Кафедраның жетістіктері

1 Оқу процесі

5В071200 – Машина жасау мамандығының Мж-301студенттері ПФ ЖШС «KSP Steel» кафедра филиалында қос оқу технологиясы бойынша оқулы жалғастырады.

Қос оқу жүйенің негізгі артықшылықтары:

- қос оқу технологиясы теория мен тәжірибенің арасын жояды;

- жоғары мамандықты кадрларды дайындауда кәсіпорынның жетекшілері мүдделілік көрсетеді;

- шығару кафедрасының оқу үстінде келешек маманға ұсынылатын өндірістік талаптарды есептеу мүмкіндігі бар;

- студенттердің қазіргі технологияларды және жоғары өндіруші құрал-жабдықтарды оқып білу.

фото – ПФ ЖШС «KSP Steel» кафедра филиалында өтетін оқу сабақтары

Металлургиялық қондырғыларының әр түрлі тетіктерін өңдеу бойынша АҚШ, Италия және Германия елдерінде өндірілген сандық басқару бағдарламасы бар заманауи станоктармен танысуда. Практикалық және зертханалық сабақтар кезінде студенттер сандық басқару бағдарламасы бар станоктарда технологиялық өңдеуді нақты оқып жатыр; жекелеген тетіктерді дайындау, құрал-саймандар мен құралдар кесу автоматты өзгеруіне жүйесі үшін оқыту бағдарламасы.

2016 жылы  5В073200 – Стандартизация және сертификация мамандығы бойынша  СиС-402 тобының студентіне  М.Р. Суеноваға Казақстан Республикасының Президентінің шәкіртақысы тағайындалды.

Фото – Казақстан Республикасының Президентінің шәкіртақысын иемденуші СМС-302 тобының студенті Суенова М.Р. 

 

2 Академиялық мобильділік

Топ студенттері: Мс-202 Жанбулатова Л.Д., Айдарханов Д.А., 2015-2016 оқу жылының 3 семестрін, Wroclaw University of Technology, қ. Рослав, Польша; СМС-301 тобының студенті Касаинова И., Риждік техникалық университеті, қ. Рига, (оқу тілі ағылшынша жүргізілді); Мж-301 тобының студенті Бекенов К.Ш., Семей мемлекеттік  университеті, қ. Семей,   5 семестр білім алды. 

2015 жылдың 12 қыркүйегінен бастап ГП ИИР-2 мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында профильді магистратурада оқитын 1 курс магистранттары «Вычислительная механика деформируемого твердого тела» пәні бойынша Валенсия (Испания) политехникалық университетінің ғылым докторы, профессор, шелел ғалымы Тkachenko Gorskiдің лекциясына қатысты.

Фото - I. Тkachenko Gorski профессоры ММет-14п тобыным магистранттарымен  

Фото - I. Тkachenko Gorski профессоры «Машина жасау және стандарттау» кафедрасының семинарында 

 

3 Ғылыми-зерттеу жұмысы

13.05.2016 г. кафедра меңгерушісі  Жунусов А.К. Халықаралық бизнес – Форумға қатысты  Business Days Pavlodar Конкурс  «Enterprise`s solution», I дәрежелі диплом және сертификат ақшалай сыйықы 150 000 тенге көлемінде алды.

2015-2016 оқу жылы кафедра студенттері мемлекет бюджеттік жобаны орындады, жобасы  студентік ғылыми-зерттеу жұмысы «Жас ғалым», 100 000 тенге. Жоба атауы «Проектирование и разработка сборных и комбинированных конструкций резцовых головок», ғылыми жетекші Дудак Н.С., орындаушылар: Истай Т., Оспантаев А., Панарина А., тб. Мс-402; Ахметова А., Каипов И., Миллер С., Рахим Р., тб. Мс-302; Жанбулатова Л., тб. Мс-202; Мажит А., тб. ССМ-201; Суенова М., тб. СМС-302.  

6М075000 – Метрология мамандығының магистрант Смаилова А.Д. (ғылыми жетекшісі Ықсан Ж.М.) магистерлік диссертация негізінде еңгізді «Жүккөтергіш жабдықтын тетіктерін бақылау дәлдігіне өлшеу құралдарының қателігінін әсерін зерттеу» өнеркәсібі Павлодар машина жасау зауыты - филиалы АО "ERG Service", енгізу акты 07.06.2016 жылы. 

2015 жылы 29 қыркүйекте  профессор Шумейко И.А. және  магистрант Нуркимбаев С.М. жобаны ұсынды  «Универсальная ветроэнергетическая установка» аумақтық сайыс аумағынды «Инновационный Павлодар» қатысып,  2 орын алды.

Машина жасау және энергетика бойынша студенттік конструкторлық бюросында желэнергетикалық қондырғылардың жобалары жасалған және жұмыс істейтін модельдері дайындалған:

- өнімділігі 4 л/мин жел-су көтеру қондырғы;

- қуаты 120 Вт жел-энергетикалық қондырғы.

 

4 Біліктілікті жоғарлату

Кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М.  біліктілікті жоғарлату бойынша 07.12.2015 жылдан 11.12.2015 жылға дейін аралықта көлемі 5 ECTS «Introductory Workshop on Educational System in Sweden» сертификат алды, қ. Лунд (Швеция), желтоқсан 2015 ж. Лунд (Швеция) университетінде болды, 2015-2019 жыл аралығының  Мемлекеттік индустриальды-инновациалы даму бағдарламасының (ГП ИИР-2) аумағындағы ағымдағы ЖОО әріптес болып отыр

Кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М., ассоц. Профессор (доц.) Касенов А.Ж. Итыбаева Г.Т. 2015 жылдың маусым айында Назарбаев Университетінің жоғары мектебінде «Подготовки и повышения квалификации руководителей высших учебных заведений Республики Казахстан» бағдарламасы бойынша Индустриалды-инновациялық даму Мемлекттік бағдарламасын іске асыру аясында оқудан өтті.

Ассоц. проф. (доц.) Итыбаева Г.Т. ЖОО Академияық бағыты бойынша бірінші модуль қ. Астана Назарбаев Университеті 30-04 шілде 2015 ж.; екінші модуль 06-10 шілде аралығында 2015 ж. қ. Сингапур.

Ассоц. проф. (доц.) Касенов А.Ж.  2015 жылдың маусым айында жоғары білім лидерлі Қордың жоғары ұйымында  біліктілікті жоғарлату курсын Лондон қаласында өтті (Ұлыбритания).

Фото – МжС кафедрасының оқытушылары шетелдік тағылымдамада

 

Кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М., профессор Дудак Н.С., к.т.н., ассоц. профессор (доцент) Деревягин С.И. семинарды тындады 02.02. – нан 19.02.2016 жыл (көлемі 80 сағат) «New Metallurgic Technologies in the German Steel Industry», ГП ИИР-2 аумағында өткізілген. Лектор SES (Германия) мемлекеттік байланыс бойынша неміс экономикалық фондының  аға эксперті, д.т.н. Гизела Элизабет Бартхольд. 

Ықсан Ж.М., Ткачук А.А. 2015 жылдың қазан айынан бастап,  ағылшын тілін  меңгеру бойынша Pre-Intermediate курстың деңгейін жақсы өтті, сертификаттар алды.

Касенов А.Ж., Итыбаева Г.Т., Мусина Ж.К. 2015 жылдың қазан айынан бастап желтоқсан айын дейін ағылшын тілін  меңгеру бойынша Elementary курстың деңгейін жақсы өтті, сертификаттар алды.

Искакова Д.А. 2016 жылдың қазан айынан бастап ағылшын тілін  меңгеру Intermediate деңгейінде курсты жақсы өтті.

Кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М., техник Сукач К.П. 09.10.2015 ж. С. Торайгырова атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне 55 жылдығына арналған Султанмахмут Торайгыров атындағы алтын медаль алды.

Аға оқытушы Ткачук А.А. 23.12.2015 ж. МОН ҚР  НЦТ Қ директоры Әбдиевтан, тестілеуді өткізуде белсенділікпен жауапкершілікті танытқаны үшін  мақтау қағазын алды. 

Профессор Денчик А.И. 01.04.2016 ж.  15.05.2016 жылдар аралығында ЖШС «Полимер» өнеркәсібі шартына сай өндірістік тағылымдаманы өтті, көлемі 85 сағат.

 

5 Ұйымдар мен кәсіпорындармен ынтымақтастық

2014-2016 оқу жылында ПФ РГП «КазИнСт», ТОО «Полимер», КГКП «Павлодар машина жасау колледжі» бірге қызмет жасауға келісімге келді. Сонымен қатар ПФ РГП «КазИнСт» базасына сәйкес кафедра филиалын құру туралы келісімге келді.

Бірнеше жыл бойы кафедра Карағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Машина жасау технологиясы» кафедрасымен қызмет етеді (диссертациялардың алдын ала қорғауы, еңбектерді бірге жазу, ғылыми семинарлар және т.б.). Кафедра «Павлодар машина жасау зауыты» АҚ, ПФ ЖШС «KSP Steel», ЖК «Фирстов А. А.» кәсіпорындарымен өте жақын жұмыс істейді (элективті пәндердің каталогын келістіру, дипломдық жобаларды қорғау, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау бойынша тапсырыстарды орындау, өндірістік тәжірибелерді өткізу, түлектерді жұмысқа орналастыру, төраға және рецензенттер ретінде ПМЗ АҚ жұмыскерлерін қатыстыру.

ПФ ЖШС "KSP Steel",  АҚ  ПНХЗ, Павлодар машина жасау зауыты - филиал АҚ "ERG Service", АО «Казахстан электролиз зауыты», ПФ РГП «Стандарттау және сертификаттау Казахстан институты» рецензент ретінде қызметкерлерді қатыстыру және т.б.). Павлодар, Екібастұз, Ақсу қаларының басқа кәсіпорындармен ынтымақтастық реттелген (өндірістік тәжірибелерді өткізуге арналған ұзақ мерзімді келісім шарттары, ҒЗЖ орындау бойынша тапсырыстарды орындау).

 

6 Студенттердің қоғамды және ғылыми-зерттеу жұмыстарға қатысу

5В073200 – Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандығының студенттері ССМ-201 Абишева Махаббат және  Солтанова Алия Халықаралық ғылми жас ғалымдар, магистранттар, студенттер және оқушлар «XVI Сәтбаев оқулары» конференцясына қатысқаны үшін II және III дәрежелі дипломды иеленді,  Павлодар қаласы, 12.04.2016 ж., ғылыми жетекші қауым. проф. (доц.) Мусина Ж.К.

Машина жасау бойынша студенттiк конструкторлық бюроға және энергетика және мамандандырылған кабинеттi негiзде «Метал кескіш құралдар» 2015-2016 оқу жылында студенттiк ғылыми-зерттеу жұмыстар бойыынша мемлекеттiк бюджет жобаны орындады «Жас ғалым». Жоба тақырыбы  «Проектирование и разработка сборных и комбинированных конструкций резцовых головок», ғылыми жетекшісі  Дудак Н.С., орындаушы: Истай Т., Оспантаев А., Панарина А.,  Мс-402 тобы ; Ахметова А., Каипов И., Миллер С., Рахим Р., Мс-302 тобы; Жанбулатова Л., Мс-202 тобы; Мажит А., ССМ-201 тобы; Суенова М., СМС-302 тобы.

Топтың студенттері: СМС-402 Альмяшева О.Ю., Ахметова У.Е.; СМС-302 Суенова М.Р. 2016 жылы 13 - 16 сәуір аралығында  5В073200 «Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығы бойынша Караганды  мемлекеттік техникалық университетінде (қ. Караганды) студенттер арасында VIII Республикалық жоғарғы оқу аралығындағы студенттер арасында олимпиадға қатысты, ғылыми жетекшілері аға оқытушы  С.Ю. Маркова С. Торайгыров ат. ПМУ ректоры А.А. Өрсариевтің атына алғыс хат жіберіңлді «За активное участие студентов вуза в VII Республиканской межвузовской олимпиаде». аға оқытушы  С.Ю. Марковаға және де студенттер Альмяшева О.Ю., Суенова М.Р., Ахметова У.Е. «За активное участие в VII Республиканской межвузовской олимпиаде» алғыс хат ұсынылды.

Топ студенттері  Мж-401 Ергибаев А.Б., Темирболатов Д.Ж., Мс-402 Евтушенко Т.Л., Мс-302 Миллер С.А. 2016 жылы 20 - 22 сәуір аралығында  5В071200 – «Машина жасау» мамандығы бойынша 2016 жылы ИНеУ (қ. Павлодар) Казахстан Республикасы жоғарғы оқу аралығындағы студенттер арасында  олимпиадға қатысты, ғылыми жетекші қауым. проф. (доц.) Касенов А.Ж.

Ергибаев А.Б., тб. Мж-401 (ғылыми жетекші қауым. (доц.) Касенов А.Ж.) республикалық олимпадаға қатысқаны үшін II дәрежелі дипломды 5В071200 – «Машина жасау» мамандығы 2016 жылы 2016 жылы ИНеУ (қ. Павлодар) Казахстан Республикасы жоғарғы оқу аралығындағы студенттер арасында  олимпиадға қатысты, ғылыми жетекші қауым. проф. (доц.) Касенов А.Ж.. Студенттер  Темирболатов Д.Ж., Евтушенко Т.Л., Миллер С.А. Республикалық олимпиадға қатысқаны үшін  сертификаттар алды.

Оқу-әдістемелік жұмыстар

Барлық білім беру бағдарламалары бойынша оқу-әдістемелік кешендер пәндері әзірленген. Кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М., Жунусов А.К.,  профессор Шумейко И.А., ассоц. проф. доц. Итыбаева Г.Т., Мусина Ж.К., аға оқытушы Искакова Д.А., Маркова С.Ю. әзірлеуге қатысты. Оқытушылармен жүргізілетін мамандықтардың барлық пәндерінен оқу-әдістемелік кешендер жасалды, солардың ішінде жұмыс бағдарламалары, дәріс конспектілері, тестік тапсырмалар, тәжірибелік сабақтарға, зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

Кейбір пәндерден кафедра оқытушалармен басылымға шығарылған және «Технологиялық құрал-сайманды жобалау», «Мамандыққа кіріспе» «Металл кескіш білдектер», «Бағдарламалы басқару жүйелері», «Сапа менеджментінің жүйелері» пәндерінен оқу-әдістемелік құрал басылымға дайындалып жатыр. «Металл кескіш құралдарды жобалау және жасау». 

2013-2016 оқу жылында «Кереку», ЖШС «Эверо», ТОО «Дом печати» баспасы арқылы кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М. профессорлар Денчик А.И., , Шумейко И.А., Дудак Н.С., Олжабаев Р.О.,  қауым. проф. (доц.)  Итыбаева Г.Т., Касенов А.Ж. аға оқытушы  Искакова Д.А., Каржубаевой Р.У., Ткачук А.А.,  көлемі 20 данадан тұратын оқу құралдары және 3 монография басылып шығарылды. 

Фото – Кафедраның профессорлік-оқытушылық құрамы басып шығарған оқулықтар, оқу-әдістемелік құралы, өнертапқыштықтарға авторлық куәліктер

Кафедрада тәрбие жұмысы 9 негізгі бағыт бойынша жүргізіледі: жалпы университеттік шаралар, мемлекеттік мерекелер; ұйымдастырушылық шаралар; саналық тәрбие; еңбек тәрбиесі мен кәсіби ориентациялық жұмыс; патриоттық, интернационалды тәрбие; құқықтық тәрбие; денсаулықты өмір түрі, туристтік-спорттық жұмыс; экологиялық тәрбие; жатақханадағы жұмыс.

Әрбір студенттік топқа эдвайзер бекітілген, жүйелі түрде топппен кездеседі, топтағы жағдайды жақсы білуі тиіс, әрбір студенттің мәселесін білуі тиіс. Дәстүрлі түрде кафедрада «Студентке арнау» іс шаралары өткізіледі, театрға қатысады, музейге барады.

Кураторлық сағатта жүйелі түрде үлгерім мәселесі қаралады, сабаққа қатысуы, тәртіп мәдениеті, этикалық және еңбек тәрбиесі қаралады және басқалары.

2016 жылдың қыркүйегінде ССМ-101, ССМ-102, Мж-101, Мс-102 тобының студенттері «Денсаулық күніне» белсенді қатысты. Студенттер туристік эстафеталар, бокс, күрес, футбол, волейбол, туристтік үстелді безендіру бойынша сайыстарға қатысты

«Денсаулық күні», 2016 ж.

Топтар студентеріне топ  кураторлары куратор сағатын жүргізді, тақырыбы: «Международный женский день», «Наурыз Мейрамы». Корпусты жинастыруды өткізу  (сәуір 2016 ж.), Мажилиске,  Маслихатқа сайланатын депутаттарымен кездесуге қатысты (наурыз 2016), жастарға қызмет көрсету орталығының өкілімен кездесті  (мамыр 2016 ж.),  түлектер жәрменкесі   (сәуір 2016 ж.).  

ССМ-101, ССМ-102, Мс-101, Мс-102, ССМ-202, Мс-301 тобының студенттері С. Торайгыров ат. ПМУ  Наурыз Мейрамын өтізуге қатысты. ССМ-101 тобының студенттері Болат Т., Жумажан Д., Маханова Г., Омиржанова Т., Мж-101  Буха И., қабырға газеті конкурсына, ұлтты салт дәстүрлер,  викторинаға, концерттік номерлерге қатысты.

2016 жылдың 17, 18 наурызында   МжС кафедрасы  НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ атты мерекеге қтысты.  ССМ-102, ССМ-101, Мс-102, Мж-101 тобының студенттері биік көрсеткішпен қатысты. Кафедра факультет кафедраларының арасынан  Грант – При ұтып алды; грамоталар:  I дәрежелі  «Ұлттық өнер мен салт-дәстүрлер» (әдет - ғұрып); II дәрежелі  «Ең үздік ұлттық безендіру» (Национальное оформление); II дәрежелі  «Мерекелік газет» (мерекелік қабырға газеті). 

СМС-302, Мс-302, СМС301, СМС 201, Мс-301 тобының студенттері спорттық іс шараға қатысты Президенттік Миля, ол  03.05.2016ж., болды.

«Наурыз Мейрамы» мерекесіндегі МжС кафедрасы студенттерінің жеңіп алған сыйлығы

«Машина жасау және стандарттау» кафедрасының студенттері

2015-2016 оқу жылы кафедра студенттері мемлекет бюджеттік жобаны орындады, жобасы  студентік ғылыми-зерттеу жұмысы «Жас ғалым», 100 000 тенге. Жоба атауы «Проектирование и разработка сборных и комбинированных конструкций резцовых головок», ғылыми жетекші Дудак Н.С., орындаушылар: Истай Т., Оспантаев А., Панарина А., тб. Мс-402; Ахметова А., Каипов И., Миллер С., Рахим Р., тб. Мс-302; Жанбулатова Л., тб. Мс-202; Мажит А., тб. ССМ-201; Суенова М., тб. СМС-302.  

Халықаралық ғылми-зертханалық «VII Торайгыровские чтения.  Качество жизни в Павлодарской области. Состояние и перспективы» конференциясы және Халықаралық ғылми жас ғалымдар, магистранттар, студенттер және оқушлар «XVI Сәтбаев оқулары» конференцясына студенттер және магистранттар қатысқаны: Мж-401 тобынан Мәдени Д., Темирболатов Д., Ельбаев А.Е., Мс-402 Леонтьева Т., ССМ-201 Абишева М.Ж., Солтанова А., ССМ-202 Кувалдина В.А., Лунина В., Кабышева А., Мж-301 Мақыбек Ы., Байгазинова А., Бекенов К., Қаленов С., СМС-302 Сагитов А., Суенова М., ММс-22н Нуркимбаев С.М., Хан А.А., ММр-21н Смаилова А.Д., ММс-12н Капуста Я.Я.,  ММет-14п Айгожина Д.Г., Амренов Е.Т., Екидин П.А., . Каиржанов Р.Е., Көпей Ж.Ж., Мукышев Б.М., Патрин А.Б., Сабыров Е.Р., Шакенев В.А., Шакенев Р.К.-К.

Кафедраның ғылыми жұмысының негізгі бағыттары болып табылады:

1. Өнеркәсіптік өнімнің сапасын бақылау және басқару әдістерін зерттеу және жасау.

2. Өндірістің стандарттауы, сертификаттау және метрологиялық қамтамасыз етуінің тиімділігін жоғарлату.

3. Машина тетіктерінің беттік-пластикалық беріктендіру әдістерімен машинажасау өнімінің сапасын жоғарлатуын зерттеу.

4. Металл кескіш аспаптардың ресурсты-энергоүнемдеуші бәсекелес крнструкцияларды жасау.

5. Кесу құралдарының жаңа құрылымдарын жасап шығару.

6. Жаңарту көздерінің негізінде электр энергиясын алудың дәстүрлі емес технологиялары.

7. Машина тетіктерінің технологиялық сенімділігін қамсыздандыру.

 

Кафедрада профессорлық-оқытушылық құрамымен өткізілетін ғылыми-зерттеу және ақпараттық семинарлар ұйымдастырылған (1 фото).

1 фото – Зертханаларда өткізілетін кафедра семинарлары 

Біліктілікті жоғарлату мақсатында барлық оқытушылар әрдайым Қазақстан және жақын шетелдегі елдерде өткізілетін курстар, семинарларға қатысады.

2003 жылы 04 сәуірден ректор бұйрығына сәйкес машина жасау және энергетика бойынша тәлімгерлердің «Машина жасау жэәне стандарттау» кафедрасында конструкторлық бюро қызмет жасайды. СКБда келесі бағыттар бойынша тәжірбие-конструкторлы жұмыстар орындалады :

1 Энергия көзін тудыру негізінде электірлі энергияны алу көзінің дәстүрлі емес технологиясы.

2 Металл кескіш аспаптардың ресурсты-энергоүнемдеуші бәсекелес крнструкцияларды жасау.

СКБ-да машина жасау және энергетика орындалынады, сонымен қатар ҒЗЖ м/б 150/1961 жұмыстары да орындалынады, тақырыбы «Проект опытно-промышленного образца ветроэнергетической установки средней мощности» онда тәлімгерлер мен магистранттар қатысады.

mmit_10

Фото - желэнергетикалық қондырғысының әмбибап моделі, ВК параметрлерін зерттеу

mmit_11

Фото - "Универсальной ВЭУ" жобасын ҚР білім министріне Саринжиповқа А.Б. көрсетуі (ғылыми жетекші профессор Шумейко И.А., магистрант Нуркимбаев С.М.)

mmit_12

Фото - профессор, т.ғ.к.,машина жасау мен энергетика бойынша студенттік конструкторлық бюросының жетекшісі Шумейко И.А. күш басының жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп жатыр

Бағыты: бәсекеге қабілетті конструкцияларын әзірлеу ресурс-энергия үнемдейтін кесу құралдары Дудак Н.С. профессор, қауымдастырылған профессор (доцент) қатысу Итыбаева Г.Т., Мусина Ж.К., Қасенов А.Ж., дәрігер PhD Таскарина А.Ж.

Мақсаты: жаңа өңдеу әдістері мен құралдарын кесу конструкцияларын дамуымен машина бөлшектері жоғары сапалы бетінің емдеумен қамтамасыз ету ресурс-энергия үнемдейтін Металл кескіш аспаптарды дамыту.

Міндеттері:

1. машина бөлшектері сыртқы және ішкі беттерін өңдеу қолданыстағы әдістерін талдау;

2. Жаңа конструкцияларын және жаңа буын ресурс-энергия үнемдейтін кесу құралдарын дамыту 2. негіздеу;

3. 3. машина бөлшектері сыртқы және ішкі беттерін емдеу ресурстық-энергия үнемдейтін жаңа буын Металл кескіш аспаптарды үшін ұсыныстар әзірлеу.

Зерттеу нәтижелері:

Осы жұмыстың нәтижесінде нәтиже:

- Жаңа буын жобалау, кинематика және динамика өңдеу ресурс-энергия үнемдейтін Металл кескіш аспаптарды;

- Эксперименттік зерттеулер негізінде табиғи ресурстардың энерготиімді жаңа буын Металл кескіш аспаптарды машина бөлшектерін беттік емдеу сапасына технологиялық факторлардың әсерін құрылған;

- Жаңа буын ресурс-энергия үнемдейтін кесетін құралдарды жобалау әдістемесі.

mmit_13

Фото – Спиральды екітөбелі көлденең жиегі жоқ бұрғышы

mmit_14

Фото – Тартпажонғыш үңгілегіші

mmit_13

Фото – Тартпажонғыш ұңғылағышы

mmit_14

Фото – Төбесіз тістерімен кескіш ұңғылағыш

Практикалық маңыздылығы өндірістік құралдар құнын төмендету үшін, демек, жаңа буынның ресурс-энергия үнемдейтін кесетін құралдар құрылыстар, өңдеу сапасын жақсартады табылатындығында ресурстар мен энергия төмендеуіне әкелді құралы материалды, азайту, кесу үшін қолайлы жағдай жасау, және егжей.

Зияткерлік меншікті қорғау: өндірістік және оқу үдерісіне енгізу бар 30-дан астам алдын ала патент және патент инновациялық.

A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb