Тәрбие жұмысы

Факультет студенттері «Денсаулық күні», «Студенттер қатарына өту», «Тұңғыш Президент Күні», «Наурыз», Бірінші мамыр және т.б. университеттің қоғамдық жұмыстарына, спортты бірнеше түрлері бойынша спорттық жарыстарға белсенді қатысады.

Факультеттің ПОҚ және қызметкерлері университеттің қоғамдық жұмыстарына, Студенттер үйінде және университет бөлімдерінде кезекшілікке, сенбіліктерге белсенді қатысады.

№ п/п

Ғылыми жетекшілер, тақырып және тарау атауы Ғылыми атқарушылар
 1. Халықаралық және республикалық  конференцияға белсенді қатысу және ұйымдару  Мұғалімдер
 2. Кафедраның ПОҚ біліктілігін көтермелеу Мұғалімдер
 3. Кафедраның мұғалімдерінің конкурстарға қатысуы Мұғалімдер
 4. Зерттеу  тақырыптары бойынша «ПМУ хабаршысы Пед.серия.», «ПМУ хабаршысы Физмат.серия.» журналдарына мақала дайындау Мұғалімдер
 5. Буль алгебралары және сыңарластық принципі. Ғылыми жетекшісі –ғ.п.д., профессор Б.Н Дроботун.    Садыкова Р.С. (магистрант)
 6. Берілген тақырып бойынша ҚР БҒМ қаржыландырылатын жоба дайындау. Топтарды салыстыру теориясы., Ғылыми жетекшісі ПГУ  профессоры, ф.м.-ғ.к. И.И. Павлюк  Теняева Л.И. (аға оқытушы), Сыздыкова А.Т. (аға оқытушы), Исенова А.Р. (лаборант),
 7. Студенттердің даралану тәрбиесін оқуда қадағалау Индивидуализация обучения студентов в вузе (мысалға математиктерде) ПМУ доцент О.А.Захарова, жоғары курс студенттері
 8. Үйлесімді басқарма. Оптимальное управление. Дифференциалдық ойындар.Дифференциальные игры ПМУ ф.м.-ғ.к., профессор М.М. Мухтаров, Мурат Г.
 9. Модернизация методической системы обучения студентов-экономистов математическим дисциплинам. Ғылыми жетекшісі – ПМУ профессоры, п.ғ.д., Исин М.Е.    Ромазанова А.М. (магистрант) жоғары курс студенттері
 10. Кафедрада ғылыми-әдістемелік семанарлар өткізу  Мұғалімдер, магистранттар

Ынталы-ізденушілік тақырыптар:

1) Жоғарғы мектептегі логика-алгебралық білімнің негізін қалыптастыру және дамыту (жетекші Дроботун Б.Н.)

2) Экономикалық жоғары оқу орындарында математикалық пәндерді оқыту әдістемелік жүйесін модернизациялау (жетекші Исин М.Е.)

3) Мектеп және жоғары оқу орнындағы информатика курсы бойынша стандарттарды, оқулықтарды және оқу-әдістемелік кешендерді жасау (жетекші Криворучко В.А.)

4) Білім беру электрондық басылымдар мен ресурстарды жасау (жетекші Оспанова Н.Н.)

5) Бағдарламашының логикалық мәдениеті (жетекші Жарасова Г.С.).

Мемлекеттік бюджет тақырыптары:

1) Топтардағы салыстыру теориясы (жетекші Павлюк И.И.)

Оқу-әдістемелік жұмыс бағытталған:

1. Емтихан материалдарын жетілдіру  және кафедра пәндері бойынша тестілік тапсырмаларды жаңарту.

2. ПОҚК жасақтары

3. Жас оқытушыларға арналған әдістемелік көмекші

4. Оқу сабақтарына өзара қатынасуы . Оқыту әдістемелерінің талдауы.  

5. С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың оқу-әдістемелік әдебиеттер басып шығару жоспарына сәйкес  кафедраның ПОҚ-ның әдістемелік материалдары    басып шығарылды.

6. Кафедраның ғылыми-әдістемлік жұымтарын ұйымдастыру семинары.

7. «Ақпараттану», «Ақпараттанулық жүйелер», «Математика» мамандықтарның студент жұмыстары мен диплом жетекшілері.

8. «Ақпараттану», «Ақпараттанулық жүйелер», «Математика» магистрлік диссертация жетекшілері

«Математика» кафедрасының 2012-2013 оқу жылдарындағы обылыстық сапа табыстары

1. 2012-2013 оқу жылында кафедрадасының  ПОҚ 41 мақала басып шығарылды, олардың ішінде  10 мақала шет елдерде. О.А. Захарованың «Математические концепции ученых Античности и Востока»атты монографиясы Германияда баспаға шықты.

2. Профессор Б.Н. Дроботун «Научно-теоретические основания применения метода от абстракции в логико-алгебраических дисциплинах» тақырыбына ашық дәріс оқыды.

3. ҚР БҒМ қаржыландырылған, ғылыми жетекшісі ПГУ  профессоры, ф.м.-ғ.к. И.И. Павлюк болатын «Разработка теории сравнений в группах», ғылыми жобаның аралық нәтижелері бойынша 20 жұмыс баспаға шықты.

4. Палац университетінің (Чехия) прфессоры Петр Емановский, Стамбул мемлекеттік университетінің (Түркия) профессор Беран С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың 5В(6М)060100-Математика мамандығының студенттері мен магистранттарына математикадан дәрістер оқыды.

5. Аға оқытушы А.Т. Сыздықова «Лучшие молодые ученые Павлодарской области 2013» сайысында «Лучший плодотворный ученый Павлодарской области 2013» номинациясының жеңімпазы болды.

6. Кафедраның оқытушыларына 100 % біліктілікті жоғарлату курстары мен семинарлары өтті.

7. 5В060100-Математика мамандықтарының студенттері  В. Гайдак (3 курс),  М. Жаңыспаева (4 курс), Э. Жүсіпова (4 курс) Президент стипендиясының иеленушілері болды. М.  Жаныспаевада  «XII республиканской студенческой научной конференции по математике и информатике» 3 дәрежелі  дипломаты болып табылды (ғылыми жетекшісі ПГУ  профессоры, ф.м.-ғ.к. И.И. Павлюк).

«Информатика және Ақпараттық жүйелер» кафедрасының жетістіктері

1. Давыденко И., Тюлюбаев Д., Катлабуга А., Ибраева Д. – ИС- 202 тобының студенттері сыртқы академиялық мобильділік бағдарламасы бойынша халықаралық Балтика университетінде (Латвия, Рига қ.), ИС-302 студенті Мұстафин К. және Инф-202 студенті Оразбаева Г. ішкі академиялық мобильділік бағдарламасы бойынша Л.Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетінде бірінші семестр бойы оқып, мамандығы бойынша жақсы нәтиже көрсетті.  

2. 2012-2013 оқу жылында студенттер мен магистранттар «Ақпараттық жүйелер сенімділігі» (С.Врана – Чехия), «Жаңа ақпараттық желілік технологиялар» (П.Шкрабанек – Чехия), «С және Java бағдарламалау» (О. Куршун – Түркия) және «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» (А.Тохтабаев – США) пәндері бойынша шетел оқытушыларының дәрістерін тыңдады. 

3. Әдістемелік жұмыс тәжірибесімен алмасу мақсатында 2012-2013 оқу жылында 6 ашық сабақ (Криворучко В.А., Оспанова Н.Н., Ақанова А.С., Белгібаева С.А., Рахимбаева Б.А., Даутова А.З.) өткізілді 

4. «Абай атындағы дарынды балаларға арналған №10 лицей мектебі» ММ базасында кадрларды дайындауды жетілдіру мақсатында кафедра филиалы ашылды.

5. Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы жетекшілігімен студенттер және магистранттар түрлі халықаралық және республикалық ғылыми конференцияларына қатысты («Қазіргі ЖОО ақпараттық-білім беру ортасы» ғылыми-тәжірибелік конференциясы, «Білім беруді ақпараттандыру: тарих, мәселелер, перспективтер» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы)

6. Бизнес-Форумды өткізу бойынша жоғары деңгейде ұйымдастыру жұмысының нәтижелерін ескеріп,  Қазақстан Республикасы және Ресей федерациясы қызметтестік ауданаралық 9 Форумы шеңберінде 20 қазан 2012 ж. №1-02-09/702 ректор бұйрығы негізінде АЖ-301 тобының Ахметов А., Бейсекеев Е студенттеріне алғыс жарияланды.

7. Профессор Криворучко В.А. жетекшілігі мен Инф-202 тобының студенттері Токкожин Д., Магауин К., Байтемірова Г., Распопин Е. соавторлығы арқылы  «Алгоритмы, структуры данных и программирование» пәні бойынша электронды оқыту шығарылымы жасалып, 27.05.2013 жылғы № 598 авторлық құқық объектісіне құқықты мемлекеттік тіркеу куәлігі алынды.

8. «Проектирование и разработка интерактивного электронного учебного курса по дисциплине «Немецкий язык (профессиональный)» тақырыбы бойынша дипломдық жұмысын іске асыру шеңберінде аға оқытушы Алимова Ж.С. жетекшілігімен ИС-402 студенті  Абдрахманова Гаухар 27.05.2013 жылғы № 617 авторлық құқық объектісіне құқықты мемлекеттік тіркеу куәлігін алып, 10 дипломдық жұмыс өндіріске енгізілді.

9. 2012-2013 оқу жылында профессор-оқытушы құрамы 100% квалификациясын халықаралық деңгейде жоғарлатты: 

- 2013 жылдың 11 наурыз және 28 наурыз аралығында кафедра меңгерушісі Н.Н. Оспанова мен аға оқытушы Ақанова А.С.  «Дистанционды оқыту технологиялардың негіздері» тақырыбы бойынша Ф.Достоевский атындағы ОмМУ Ресей, Омск қаласында курсттан өтті.

- 2012 ж. қыркүйегінен 2013 ж. маусым аралығында п.ғ.д профессор Криворучко В.А. Халықаралық білім беру жобасы шеңберінде «ХХІ ғасырдың инновациялы мектебі» инновациялық жобасында 1 оқу жылын табысты аяқтады.

- п.ғ.к., доцент Жарасова Г.С. Түркия,  Кемер қаласында (тамыз, 2012 ж.) ғылыми тағылымдамадан өтті.

10. Конкурс нәтижесі бойынша университеттің үздік оқытушысы болып ИжАЖ кафедрасының доценті Жарасова Г.С. тағайындалды.

11. «Үздік топ» конкурсы нәтижесі бойынша ИС-202 тобы 2012-2013 о.ж. үздік тобы аталды

12. 2013 ж. 6М060200 – Ақпараттық жүйелері мамандығы бойынша 3 адам, 6М060200 – Информатика мамандығы бойынша 4 адам, 6М011100 – Информатика (ғылыми-пед) мамандығы бойынша 4 адам магистратураға оқуға түсті.

A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb