1 Оқу процесі

2016-2017 оқу жылында «бірыңғай ЭПК» құрастырылды,осы элективті пәндер қатарына униыерситеттегі барлық пәндер енгізілді. «Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері» атты пәнді кафедра ұсынды.

Барлық пәндер бойынша мемлекеттік компоненттік немесе вуздық болса да, дәріс және тәжірибе оқытылу компьютерлік технологияларға сай өтеді(кейстер арқылы). Дистанционды оқу үшін online сабақтар өткізіледі.

ДОТ арқылы оқытылатын студенттер үшін видео-дәрістердің көшіәрме жазбасы жасалған

2016-2017 оқу жылында кафедра филиалдарымен ПФ ЖШС «KSP Steel» және ПФ РГП «КазИнСт» өндірістік және диплом алды практикалар өткізілуде,жұмыстар жалғасуда. Кафедра филиалында 15 студент пен магистранттар практика өтті. ПФ ЖШС «KSP Steel» бойынша көптеген студенттер мен магистранттар дипломдық және магистрлік жобаларын қорғады.

2 Академиялық мобильділік

22.01.2017 жылдан 20.06.2017 жыл аралығында СжС-301 тобының студенті Солтанова Алия Муслимовна 6 семестрде академиялық мобильділік бойынша Астана қаласы С.Сейфуллин атындағы агротехникалық университетте оқыды.

01.09.2016 және 03.01.2017 жыл аралығында 5В07320-Стандарттау және сертификаттау мамандығы бойынша СиС-302 тобында Уткельбаева Г.К.-студент Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінен академиялық мобильділік бойынша оқытылды.

30 қаңтардан 3 маусым 2017 жыл аралығында Мс-202 тобында 5В071200-Машинажасау мамандығы бойынша Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінен академиялық мобильділік бойынша Даутова А.В. және Мухтаров А.С студенттері оқытылды.

 3 Ғылыми-зерттеу жұмысы.

30.11.2016ж. қауым.проф.(доц.) к.т.н. Касенов А.Ж. өнерлі жас ғалымдарға арналған Мемлекеттік ғылыми стипендиямен марапатталды.

2016-2017 оқу жылында кафедра студенттері мемлекеттік бюджеттен ғылыми жобаға «Жас ғалым» атты ғылыми-зерттеу жұмысында (№5.3-05/1617 05.12.2016 ж. бұйрық) 200 000 тенге көлемінде қаржыланған жобаны атқарды. Жобаның жалпы тақырыбы: «Жел энергетикалық орталықтан тепкіш күшті қорғау механизмі бар төмен электр станциясы», ғылыми жетекшісі Шумейко И.А., орындаушылар: Мс-302 тобының студенттері Айдарханов Д.А.,Слямов Д.Т.,Байтлеуов А.Ж.,Жакенов М.К., Курманголеев Т.С., Карабай А.Е.

Қауым.проф.(доц.) к.т.н. Касенов А.Ж. «Enterprise`s solution» конкурсында белсенділік танытқаны сертификатпен марапатталды, «ERTIS-INVEST-2016» Халықаралық инвестициялық форум шеңберінде,Павлодар қаласы, 02.11.2016ж..

20.12.2016ж. қауым.проф.(доц.) к.т.н. Касенов А.Ж.ІІ дәрежелі дипломмен «Лучшая научная работа» конкурсында, «Технические науки» секциясында Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияда «Современная наука: Проблемы и перспективы развития» атты жобамен марапатталды.(Душанбе қаласы,Тәджікістан)

Қауым.проф.(доц.) к.т.н. Касенов А.Ж., және Деревягин С.И. «Развитие в научных проектах» және «Публикации в научных журналах по социальным и гуманитарным наукам» атты семинар-тренингте қатысқандары үшін сертификатқа иие болды,осы тренинг Назарбаев университетінің профессорларының қадағалуымен өткізілді 07.10-08.10.2016ж..

№304 хатқа жүгіне отырып17.10.2016ж, ГУ «Управление недропользования окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области», ПМУ-да 21.10.2016ж. «Инновационные технологии энергоэффективности» атты хаттар. «Исследование, разработка и создание высокоэффективного промышленного прототипа универсальной ветроэнергетической установки» докладымен шықты, сөйлеуші:Шумейко И.А.

4 Біліктілікті жоғарлату

Кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М.  біліктілікті жоғарлату бойынша 07.12.2015 жылдан 11.12.2015 жылға дейін аралықта көлемі 5 ECTS «Introductory Workshop on Educational System in Sweden» сертификат алды, қ. Лунд (Швеция), желтоқсан 2015 ж. Лунд (Швеция) университетінде болды, 2015-2019 жыл аралығының  Мемлекеттік индустриальды-инновациалы даму бағдарламасының (ГП ИИР-2) аумағындағы ағымдағы ЖОО әріптес болып отыр

Кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М., ассоц. Профессор (доц.) Касенов А.Ж. Итыбаева Г.Т. 2015 жылдың маусым айында Назарбаев Университетінің жоғары мектебінде «Подготовки и повышения квалификации руководителей высших учебных заведений Республики Казахстан» бағдарламасы бойынша Индустриалды-инновациялық даму Мемлекттік бағдарламасын іске асыру аясында оқудан өтті.

Ассоц. проф. (доц.) Итыбаева Г.Т. ЖОО Академияық бағыты бойынша бірінші модуль қ. Астана Назарбаев Университеті 30-04 шілде 2015 ж.; екінші модуль 06-10 шілде аралығында 2015 ж. қ. Сингапур.

Ассоц. проф. (доц.) Касенов А.Ж.  2015 жылдың маусым айында жоғары білім лидерлі Қордың жоғары ұйымында  біліктілікті жоғарлату курсын Лондон қаласында өтті (Ұлыбритания).

Фото – МжС кафедрасының оқытушылары шетелдік тағылымдамада 

Кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М., профессор Дудак Н.С., к.т.н., ассоц. профессор (доцент) Деревягин С.И. семинарды тындады 02.02. – нан 19.02.2016 жыл (көлемі 80 сағат) «New Metallurgic Technologies in the German Steel Industry», ГП ИИР-2 аумағында өткізілген. Лектор SES (Германия) мемлекеттік байланыс бойынша неміс экономикалық фондының  аға эксперті, д.т.н. Гизела Элизабет Бартхольд. 

Ықсан Ж.М., Ткачук А.А. 2015 жылдың қазан айынан бастап,  ағылшын тілін  меңгеру бойынша Pre-Intermediate курстың деңгейін жақсы өтті, сертификаттар алды.

Касенов А.Ж., Итыбаева Г.Т., Мусина Ж.К. 2015 жылдың қазан айынан бастап желтоқсан айын дейін ағылшын тілін  меңгеру бойынша Elementary курстың деңгейін жақсы өтті, сертификаттар алды.

Искакова Д.А. 2016 жылдың қазан айынан бастап ағылшын тілін  меңгеру Intermediate деңгейінде курсты жақсы өтті.

Кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М., техник Сукач К.П. 09.10.2015 ж. С. Торайгырова атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне 55 жылдығына арналған Султанмахмут Торайгыров атындағы алтын медаль алды.

Аға оқытушы Ткачук А.А. 23.12.2015 ж. МОН ҚР  НЦТ Қ директоры Әбдиевтан, тестілеуді өткізуде белсенділікпен жауапкершілікті танытқаны үшін  мақтау қағазын алды. 

Профессор Денчик А.И. 01.04.2016 ж.  15.05.2016 жылдар аралығында ЖШС «Полимер» өнеркәсібі шартына сай өндірістік тағылымдаманы өтті, көлемі 85 сағат. 

5 Ұйымдар мен кәсіпорындармен ынтымақтастық

2015 оқу жылында ПФ РГП «КазИнСт», ТОО «Полимер», КГКП «Павлодар машина жасау колледжі» бірге қызмет жасауға келісімге келді. Сонымен қатар ПФ РГП «КазИнСт» базасына сәйкес кафедра филиалын құру туралы келісімге келді.

Бірнеше жыл бойы кафедра Карағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Машина жасау технологиясы» кафедрасымен қызмет етеді (диссертациялардың алдын ала қорғауы, еңбектерді бірге жазу, ғылыми семинарлар және т.б.). Кафедра «Павлодар машина жасау зауыты»-филиал  АҚ «ERG Service», ПФ ЖШС «KSP Steel», ЖК «Фирстов А.А.» кәсіпорындарымен өте жақын жұмыс істейді (элективті пәндердің каталогын келістіру, дипломдық жобаларды қорғау, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау бойынша тапсырыстарды орындау, өндірістік тәжірибелерді өткізу, түлектерді жұмысқа орналастыру, төраға және рецензенттер ретінде ПМЗ АҚ жұмыскерлерін қатыстыру.

ПФ ЖШС "KSP Steel",  АҚ  ПНХЗ, Павлодар машина жасау зауыты - филиал АҚ "ERG Service", АО «Казахстан электролиз зауыты», ПФ РГП «Стандарттау және сертификаттау Казахстан институты» рецензент ретінде қызметкерлерді қатыстыру және т.б.). Павлодар, Екібастұз, Ақсу қаларының басқа кәсіпорындармен ынтымақтастық реттелген (өндірістік тәжірибелерді өткізуге арналған ұзақ мерзімді келісім шарттары, ҒЗЖ орындау бойынша тапсырыстарды орындау).

 6 Студенттердің қоғамды және ғылыми-зерттеу жұмыстарға қатысу

2017 жылы 3 курс студенті Абишева Махаббат І дәрежелі диплом алды,Халықаралық ғылыми жас ғалымдар конференциясында марапатталды

- Халықаралық ғылыми-практикалық  жас ғалымдар,студенттер,оқушылар конференциясына XVII Сәтпаев оқуларына Мс-302 тобының студенттері Жанбулатова Лаура және Айдарханов Даир қатысып, 3 дәрежелі  дипломмен марапатталды.

- Халықаралық ғылыми-практикалық  жас ғалымдар,студенттер,оқушылар конференциясына XVII Сәтпаев оқуларына СиС-202 тобының студенті Некрытая Виолетта қатысып,2 дәрежелі  дипломмен марапатталды(ғылыми жетекшісі аға оқытушы Маркова С.Ю.). 

Оқу-әдістемелік жұмыстар

Барлық білім беру бағдарламалары бойынша оқу-әдістемелік кешендер пәндері әзірленген. Кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М., Жунусов А.К.,  профессор Шумейко И.А., ассоц. проф. доц. Итыбаева Г.Т., Мусина Ж.К., Касенов А.Ж., аға оқытушы Маркова С.Ю. әзірлеуге қатысты. Оқытушылармен жүргізілетін мамандықтардың барлық пәндерінен оқу-әдістемелік кешендер жасалды, солардың ішінде жұмыс бағдарламалары, дәріс конспектілері, тестік тапсырмалар, тәжірибелік сабақтарға, зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

Кейбір пәндерден кафедра оқытушалармен басылымға шығарылған және «Технологиялық құрал-сайманды жобалау», «Мамандыққа кіріспе» «Металл кескіш білдектер», «Бағдарламалы басқару жүйелері», «Сапа менеджментінің жүйелері» пәндерінен оқу-әдістемелік құрал басылымға дайындалып жатыр. «Металл кескіш құралдарды жобалау және жасау», «Квалиметрия», «Өндірістерді метрологиялық қамтамасыз ету».

2013-2017 оқу жылында «Кереку», ЖШС «Эверо», ТОО «Дом печати» баспасы арқылы кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М. профессорлар Денчик А.И., , Шумейко И.А., Дудак Н.С., Олжабаев Р.О.,  қауым. проф. (доц.)  Итыбаева Г.Т., Касенов А.Ж., Мусина Ж.К., аға оқытушы  Маркова С.Ю., Каржубаевой Р.У., Ткачук А.А.,  көлемі 23 данадан тұратын оқу құралдары және 3 монография басылып шығарылды. 

Фото – Кафедраның профессорлік-оқытушылық құрамы басып шығарған оқулықтар, оқу-әдістемелік құралы, өнертапқыштықтарға авторлық куәліктер

Кафедрада тәрбие жұмысы негізгі бағыт бойынша жүргізіледі: жалпы университеттік шаралар, мемлекеттік мерекелер; ұйымдастырушылық шаралар; саналық тәрбие; еңбек тәрбиесі мен кәсіби ориентациялық жұмыс; патриоттық, интернационалды тәрбие; құқықтық тәрбие; денсаулықты өмір түрі, туристтік-спорттық жұмыс; экологиялық тәрбие; жатақханадағы жұмыс.

Әрбір студенттік топқа эдвайзер бекітілген, жүйелі түрде топпен кездеседі, топтағы жағдайды жақсы білуі тиіс, әрбір студенттің мәселесін білуі тиіс. Дәстүрлі түрде кафедрада «Студентке арнау» іс шаралары өткізіледі, театрға қатысады, музейге барады.

Кураторлық сағатта жүйелі түрде үлгерім мәселесі қаралады, сабаққа қатысуы, тәртіп мәдениеті, этикалық және еңбек тәрбиесі қаралады және басқалары.Әр топта «Халықаралық әйелдер күні», «Наурыз мейрамы» атты кураторлық сағаттар өткізілген. Өз корпусын жинау ( сәуір 2017ж.),жастарға қызмет көрсету орталығы (мамыр 2017ж.),  Студенттер жәрменкесі (сәуір 2017ж.)

2017 жылдың 19 наурызында МжС кафедрасы «Наурыз мейрамы» атты конкурсқа қатысты. Сонымен қатар белсенділіктерін СжС-102, СжС-101, Мс-102, Мж-101 топтары көрсете білді. Кафедра үшінші орынға ие болды.СжС-101 тобының студенттері Болат Т., Жумажан Д., Маханова Г., Омиржанова Т. және Мж-101 тобынан Буха И. көптеген өнерлерін көрсетіп викториналарға, ұллтық салт-дәстүрлерге, сонымен қатар сурет конкустарына қатысып, кафедра атағын арттырды.  

06.05.2017 жылы болған «Президенттік миля» атты спорттық конкурсқа СиС-302, Мс-302,СиС-301,СиС-201,Мс-301 топ студенттері қатысты.

15 қыркүйек 2017ж. СжС-101, СжС-101(қ), СиС-102, Мж-101, Мс-102 топ студенттері «Посвящение в студенты» атты қалалық іс-шараға қатысты, Павлодар қаласы орталық қалалық жағалауда өтті.

Студентке арнау 15.09.2017ж.

 

2017 жылдың 16 қыркүйек айында СжС-101,СжС-101(қ),СиС-102,Мж-101, Мс-102 топтары «Денсаулық күні» атты мерекеге белсенді қатысты.Студенттер туристтік эстафеталарда,бокста,күресте,футболда,волейболда зор үлестерін қосып, белсене қатыса отырды. 

Денсаулық күні, кырқүйек 2017ж.

2016-2017 оқу жылында кафедра студенттері мемлекеттік қаржыланған «Жас ғалым» атты ғылыми жоба 200 000 тенге көлемінде қаржыланған жобаны атқарды.Жобаның жалпы тақырыбы: «Жел энергетикалық орталықтан тепкіш күшті қорғау механизмі бар төмен электр станциясы», ғылыми жетекшісі Шумейко И.А., орындаушылар: Мс-302 тобының студенттері Айдарханов Д.А.,Слямов Д.Т.,Байтлеуов А.Ж.,Жакенов М.К., Курманголеев Т.С., Карабай А.Е.

Студенттер және магистранттар XVII Сәтпаев оқуларына қатысты, Халықаралық ғылыми-практикалық конференция VIII Торайғыров  оқуларына қатысты, ҚР-ның Тәуелсіздігінің  25 жылдығына  орай өткен конференция.Нәтижелер бойынша келесідегідей дипломдарға ие:

- Халықаралық ғылыми-практикалық  жас ғалымдар,студенттер,оқушылар конференциясына XVII Сәтпаев оқуларына СжС-301 тобының студенті Абишева Махаббат қатысып,1 дәрежелі  дипломмен марапатталды(ғылыми жетекшісі қауым.проф.(доц.) Мусина Ж.К..)

- Халықаралық ғылыми-практикалық  жас ғалымдар,студенттер,оқушылар конференциясына XVII Сәтпаев оқуларына СиС-202 тобының студенті Некрытая Виолетта қатысып,2 дәрежелі  дипломмен марапатталды(ғылыми жетекшісі аға оқытушы Маркова С.Ю..)

- Халықаралық ғылыми-практикалық  жас ғалымдар,студенттер,оқушылар конференциясына XVII Сәтпаев оқуларына Мс-302 тобының студенттері Жанбулатова Лаура және Айдарханов Даир қатысып, 3 дәрежелі  дипломмен марапатталды.

Студенттер мен магистранттар XVII Сәтпаев оқуларына және VIII Торайғыров  оқуларына қатысып, көптеген алғыс хаттар мен сертификаттарға ие болды.

2016-2017 оқу жылында конференция материалдарында және журналдарда студенттердің және магистранттардың барлығы-46 басылымдары жарық көрді.

Мс-302 тобының студенті Жакенов М.К. (ғылыми жетекшісі қауым.проф.(доц.) Касенов А.Ж.) 5В071200- Машинажасау мамандығы бойынша жоғары оқу орындарының арасында 2017 жылы М.Дулатов атындағы  Қостанай инженерлік-экономикалық университетінде өткен IX Республикалық олимпиадаға қатысып, 2 дәрежелі дипломға ие болды. 2017 жылдың сәуір айында С.Торайғыров атындағы ПМУ ректорына Орсариев А.А.-ға IX Республикалық олимпиадаға белсенді қатысқан студенттерді дайындаған үшін алғыс хат жіберді, ғылыми жетекші қауым.проф.(доц.) Касенов А.Ж.,Мс-302 тобының студенттері Жакенов М.К.,Айдарханов Д.А., Мс-402 Миллер С.А., сәуір 2017ж.

 

1. Өнеркәсіптік өнімнің сапасын бақылау және басқару әдістерін зерттеу және жасау.

2. Өндірістің стандарттауы, сертификаттау және метрологиялық қамтамасыз етуінің тиімділігін жоғарлату.

3. Машина тетіктерінің беттік-пластикалық беріктендіру әдістерімен машинажасау өнімінің сапасын жоғарлатуын зерттеу.

4. Металл кескіш аспаптардың ресурсты-энергоүнемдеуші бәсекелес крнструкцияларды жасау.

5. Кесу құралдарының жаңа құрылымдарын жасап шығару.

Ғылыми – әдістемелік және ғылыми – зерттеу семинарлары,кафедраның оқытушыларымен қосылып орындалған. «Жел күшін» зерттеу бағытында қарастырылған дипломдық жобалар осы бағыт бойынша, металлкескіш станоктардың ауытқуларвн қайта өндіріске келтіру

 Біліктілікті жоғарлату мақсатында барлық оқытушылар әрдайым Қазақстан және жақын шетелдегі елдерде өткізілетін курстар, семинарларға қатысады.

2003 жылы 04 сәуірден ректор бұйрығына сәйкес машина жасау және энергетика бойынша тәлімгерлердің «Машина жасау жэәне стандарттау» кафедрасында конструкторлық бюро қызмет жасайды. СКБда келесі бағыттар бойынша тәжірбие-конструкторлы жұмыстар орындалады :

1 Энергия көзін тудыру негізінде электірлі энергияны алу көзінің дәстүрлі емес технологиясы.

2 Металл кескіш аспаптардың ресурсты-энергоүнемдеуші бәсекелес крнструкцияларды жасау.

 

СКБ-да машина жасау және энергетика орындалынады, сонымен қатар ҒЗЖ м/б 150/1961 жұмыстары да орындалынады, тақырыбы «Проект опытно-промышленного образца ветроэнергетической установки средней мощности» онда тәлімгерлер мен магистранттар қатысады.

mmit_10

Фото - желэнергетикалық қондырғысының әмбебап моделі, ВК параметрлерін зерттеу

mmit_11

Фото - "Универсальной ВЭУ" жобасын ҚР білім министріне Саринжиповқа А.Б. көрсетуі (ғылыми жетекші профессор Шумейко И.А., магистр Нуркимбаев С.М.)

mmit_12

Фото - профессор, т.ғ.к.,машина жасау мен энергетика бойынша студенттік конструкторлық бюросының жетекшісі Шумейко И.А. күш басының жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп жатыр

Профессор Шумейко И.А. 21.10.2016 ж С.Торайғыров атындағы ПМУ жиналысында «Жоғары эффективті және өндірістік прототиптік жел күшінің құрылымы мен құрастырылуы,зерттелуі» атты докладың қорғады. 

Бағыты: бәсекеге қабілетті конструкцияларын әзірлеу ресурс-энергия үнемдейтін кесу құралдары Дудак Н.С. профессор, қауымдастырылған профессор (доцент) қатысу Итыбаева Г.Т., Мусина Ж.К., Қасенов А.Ж., дәрігер PhD Таскарина А.Ж.

Мақсаты: жаңа өңдеу әдістері мен құралдарын кесу конструкцияларын дамуымен машина бөлшектері жоғары сапалы бетінің емдеумен қамтамасыз ету ресурс-энергия үнемдейтін Металл кескіш аспаптарды дамыту.

Міндеттері:

1. машина бөлшектері сыртқы және ішкі беттерін өңдеу қолданыстағы әдістерін талдау;

2. Жаңа конструкцияларын және жаңа буын ресурс-энергия үнемдейтін кесу құралдарын дамыту 2. негіздеу;

3. 3. машина бөлшектері сыртқы және ішкі беттерін емдеу ресурстық-энергия үнемдейтін жаңа буын Металл кескіш аспаптарды үшін ұсыныстар әзірлеу.

Зерттеу нәтижелері:

Осы жұмыстың нәтижесінде нәтиже:

- Жаңа буын жобалау, кинематика және динамика өңдеу ресурс-энергия үнемдейтін Металл кескіш аспаптарды;

- Эксперименттік зерттеулер негізінде табиғи ресурстардың энерготиімді жаңа буын Металл кескіш аспаптарды машина бөлшектерін беттік емдеу сапасына технологиялық факторлардың әсерін құрылған;

- Жаңа буын ресурс-энергия үнемдейтін кесетін құралдарды жобалау әдістемесі.

mmit_13

Фото – Спиральды екітөбелі көлденең жиегі жоқ бұрғышы

mmit_14

Фото – Тартпажонғыш үңгілегіші

mmit_13

Фото – Тартпажонғыш ұңғылағышы

mmit_14

Фото – Төбесіз тістерімен кескіш ұңғылағыш

Практикалық маңыздылығы өндірістік құралдар құнын төмендету үшін, демек, жаңа буынның ресурс-энергия үнемдейтін кесетін құралдар құрылыстар, өңдеу сапасын жақсартады табылатындығында ресурстар мен энергия төмендеуіне әкелді құралы материалды, азайту, кесу үшін қолайлы жағдай жасау, және егжей.

Зияткерлік меншікті қорғау: өндірістік және оқу үрдісіне енгізу бар 35-дан астам алдын ала патент және инновациялық патент.

2016-2018 оқу жылында 6М071200- Машина жасау мамандығы бойынша START-UP бағытымен, магистратурада оқу бағдарламасы- «Машинажасаудың инновациялық технологиялары» магистрант Мұратханұлы Б. (ғылыми жетекшісі қауым. профессор (доц.) Мусина Ж.К.) оқытылады.

6М071200 - Машина жасау мамандығы бойынша магистратураға белсенді қабылдау жүргізіліп жатыр. (ИИБ-2 МБ мемлекттік бағыт бойынша) мынадай мекемелердің мәселелерін зерттеу барысында: ПФ ЖШС «KSP Steel», ЖШС «Проммашкомплект»,АҚ «Алюминий Қазақстан»,Павлодар машинажасау зауыты- филиал АҚ  «ERG Service».

A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb