Т.А.Ә.: Нәзира Нұрғазықызы Оспанова

Лауазымы: кафедра меңгерушісі

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, «Семей» мемлекеттік университеті, мамандығы - Математика және информатика, 1996 ж.

Алтынсарин атындағы ҰБА ізденушісі, мамандығы – 130002 Оқыту мен тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі (информатика, білім беруді ақпараттандыру), 2009 ж.

Оқытатын пәндері: Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар,  Алгоритмдер және олардың күрделілігі , Технологии разработки программного обеспечения , Новые информационные технологии в науке и образовании, Экономикалық және ақпараттық қауіпсіздік, ЖОО-ның оқыту мазмұнын компьютерлік жобалау, IT-инфрақұрылымды басқару, Адам мен машинаның өзара әрекеттестігі

Жұмыс өтілі: 21 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 70-тен астам еңбектер, оның ішінде:

1. Ақпараттық жүйелерді жобалау. Оқу-әдістемелік құрал. Павлодар, «Кереку» баспасы, 2011ж.

2. Ғылыми зерттеулерде қолданылатын әдістерге талдау // ПМУ хабаршысы. №2. 2011. 28-32 б.

3. Виртуалды зертханалардың жоғары оқу орнының оқу үрдісінде қолданылуы // ПМУ хабаршысы. №4. 2010. 159 -165 б.

4. Компьютерлік желілер. Оқу-әдістемелік құрал. Павлодар, 2010 ж. 115 б.

5. Эмпирикалық мәліметтерде статистикалық гипотезаны қалыптастыру және тексеру // «ХІI Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференция, 18 том, 2012 г., Павлодар, 71-77 б.

6. Электронды оқыту жүйесінде электрондық оқу құралдарының маңызы. Математика, механика және информатика пәндерінен V Республикалық студенттік ғылыми-практикалық конференциясы. 2013, Астана, 102-103 б.

7. Developing a Mobile Application "Educational Process Remote Management System" on the Android Operating System. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION  2016, VOL. 11, NO. 12, 5128-5145

8. Ақпараттық жүйелерді жобалау (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама). Св-во о государственной регистрации прав на объект авторского права. №2373, от 21.12.2015

9. Assessment tools for evaluating knowledge of online students. Proceedings of the 13th International Conference: Efficiency and Responsibility in Education, 2016. Czech University of Life Sciences Prague. Prague, Czech Republic, EU

10. Интернет технологиялар (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама). Св-во о государственной регистрации прав на объект авторского права. №0276, от 11.02.2016

11. GIS and knowledge sharing: designing gis for cultural heritage in Pavlodar region, Kazakhstan. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal),  №8, 2016. Warszawa, Polska. р. 54 - 58

Ғылыми зерттеу саласы: информатиканы оқытудың әдістемелік негіздері

Кәсіби жетістіктері: біліктілікті арттыру бойынша сертификат «Дистанционды оқу технологияларының негіздері» Омбы қ. (2013 г.), «Компьютерлік тораптар» пәнінен электрондық оқыту құралы (программа для ЭВМ) авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (2013 г.), «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» пәнінен электрондық оқу курсы (программа для ЭВМ) авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (2013 г.), «Тұран-Астана» университеті магистранттардың ЖОО-аралық ғылыми жобалар конкурсында ғылыми жетекшілік жасағаны үшін алғыс хат (2014 г.)

 

Испулов Нурлыбек Айдаргалиевич - физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканы, ф.-м. ғылымдарының кандидаты, ХАА корреспондент-мүшесі, ҚР ҒжБМ БҒСБК доценті, «Физика және аспап жасау» кафедрасының профессоры

Білімі: жоғары 1997-2001 жж., «Физика» мамандығы, С. Торайгыров атындағы ПМУ;
магистратура, 2001-2003 жж., «Физика» мамандығы, С. Торайгыров атындағы ПМУ.

Кандидаттық диссертация тақырыбы: Матрицант әдісімен анизотропты ортадағы термосерпімділіктің байланысқан есептерді аналитикалық шешуі

Оқытатын пәндер: Физика, Модели механики сплошной среды, Толқындық үрдістер, Физикалық үрдістерді зерттеуде матрицант әдісі, Физикалық өрістер теориясы, Материаловедение, Конструкционные материалы и их дефекты.

Жұмыс өтілі: 16 жыл

Ғылыми жұмыстардың тізімі: барлығы 100-нен астам ғылыми еңбек, соның ішінде:

1. Динамические и термодинамические процессы в скальных грунтах и строительных конструкциях / Монография. Под ред. академика АЕН, д.ф.-м.н., профессора С.К. Тлеукенова.- Павлодар, 2006 г. 

2. The attenuation coefficient and the velocity of thermal and elastic waves in orthorhombic syngony anisotropic media classes 222 and mm2// Вестник КарГУ, серия Математика. – Караганды, изд-во КарГУ, 2014. - № 2(74), стр. 129-135, издание, рекоменд. КСОН МОН РК (соавторы: Тлеукенов С.К., Аринов Е., Сейтханова А.К.).

3. О развитии совместной двухдипломной магистерской программы между вузами Казахстана и России // Материалы Международной научно-практической конференции «ХIIІ Байконуровские чтения», 11 октября 2013 г., стр. 190-193, (соавторы: Омирбаев С.М., Джарасова Г.С.).

4. Reflection of thermoelastic wave on the interface of isotropic half-space and tetragonal syngony anisotropic medium of classes 4,  , 4/m  with thermomechanical effect / Chin. Phys.B, Vol. 25, No 3 (2016) 038102 / Imp.Factor 1,6/ DOI: 10.1088/1674 – 1056/25/3/038102.

5. Experimental and numerical determination of apparent mass variation of granular media confined in silo geometry / Acta Physica Polonica A / Vol. 129 (2016) P. 378-382/ Imp.Factor 0,53 / DOI: 10.12693/APHYSPOLA.129.378 (соавторы: Abdul Qadir, asim Ali, R. Chand, M.A. Shah, Asif Khan, Kashif Hussain)

6. Аналитическое исследование распространения термоупругих волн в анизотропных средах / Монография. Павлодар, НИЦ ПГУ Им. С. Торайгырова, 2016. – 176 С.

7. The Analytical Form Of The Dispersion Equation Of Elastic Waves In Periodically Inhomogeneous Medium Of Different Classes Of Crystals / Advances in Mathematical Physics. 5236898 (Research Article), 2017. Journal Abbreviation: ADV MATH PHYS Journal ISSN: 1687-9120 2015/2016 Impact Factor: 0.787

Ғылыми зерттеу саласы: анизотропты ортадағы термосерпімділіктің толқындық үрдістер

Кәсіби жетістіктері: Павлодар облысы Әкімінің гранты (қыркүйек, 2006 ж.), Цзяо-Тунг Университінде тәжірбиеден өтті (Шанхай, мамыр 2012 ж.), Шанхай ынтымақтастық ұйымыны бойынша Жас ғалымдардың мектебінде тәжірибеден өту грант жеңіп алды, Москва, қазан 2013 ж., ҚР Ғылым және Білім Министрінің алғыс хатымен марапатталды. (мамыр 2014 ж.)

 

Т.А.Ә.: Борис Николаевич Дроботун

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының докторы

Ғылыми, академиялық атағы: БҒСБК профессоры

Білімі: С.М. Киров атындағы Казақ мемлекеттік университеті, мамандығы - Математика, 1971 ж.

Аспирантура, Қазақ ССР ҒА математика және механика институты, мамандығы - Математикалық логика, алгебра және сандар теориясы, 1974-1977 жж.

Оқытатын пәндері: Алгебра, Мамандыққа кіріспе, Жиындар теориясы, Алгебралы жүйелер, Моделдер теориясы, Булевы функции, Галуа теориясы, Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика

Жұмыс өтілі: 47 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 4 монография, 1 оқулық, 5 және 5 оқу-әдістемелік құралдар, соның ішінде 200-ден астам ғылыми еңбектер, оның ішінде:

1) О нумерациях простых моделей. //Сибирский математический журнал, XIII, №5 (1977), стр.1002-1014. 

2) Методические аспекты изучения алгебраических систем в высшем учебном заведении. Монография. Новосибирск: изд-во НГУ, 2007. – 251с. (в соавторстве с С.С.Гончаровым и А.А.Никитиным). Переводы на казахский язык: Жоғарғы оқу орындарында алгебралық жүйелерді оқып-үйренудің әдістемелік аспектілері. Монография. 1) Қарағанды, Басылым ҰҒТАО ҚФ, 2011.-287 б. 2) Қарағанды, Басылым ҰҒТАО ҚФ, 2012.-202 б. Орысшадан аударған Қ. Жетпісов, Ж.А. Түсіпов.

3) Алгебраические и алгоритмические свойства логических исчислений. Части I и II. Монография.- Новосибирск: изд-во НГУ, 2008. Часть I –221с. Часть II - 376с.

Алгебраические и алгоритмические свойства логических исчислений. Части I и II. Издание второе исправленное и дополненное. Монография.- Новосибирск: изд-во Учреждения Российской академии образования «Институт педагогических исследований одаренности детей», 2009. – Часть I, 226 с. Часть II, 360 с. (в соавторстве с С.С.Гончаровым и А.А.Никитиным). Перевод на казахский язык: Логикалық санақтардың алгебралық және алгоритмдік қасиеттері : 1-бөлім. Қарағанды, Басылым ҰҒТАО ҚФ, .], 2014. – 226 б. Орысшадан аударған Қ. Жетпісов, Ж. А. Түсіпов.

4) Руководство к решению задач по дискретной математике и математической логике. Части I и II. Учебное  пособие. Павлодар: Кереку, 2010. - Часть I, 380 с. Часть II, 339 с.

5)  Основания дидактики обучения логико-алгебраическим дисциплинам в высшей школе. Часть I . Научно-теоретические и идейно-методологические предпосылки. Монография.- Новосибирск: изд-во Учреждения Российской академии образования «Институт педагогических исследований одаренности детей», 2011. – 270с. (в соавторстве с С.С.Гончаровым и А.А.Никитиным).

6) Методологическое введение в алгебру. Часть I . -  189с. Учебное пособие. Павлодар : Кереку. 2014. 

7) О принципах педагогического отражения систем математических знаний в содержание высшего  математического образования. Algebra and  Model  Theory 10.Collection of papers/ Edited by A.G.Pinus, K.N.Ponomarev, S.V. Sudoplatov, and E.I.Timochenko. – Novosibirsk^ NSTU Publicher, 2015 C. 71 – 78.

Ғылыми зерттеу саласы:

1. Алгебра және математикалық логика

2. ЖОО-да логика-алгебралық пәндерді оқытудағы методологиясы

Кәсіби жетістіктері: Ы. Алтынсарин ат. медаль (1992 ж.), Қазақстан Республикасының ғылым және білім Министрлігінің құрмет грамотасы (2001 ж.), С.Торайғыров атындағы ПМУ ректорының алғыс хаты (2005 ж.), «Қазақстан Республикасының ғылымының дамуына қосқан үлесі үшін» төс белгісі.

 

Т.А.Ә.: Василий Андреевич Криворучко

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының докторы

Ғылыми, академиялық атағы: доцент, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы – Физика, 1980ж.

Педагогикалық ғылымдар кандидаты, Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы – 130008 Кәсіптік оқытудың теориясы мен әдістемесі, 2004 ж.

Педагогикалық ғылымдар докторы, Еуразиялық гуманитарлық университет, мамандығы – 130008 Кәсіптік оқытудың теориясы мен әдістемесі, 2010 ж.

Оқытатын пәндері: Индустриялық информатика, жоғары білім беру, теория мен бағдарламалау спецификациясында IT-пәндерді оқыту әдістемесі, негізгі зерттеу, Компьютерлік жоғары білім, ғылыми-зерттеу әдістемесі бойынша оқыту мазмұнын жобалау

Жұмыс өтілі: 47 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 3 монография, 10 оқулық және ҚР БҒМ ұсынған 20 оқу-әдістемелік құралдар, соның ішінде 235-ден астам мақалалар:

1. Монография «Профильное обучение информатике: проблемы и перспективы». Павлодар. Кереку, 2008. 256с.

2. Монография «На пути к профильной школе». Алматы. Білім, 2009. 233с.

3. Управление физическим уровнем инфокоммуникационной сетевой модели ISO OSI. Научный журнал «Дистанционное и виртуальное обучение». Москва, 2014. №10. С.57-59 ИФ РИНЦ

4. Проектирование инструмента по оценке функциональной грамотности школьников. Вестник ПГУ. Педагогическая серия. №3, 2014. С.172-179.

5. New approaches to Teachers’ ICT competence improving in the system of Teachers’ Professional Development. 3rd International Science Congress. ISC-20137 8th & 9th December 20137 Souvenir: Innovation with Global Responsibility. – Karunya University, Coimbatore, Tamil Nadu, India. P.239

Ғылыми зерттеу саласы: мектеп және жоғары оқу орынның информатикасын оқыту әдістемесі

Кәсіби жетістіктері: Қазақ ССР білім министрлігінің құрмет грамотасы (1987 ж., 1990 ж.), «Отличник образования Республики Казахстан» төс белгісі (1993 ж.), «Информатика, 9 класс» оқулығын жасағаны үшін облыс Әкімінің атаулы премиясының иегері (2002 ж.), «Лучший ученый года» жалпы университеттік сайысының жеңімпазы (2007 г., 2011 г.), «Лучший доцент» (2008 г.), «Лучший профессор» (2010 г.) номинациясында «Лучший преподаватель», ҚР БҒМ мемлекеттік грант иегері (2008 ж.) және «Государственной научной стипендии для ученых и специалистов, внесших выдающий вклад в развитие науки и техники Республики Казахстан» стипендиаты (2010-2012 жж.)

 

Т.А.Ә.: Мағзұм Мұхтарұлы Мұхтаров

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: физика-математика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ЖАК доценті, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика, 1963 жылы

Аспирантура, С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика, 1974-1977 жж.

Оқытатын пәндері: Жоғарғы математика теориясы, Дифференциалдық теңдеу, Математикалық физика теңдеуі

Жұмыс өтілі: 58 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 60-тан астам ғылыми еңбектері:

1. Дифференциальных теңдеулер оқу құралы. Республикалық баспа «folliant» - 2016

2. Сатылы ойынның шешімін интегралды-дифференциалдық теңдеулер жүйесі арқылы анықтау туралы есеп. Вестник ПГУ, серия физико-математическая, №1, с 136-142. Павлодар, 2013

3. Сызықты жүйені тиімді басқару есебінің шешімін анықтау туралы. Вестник ПГУ, серия физико-математическая, №2, с 74-79. Павлодар, 2013

4. Задача о построении оптимального управления в одной иерархической игре. Материалы международной научной конференции «Функциональный анализ и его приложения», ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Астана, 02.10.-07.10.2012

5. Функционалдары минимумдалатын динамикалық жүйенің басқару функциясын құру есебі. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «ХІІ Сатпаевские чтения» Павлодар 2012, т.18, с. 141-149

6. Аргументі ауытқыған дифференциалдық теңдеулер туралы. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «ХV Сатпаевские чтения» Павлодар 2015, т.9, с.31-40

Ғылыми зерттеу саласы: арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, иерархиялық дифференциалды ойындар теориясы бойынша зерттеулер

Кәсіби жетістіктері: «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» төс белгісі (2014ж.), С. Торайгыров атындағы алтын медаль (2014ж.), И.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ алғыс хаты, С. Торайғыров атындағы ПМУ алғыс хаты, Павлодар обылысының әкімінің алғыс хаты

 

Т.А.Ә.: Иван Иванович Павлюк

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: физика-математика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ЖАК доценті, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, Павлодар педагогикалық институты, мамандығы - Математика, 1969 жылы

Аспирантура, Абай атындағы Қазақ педагогикалық институты, мамандығы – Математикалық логика, алгебра және сандар теориясы, 1976 ж.

Оқытатын пәндері: Алгебра және геометрия, Теңестірмелі топтар теориясы, Алгебралық жүйелер, Аналитикалық геометрия

Жұмыс өтілі: 54 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: барлығы 215 астам ғылыми еңбектер, оның ішінде:

1. Сравнения и проблема Черникова в теории групп. Павлодар, 2002 г. Изд. ПГУ, 222 с

2. About the graphs of classes of conjugate elements of the simple groups. Вестник ПГУ № 4, 2012, с. 22-32

3. Об одном алгоритме построения графов классов сопряженных элементов конечных групп. Вестник ПГУ № 3,4, 2012, с. 125-133

4. О мощности множества классов сопряженных элементов группы. Вестник КарГУ, серия математика, №1, 2013 г., с.61-64

5. К теории центральной сравнимости элементов группы. Международная научная конференция «Мальцевские чтения» г.Новосибирск, институт математики СО РАН, Россия, 2015г, с.116

Ғылыми зерттеу саласы: Топтар теорияларындағы және алгебрадағы жаңа бағыттарды қарастыру - топтардағы салыстыру теориясы (80-тан астам мақала, халықаралық және республикалық ғылыми конференциялар). Теорияның 10-нан астам жаңа базалық түсінігі анықталып, ғылыми қолданысқа енгізілді: топтық салыстыру, топтық салыстыруға шешім табу, эквивалентті салыстыру, орталық және орталыққа бағындырылған салыстырмалар арақатынасы, индексті салыстырма арақатынасы, Черников салыстыруларының қатынасы, (сәйкестендірілген) салыстырма модуляторы түсінігі, (сәйкестендірілген) салыстырма централизаторы, т.б. Топтарды зерттеудің модуляторлық әдісі анықталды (монография, 2002 ж.), салыстырулар теориясы мен модуляторлық әдісті қолдана отырып, Коуров дәптеріндегі топтар (10-нан артық) теориясының белгілі мәселелері шешілді (Новосибирск мемлекеттік университетінің басылымы, 2002 ж.) "Топтардағы салыстырулар теориясы" аты монография басылымға дайындалу үстінде (2011ж.).

Кәсіби жетістіктері: «Разработка теории сравнении в группах» тақырыбы бойынша ҚР білім және ғылым Министрлігінің грант иегерері (2012-2015гг.), Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің, Павлодар облысы әкімінің грамоталары, КСРО-ның екі медалі, Қазақстан Республикасының білім беруінде құрметті қызметкер, «ППМИ 50 жыл» медалі.

 

Т.А.Ә.: Мейрам Хамитұлы Хамитов

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: физика-математика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ЖАК доценті, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика, 1961 жылы

Аспирантура, Қазақ ССР ҒА математика және механика институты, функционалды талдау лабораториясы, мамандығы – Дифференциалдық теңдеулер, 1969-1972 жж.

Оқытатын пәндері: Математика

Жұмыс өтілі: 56 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: барлығы 112 астам, оның ішінде:

1. Монография - Периодические решения дифференциальных уравнений. Алматы, Ғылым, 1997г

2. Параметрмен берілген қисықтың асимптотасы. Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, июнь, 2010ж.

3. Бірінші математика (оқулық). Павлодар, 2011

4. Екінші математика. Оқу құралы, желтоқсан 2011, Кереку баспасы

5. Математиканы оқытудың жаңа тұрғылары. Международная конференция «90-летие Аманова Т.И.», 2 том, 3-5 октября 2013г, г. Семипалатинск

6. Академик ғалым О.А. Жәутіков. ПМУ Хабаршысы, 2014

Ғылыми зерттеу саласы: қазақ тіліндегі әдістемелік құралдар

Кәсіби жетістіктері: «Кәсіподақтар обкомның» Құрмет грамоталары, ақшалай сыйақылар, спорт комитетінің грамоталары, «Еңбек ардагері» медалі, «Аққу ауданының құрметті азаматы» медалі

 

Т.А.Ә.: Гүлжихан Бейсембайқызы Шынтемірова

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: физика-математика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ЖАК доценті, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, Ленинград мемлекеттік университеті, мамандығы - Математика, 1968 ж.

Аспирантура, Мәскеу қ., СССР ҒА Есептеу Орталығы, мамандығы – Математика, 1974 ж.

Оқытатын пәндері: Математикалық талдау, Дифференциалдық теңдеулер, Ықтималдық теориясы және математикалық статистика

Жұмыс өтілі: 49 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: барлығы 70  ғылыми еңбектер, олардың ішінде:

1. Игровые модели оптимального функционирования двухуровневой динамической системы управления. Материалы международной научной конференции «Функциональный анализ и его приложения». Астана 2-5 қазан 2012 ж.

2. Решение одной экстремальной задачи с ограничениями по принципу максимума Понтрягина. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «ХV Сатпаевские чтения». Павлодар, сәуір 2015 ж.

3. Применение принципа максимума Понтрягина к решению некоторых экстремальных задач. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «ХV Сатпаевские чтения». Павлодар, сәуір 2015 ж.

4. Математика. Типовые задания и методические указания по СРС №5,6,7.(128 с.) Учебно-методическое пособие. Павлодар, Кереку. 2014ж

5. Инновационный подход к преподаванию высшей математике в ВУЗах. Материалы международной научной конференции молодых ученых, преподавателей «VII Торайгыровские чтения», Павлодар, 2015 (3 б)

6. Электронный учебный курс по математике. Свидетельство ИС 04008 Комитет по правам интеллектуальной собственности МЮ РК №028 19 қазан 2010 ж

7. Жоғары математика арналған есептер жинағы 1. Павлодар, изд. «Brand Print», С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2010 ж.(260 б.)

8. Жоғары математика арналған есептер жинағы 3. Павлодар, изд. «Brand Print», С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2010 ж.(170 б.)

Ғылыми зерттеу саласы: физика-математика және инженерлік-техникалық мамандықтар үшін «Математикалық талдау» пәнін оқыту әдістемесі және күрделі екідеңгейлі динамикалық басқару жүйелерді шешуге теориялық-ойын шешімін табу, күрделі жүйелерді моделдеу үшін интеллектуалды оқытуға әдістер қолдану

Кәсіби жетістіктері: С.Торайғыров атындағы ПМУ басқармасынан алғыс хаттарымен (8) және облыс әкімінің Алғыс хатымен (2012 ж. қыркүйек) марапатталды

 

Т.А.Ә.: Алмагуль Жаяковна Асаинова

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Білімі: жоғары, Омбы мемлекеттік педагогикалық университеті, мамандығы – Информатика, 2002ж.

Аспирантура, Омбы мемлекеттік педагогикалық университеті, мамандығы - 13.00.02 Оқыту теориясы мен әдістемесі (информатика), 2006 ж.

Оқытатын пәндері: Ағылшын (кәсіби), алгоритмдер мен күрделілігі, өнеркәсіптік информатика, объектінің оқыту әдістемесі - басқару, адам-машина өзара іс-қимыл - Java, IT бағдарланған бағдарламалау.

Жұмыс өтілі: 10 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 70-тен астам еңбектері бар, оның ішінде:

1. Содержание информационного образования в системе обучения в двенадцатилетней школе Республики Казахстан. Открытое и дистанционное образование. Томск, 2010. №2 (38). С.66-72 (РИНЦ)

2. Внешняя структура электронного учебного издания как средство развития обучающегося. Вестник ПГУ. Серия физико-математическая. Павлодар, 3, 2010. С.8-13

3. Проблема разработки Smart-курса в информационно-образовательной среде университета. Информатизация образования: теория и практика: сб.материалов Международной научно-практической конференции (Омск, 21-22 ноября 2014 г.)/ под общ.ред. М.П.Лапчика. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2014.-с 109-111

4. Проектирование мобильного приложения в виде справочника для абитуриентов. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «ХV Сатпаевские чтения». Павлодар, апрель 2015 г.

5. Teaching robotics at the pedagogical higher educational establishment: Kazakhstan experience.//QED’16 UNESCO International Workshop Technology advanced Quality hearning for all; 13-15 June 2016, Sofia, Bolgaria.

6. Система дистационного обучения «LCD»

Ғылыми зерттеу саласы: Білім беруді ақпараттандыру, қашықтықтан оқыту

Кәсіби жетістіктері: Мадақтаулар – IT Awards Kazakhstan республикалық сайыста «Университетті автоматтандырылған жүйелермен басқару» ұжымдық ІТ-жоба үшін бірінші орын, 2009 ж. «ЖОО-ның үздік ғалымы - 2011» сайысының лауреаты (университет)

1. Intel бағдарламасы бойынша кәсіби даярлау курстарынан өткені туралы "Болашақ үшін оқу" сертификат, Омбы қ, 2003 ж.;

2. Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің кәсіби қайта даярлау және дистанттық білім беру институтындағы «Технология дистанционного обучения. Основные аспекты становления, современные требования к дистанционному обучению в вузе» атты сертификаты, Алматы қ, 2007 ж.;

3. С.Аманжолов атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік университетінің "Внедрение информационно-коммуникационных технологий в кредитную систему обучения: состояние и перспективы развития" атты сертификаты, Өскемен қ, 2008 ж.

4. «Білім беруде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану» " атты оқу-әдістемелік семинарында ұсынылған жобаны құрған үшін 2-дәрежелі диплом, Омбы қ., 2003 ж.

5. Электронды курстарды құрылымдаушылар форумында қатысқаны үшін диплом, Мәскеу қ., 2010 ж.

6. Certificate of Participation at the UNESCO International Workshop Technology Advanced Quality hearning for ALL «QED’16»,  13-15 June 2016, Sofia, Bolgaria

7. Сертификат «мөлтек роботтар құрылысы», Астана, 2016 ж

 
 

Т.А.Ә.: Динара Сакеновна Найманова

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы –  Математика және физика, 2005 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6N0602 Информатика, 2006 ж.

Алтынсарин атындағы ҰБА ізденушісі, мамандығы – 130002 Оқыту мен тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі (информатика, білім беруді ақпараттандыру), 2009 ж.

Оқытатын пәндері:  Операционные системы, WEB технологии, Проектирование и конструирование мультимедийных систем, Теория паттерновых сетей, Интернет – технологии, Разработка и использование образовательных электронных изданий и интернет-ресурсов, Информатико-математические методы проектирования Интернет ресурсов, Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии, Архитектура информационных систем

Жұмыс өтілі: 10 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 20-дан астам еңбектері бар, оның ішінде:

1. «Средства обучения проектированию и конструированию мультимедийных образовательных систем будущих информатиков», // Materialy IV miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 16-31 czerwca 2008 roku. Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2008, pedagogiczne nauki. Muzyka i zycie. Tym 10. P. 10-14.;

2. Методологические основы отбора содержания обучения проектированию и конструированию мультимедийных образовательных систем при двухступенчатом обучении в вузе//Вестник ПГУ.Серия педагогическая- Павлодар, 2008, №2, С.230-239.

3. Informational data flow modeling//Материалы международной научно-практической конференции на иностранных языках “Образование и наука без языковых барьеров” 2011, №3. С 157-159

4. Анализ научно-исследовательской работы по проблеме внедрения обучения проектированию и конструированию мультимедийных образовательных систем//Вестник ПГУ, Серия педагогическая.-Павлодар, 2011, № 1

5. Методика обучения проектированию и конструированию мультимедийных образовательных систем будущих информатиков//Вестник ПГУ, Серия педагогическая.-Павлодар, 2011, № 1

Ғылыми зерттеу саласы: информатиканы оқытудың әдістемелік негіздері

Кәсіби жетістіктері: Сертификат «Оқу үрдісінде қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану» (2013 г.)

 

Т.А.Ә.: Юрий Валерьевич Тихомиров

Лауазымы: қауымд. профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: физика-математика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ доцент

Білімі: жоғары, Новосібір мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика, қолданбалы математика, 1982 ж.

Аспирантура, Новосибирь мемлекеттік университеті, мамандығы – 010204 Деформацияланатын қатты дененің механикасы, 1988-1991 жж..

Оқытатын пәндері: Математикалық физиканың теңдеулері, Математикалық физиканың әдістері, Дифференциалдық теңдеулер, Интегралдық теңдеулер, Кешен айнымалы функциялар теориясы, Вариациялық есептеулер және тиімділеу әдістері, Математика

Жұмыс өтілі: 32 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 9 ғылыми мақала

1. Деформирование и потеря устойчивости участка цепочки атомов в вершине трещины. Журнал «прикладная механика и техническая физика», 1993. №3, с.160-172

2. Обрыв атомных связей в вершине трещины. Потеря устойчивости участка цепочки атомов. Известия РАН. Серия Механика твердого тела, 1993, №5, с. 135-146

3. О критерии хрупкого разрушения тел с трщиной при наличии дефекта атомной решетки. Известия РАН. Серия Механика твердого тела, 1994, №2, с. 185-193

4. Сборник тестов по высшей математике. Учебно-методическое пособие для студентов вузов. – Государственный университет имени Шакарима города Семей: Семей, 2008. – 277 с.

5. К вопросу об индивидуализации обучения в процессе вузовского образования. Республиканская научно-практическая конференция «Физика и математика. Компьютер. Білімі». Сборник материалов. – СГУ им. Шакарима: Семей, 2008, с. 69-71

Ғылыми зерттеу саласы: Тең салмақты қалыптардың орнықтылығы. Тең салмақтылық теңдеулерді шешімдерін тармақтау

Кәсіби жетістіктері: «Қашықтықтан оқыту технологиясын оқу процесінде қолдану» сертификаты (2013 ж.)

 

Т.А.Ә.: Ольга Александровна Захарова

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: -

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ доценті

Білімі: жоғары, Павлодар педагогикалық институты, мамандығы - Математика, 1981 ж.

Оқытатын пәндері: Дифференциалды геометрия және топология, Математика, Математиканы оқыту әдістемесі, Математиканы оқыту әдістемесі және теориясы

Жұмыс өтілі: 36 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 50 аса еңбектер, оның ішінде:

1. Монография «Педагогические условия и средства индивидуализации обучения студентов математике в техническом вузе». Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 153 с.

2. Монография «Математические концепции ученых Античности и Востока». Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 152 с.

3. Реализация комплекса педагогических условий индивидуализации обучения в вузе будущих специалистов. Сибирский педагогический журнал. 2011. №4. С.23-31

4. Математика в Античном мире. Журнал: Вестник ПГУ. Выпуск 2. Серия физико-математическая.

5. Дидактические закономерности и некоторые этапы индивидуализации обучения математике в вузе. «Молодой ученый» 2011. №11(22) Россия

6. Справочник по высшей математике (для естественных специальностей) 2015 ж. (электронный вариант)

Ғылыми зерттеу саласы: Жоғарғы және орта мектептерде математиканы оқыту әдістемесі, студенттерді жеке оқыту мәселесі, математика тарихы, қолданбалы математика

Кәсіби жетістіктері: ҚР Ғылым және Білім Министрлігінің студенттердің тәрбиесі мен біліміне қосқан үлесі үшін грамотасы, шахматтан өткізілген сайыс үшін кәсіподақ дипломы, 11.02-22.02.2013 ж. 72 сағат көлемінде «Қашықтықтан оқыту технологиясын оқу үрдісінде қолдану» сертификаты

 

Т.А.Ә.: Маржан Құдайбергенқызы Құдайберген

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: математика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 010101 Математика, 2000ж.

Магистратура, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6N0601 Математика, 2005-2006 жж.

Оқытатын пәндері: Алгебра және геометрия, Математикалық талдау, Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра, Математика, Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, Дискретті математика және математикалық логика,  Дифференциалдық геометрия және топология

Жұмыс өтілі: 16 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 12 аса еңбектер, соның ішінде:

1. Об одном алгоритме построения графиков классов сопряженных элементов конечных групп. Вестник ПГУ, серия математическая, Павлодар, 2012

2. Математика арабского Востока. Вестник ПГУ, серия математическая, Павлодар, 2013

3. Единственность группы как аксиомы математической системы. Вестник ПГУ, серия математическая, Павлодар, 2014

4. Математикалықесептердішешу – мектептегіоқушылардыңбедсенділігінің даму факторы. «ХІV Сатпаевские чтения», Павлодар, 2014 ж

5. Кассиниовалдары. «ХVСатпаевские чтения», Павлодар, 2015 ж

6. «Математика саласындағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар». VIIТорайгыровские чтения, Павлодар, 2015ж

7. «Санаужүйесінің әріптер көмеймен даму тарихы». Вестник ПГУ, серия физика-математика,№3 Павлодар, 2015 ж

8. «Шығыста тригонометриялық білімдердің даму таихы» Вестник ПГУ, серия физика-математика,№4 Павлодар, 2015 ж

9. Орта білім беру мектептерінде математика пәнінен олимпиадаларға оқушыларды дайындау әдістерін жетілдіру мәселері. «ХVIСатпаевские чтения», Павлодар, 2016 ж

Ғылыми зерттеу саласы: Дифференциалды геометрия және топология

Кәсіби жетістіктері: «Қашықтықтан оқыту технологиясын оқу үрдісінде қолдану» сертификаты (2013ж.)

 

Т.А.Ә.: Гүлнар Нариманқызы Машрапова

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: математика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Павлодар педагогикалық институты, мамандығы – Математика және физика, 1988 ж.

Магистратура, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика, 2001-2004 жж.

Оқытатын пәндері: Математика, Математика I, Математика II, Қолданбалы математика

Жұмыс өтілі: 28 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 15 аса еңбектері, соның ішінде:

1. Компьютерные технологии в курсе высшей математики для ВТУЗов, Научная конференция, г.Караганда

2. Математика в античном мире. Вестник ПГУ, физико-математическая серия

3. Пропедевтика изучения начала анализа в курсе алгебры основной школы. «IV Сатпаевские чтения».

4. Межпредметные связи в совершенствовании обучения математическим дисциплинам будущих экономистов. Вестник ПГУ, педагогическая серия

5. О некоторых применениях операционного исчисления к решению дифференциальных и интегральных уравнений. «XIII Сатпаевские чтения»

Ғылыми зерттеу саласы: Математиканы оқыту әдістемесі

Кәсіби жетістіктері: ФФМжАТ деканатының грамотасы, «Қашықтықтан оқыту технологиясын оқу үрдісінде қолдану» сертификаты (2013 ж.)

 

Т.А.Ә.: Нина Ивановна Мухамедзянова

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: математика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Павлодар педагогикалық институты, мамандығы – Математика және физика, 1984 ж.

Магистратура, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6М060100 Математика, 2010 ж.

Оқытатын пәндері: Математика I, Математика II, Экономикадағы математика

Жұмыс өтілі: 34 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 15 аса еңбектері, соның ішінде:

1. Статья "Логическое исчисление алгебры множеств".

2. Статья "К вопросу пропедевтики дедуктивных средств логических исчислений в рамках обучения школьным математическим дисциплинам".

3. Статья "Сравнение базовых понятий алгебры высказываний и исчисления высказываний".

4. Статья "Логическое исчисление рациональных выражений".

5. Диссертация "Алгебра предикатов как пропедевтическая основа исчисления предикатов".

6. Отношение изоморфизма и абстрактные свойства алгебраических систем(I)

7. Отношение изоморфизма и абстрактные свойства алгебраических систем(II)

Ғылыми зерттеу саласы: Дискретті математика

Кәсіби жетістіктері: «Thomson Reuters Scientific & Scholarly Research» семинарына қатысушы сертификаты (2012 ж.), С.Торайғыров атындағы ПМУ ректорының атынан «Алғыс хат» (2013 ж.); ФФМжАТ деканатының грамотасы (2013ж.), «Қашықтықтан оқыту технологиясын оқу үрдісінде қолдану» сертификаты (2013 ж.)

 

Т.А.Ә.: Айжан Төлегенқызы Сыздыкова

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: математика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы - 0301 Математика және физика, 2004 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6N0601 Математика, 2006 ж.

Докторантура, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті, мамандығы – 01.01.00 Математика, 2006-2009 жж.

Оқытатын пәндері: Моделдер теориясы, Нақты анализ, Топтардағы салыстыру теориясы, Функционалдық талдау

Жұмыс өтілі: 11 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 20 аса еңбектер, соның ішінде:

1. Классы функций многих переменных ограниченной р-флуктуации и приближение функций полиномами по мультипликативным системам. Вестник ЕНУ, Математика, №6(97), I часть, 2013,с.18-26.

2. Об одном алгоритме построения графов классов сопряженных элементов конечных групп. Вестник ПГУ, серия математическая, Павлодар, 2012

3. A Four Dimensional Wavelet Transform. Commutative and Noncommutative Harmonic Analysis and Applications, Contemporary Mathematics, vol. №603, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2013, pp. 123-136.

4. О взаимосвязи некоторых классов функций, определенных мультипликативными системами. Тезисы докладов Четвертой международной конференции№ посвященной 90-летию Л.Д. Кудрявцева, Москва, РУДН, 25-29 марта, 2013 г., стр. 121-122.

5. Об одном аналоге формулы Планшереля для вейвлет-аффинного преобразования. Сборник статей по материалам XXIII Международной научно-практической конференции «Естественные и математические науки в современном мире» №10(22), г. Новосибирск, 2014 (РИНЦ) СибАК

Ғылыми зерттеу саласы: Фурье қатарлары мен түрлендірулері, вейвлет-талдау

Кәсіби жетістіктері: «Болашак» 2012 бағдарламасының стипендиаты (Дальхаузи университет); участник исследовательской программы, финансируемой Канадским Научным Советом Естественных и Технических наук (КНСЕТН) посредством Гранта № 34698 «Многомерное непрерывное вейвлет преобразование». (Канада, Галифакс, сентябрь, 2013 года); младший научный сотрудник проекта «Структурные и конструктивные свойства функций многих переменных, кратные ряды по различным ортогональным системам и интегралы Фурье» Руководитель – д.ф.-м.н., профессор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Бокаев Н. А. (2015-2017гг.).

 

Т.А.Ә.: Лилия Ивановна Теняева

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: математика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 030140 Математика, 2001 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 510150 Математика, 2003 ж.

Оқытатын пәндері: Сызықты алгебра, Аналитикалық геометрия, Математика, Математика I, Математика ІІ

Жұмыс өтілі: 15 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 18 аса ғылыми мақала, соның ішінде:

1. О группе с нетривиальным классом централизаторно-сопряженных элементов. Материалы VI научно-практической конференции. Тара. 2012 г. С. 76-85.

2. Об индексно-сопряженных элементах группы. Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов - 2011». Ч.1. Астана. 2012. с.97-98

3. О сопряжении центральных модуляторах. Международная конференция «Алгебра и Логика: Теория и Приложения». Красноярск. 2013 г.

4. О ядре сопряжения элементов группы. Международная конференция «Мальцевские чтения». Новосибирск. 2013 г.

5. О классах нормализаторно-эквивалентных элементов группы. Международная конференция «Алгебра и Логика: Теория и Приложения», посвященную 80-летию со дня основания кафедры алгебры Казанского университета членом-корреспондентом АН СССР Н.Г. Чеботаревым и 70-летию со дня рождения заведующего кафедрой члена-корреспондента АН РТ М.М. Арсланова. Казань. 2014 г.

Ғылыми зерттеу саласы: Топтардың элементтерінің бірлік эквиваленттік қатынасы

Кәсіби жетістіктері: «Қашықтықтан оқыту технологиясын оқу үрдісінде қолдану» сертификаты (2013 ж.)

 

Т.А.Ә.: Махаббат Әлімқызы Тоққожина

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: информатика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 0301 Математика және физика, 2004 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6N0602 Информатика, 2006 ж.

Оқытатын пәндері: Компьютерлік желілер, Ақпараттану, Компьютерлік модельдеу негіздері, Тілдер мен автоматтар теориясы, Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, Сандық әдістер, Интеллектуалды ақпарттық жүйелер, Ақпараттық жүйелердің негіздері, Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі), Деректер базасы және эксперттік жүйелер, Оптимизация әдістері және операцияларды зерттеу, Компьютерлік графика, Интернетке арналған бағдарламалау, Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы, Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар.

Жұмыс өтілі: 12 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Барлығы 15-нан астам еңбек, солардың ішінде:

1. Исторический аспект темы «Дифференциальные уравнения» на факультативах в школьном курсе математики (Вестник ПГУ, 2004 г.).

2. Один из аспектов методики преподавания информатики для технических специальностей (Вестник ПГУ, 2006 г.).

3. Применение электронной таблицы Excel при вычислении матричных уравнений (Вестник ПГУ, 2006 г.).

4. «Тілдер мен автоматтар теориясы» дәрістердің тірек конспектісі. Павлодар: Кереку - 2007 г.

5. «Тілдер мен автоматтар теориясы» пәні бойынша практикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. Павлодар: Кереку- 2008 г.

6. «Foreign language for professional purposes» M.A. Tokkozhina, A.A. Irmanova. Pavlodar Kereky -2016

Ғылыми зерттеу саласы: Тестілік тапсырмалардың генераторын жасау әдістері

Кәсіби жетістіктері:

«Болашақ үшін оқу» тьюторларға арналған, курсы бойынша сертификат, 2011 ж.

«Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру» курсы бойынша сертификат, 2011 ж.

.«3DSTUDIOMAX» курсы бойынша сертификат, 2012 ж

«Қазақ, орыс және ағылшын тілдері» тілдік курстар бойынша сертификат

«Қашықтықтан білім беру технологияларын оқу үрдісінде қолдану» оқу семинарын өтуі туралы сертификат

«Кәсіби қазақ тілі», «Кәсіби орыс тілі» «Кәсіби-бағытталған шетел тілі» пәндерін оқыту әдістемесі бойынша курстарды өтуі туралы сертификат;

 

Т.А.Ә.: Юлия Викторовна Улихина

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: информатика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы – Физика және информатика, 2005 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6N0602 Информатика, 2007 ж.

Оқытатын пәндері: Жасанды интеллект жүйесі, Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалаық құралдары, Web-технологиялар, АЖ-дегі деректер қоры, Компьютерлік жүйелер сәулеті, Интеллектуалды ақпараттық жүйелер, Экономикалық АЖ-дегі жаңа технологиялар, Ақпараттану, Ақпараттық жүйелердің сенімділігі, Ақпараттық жүйелерді жобалау, Схемотехника негіздері, Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, IP экономика, экономика бизнес-қосымшаларды дамыту, Web-дизайн деректерді талдау, Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

Жұмыс өтілі: 11 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Барлығы 15-тен астам еңбек, солардың ішінде:

1. Построение структуры интерактивной среды процесса обучения. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «VIII Сатпаевские чтения», том 18, ПГУ им С.Торайгырова, Павлодар, 2008 г.;

2. Die interaktive umgebung im ausbildungsprozess. Материалы международной научно-практической конференции «Казахстан и мировые языки», том 2, ПГУ им С.Торайгырова, Павлодар, 2008 г.;

3. Построение интерактивной среды процесса обучения. Вестник ПГУ № 3, 2007, ПГУ им. С.Торайгырова «Кереку», г. Павлодар 2007 г.

4. Телекоммуникация ақпараттық жүйесінде бұқаралық қызмет ету жүйесінің теориясын қолдану. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников ІХ Сатпаевские чтения, 2009 г.

5. Разработка игрового сетевого приложения. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «ХІІ Сатпаевские чтения», Том 12, ПГУ им. С.Торайгырова, Павлодар 2012 г.

6. Разработка автоматизированного рабочего места эксперта-оценщика ломбарда БМ-капитал. Материалы международной научной конференции молодых уученых, студентов и школьников «ХVСатпаевские чтения», ПГУ им С.Торайгырова, Павлодар, 2015 ж

7. Разработка автоматизированной системы учета работы кофейни «Lavazza». Материалы 10 международной научной практической конференции «Вопросы будущего от света науки - 2014» София 2014ж.

8. Разработка Информационно-справочной системы «Консультант» Магазина спорт.одежды и обуви

Ғылыми зерттеу саласы: информатиканы оқытудың әдіснамалық негіздері

Кәсіби жетістіктері: Біліктілікті арттыру туралы сертификат (2012 ж.)

 

Ткач Галина Михайловна - тәрбие жұмысы бойынша декан орынбасары, информатика магистрі

Білімі: жоғары, С.Торайгырова атындағы Павлодар мемлекеттік университеті,  мамандығы – Информатика, 2004 ж. 

Магистратура, Инновациялық Еуразиялық университеті, Павлодар қ, мамандығы – Информатика, 2006 ж. 

Магистрлік диссертациясының тақырыбы: «Электрондық ПОӘК жасау»

Оқытатын пәндері: ақпараттану, бағдарламалау тілдері мен технологиялары, шешім қабылдау теориясы, ақпараттық жүйелерді жобалау, бұқаралық қызмет ету теориясының негіздері

Жұмыс өтілі: 12 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 

- Особенности технологии информационного моделирования в образовании, Материалы ХХ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии» // Сборник научных трудов. –Переяслав-Хмельницкий, 2015г. – 91-93с. 

- Мобильные приложения для создания и хранения заметок: актуальные задачи и функции, Материалы ХХ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии» // Сборник научных трудов. –Переяслав-Хмельницкий, 2015г. – 133с. 

- Жас мамандардың интербелсенді-коммуникативті біліктілігін қалыптастырудағы жоғары оқу орындар мен ІТ-технологиялар арасындағы серіктестік қатынастар, Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы подготовки инженерных кадров в условиях Болонского процесса», 2014 г 

- Методика проведения занятий по формированию алгоритмического стиля мышления учащихся, Дулатовские чтения, 2013 г 

- Использование интерактивной доски на уроках информатики в начальных классах, XVIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ" Переяслав-Хмельницкий, 2013 г 

- Интерактивный электронный учебник как основной элемент информатизации образования, XI Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ" Переяслав-Хмельницкий, 2013 г 

- Необходимость подготовки студентов к использовнию интерактивной доски в учебном процессе, Вестник ИнЕУ №1, 2013 г 

Ғылыми зерттеу саласы: Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Кәсіби жетістіктері: информатикадан студенттер арасында республикалық олимпиадаға қатысуға студенттерді дайындағаны үшін алғыс хат (2014 ж.), сертификат национального открытого университета «Интуит» ұлттық ашық университітің сертификаты Москва қ. (2015 ж.), «Ана тiлi» орталығының сертификаты «Қазақ тілі курсы» (2015ж.)

 

Т.А.Ә.: Ассель Базарбаевна Исимбаева

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: информатика магистрі

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы –  Математика және физика, 2003 ж.

Магистратура, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы –Информатика, 2005 ж.

Оқытатын пәндері: Алгоритмы и структуры данных, WEB технологии, Основы информационных систем, Information and communication technologies, Профессиональный русский язык, профессиональный казахский язык, ООП.

Жұмыс өтілі: 7 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 5 мақала 

Ғылыми зерттеу саласы:  Электронды білім беру басылымдарын құру және қолдану

 
 

Т.А.Ә.: Нургуль Темирбулатқызы Сембаева

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: математика магистрі

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы –Математика, 2001 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика, 2006 ж.

Оқытатын пәндері: Жоғары математика, Элементарлық математика, Анализ данных и прогнозирование экономики, Математикалық талдаудың қосымша тараулары, Математикалық физика есептерін шешудің сандық әдістері. 

Жұмыс өтілі: 14 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 6 мақала 

Ғылыми зерттеу саласы:  Жоғары білім берудегі математикалық пәндерді оқыту әдістемесі.

 

Т.А.Ә.: Айнұр Нұрболатқызы Тоқжігітова

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы – 5В011100 Информатика, 2012 ж.

Магистратура, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, 6М011100 Информатика, 2014 ж.

Оқытатын пәндері: Ақпараттану, Заманауи бағдарламалау тілдері, Деректер базалары және эксперттік жүйелер, Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау, Компьютерлік графика, Бұқаралық қызмет ету теориясының негіздері

Жұмыс өтілі: 2 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 9 мақала, 2 оқу-әдістемелік құралы, солардың ішінде:

1. Жоғары оқу орындарында «Ақпараттану» пәнін бейінді-бейімдеп оқытудың теориялық моделі, «ХІІІ Сатпаев оқулары», Павлодар, 2013 ж.;

2. Мектеп – ЖОО жүйесіндегі информатиканың мазмұндық сабақтастығы, ПМУ хабаршысы, педагогикалық серия №2, 2014 ж.

3. Орта мектепте информатиканы бейімді саралап оқыту жолдары. «ІV Шаяхметов оқулары» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары» жинағы, Павлодар қ. 2012ж

Ғылыми зерттеу саласы: информатиканы оқытудың әдіснамалық негіздері

Кәсіби жетістіктері: халықаралық ғылыми конференцияларға қатысқаны үшін сертификаттар, «Қазіргі қоғамда білімді, креативтілікті, инновацияларды басқару» (2013 ж., Мәскеу қ.), сертификат «Использование возможностей интерактивного оборудования в учебном процессе с ПО ActivInspire» (2014 г.)

 
 

Т.А.Ә.: Қазанғапова Марина Сейсенбекқызы 

Қызметі: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: Информатика магистрі

Білімі: жоғары, С.Торайғыров атындағы ПМУ 2008 ж., 

Магистратура - С. Торайғыров атындағы ПМУ, 6N0602 «Информатика», 2010 ж.

Ғылыми еңбектер тізімі: Барлығы 19 астам еңбек, солардың ішінде 1 оқу-әдістемелік құралы және 2 оқу  құралдары:

1) Развитие концепции дистанционного обучения на современном этапе.Материалы международной научной конференции молодых, студентов и школьников ХII Сатпаевские чтения. 14-том. Павлодар  2012ж.   204-207с.

2) Построение информационной модели учебного материала для дистанционных учебных курсов. Д.А. Қонаевтың 100 жылдығына арналған «Д.А. Қонаев және Қазақстан дамуының тарихи кезеңдері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. 2-том. Павлодар  2012ж. 98-102с. 

3) Қашықтықтан оқыту курсына арналған материалының ақпараттық моделін жасау. «X Сатпаевские чтения» 20-том Павлодар. қ. 2010ж. 141-145б.

4) Қашықтықтан оқу курсын жобалауда топологиялық сұрыптау алгоритмін қолдану. «Сборник научных трудов магистрантов» г. Павлодар 2010г.; 365-369б.

5) Қашықтықтан оқыту жүйесін қалыптастыру жайлы. «III Торайгыровские чтения»  2-том  Павлодар.қ. 2009ж.; 308-312б.

6) Powder metallurgy. Материалы международной научно-практической конференции. «Казахстан и мировые языки», 2-том, г.Павлодар  2008г.; 199-205с.

7) Білім беру мен оқытудың теориясы. «Вестник ПГУ», 2-том, г.Павлодар  2013г.;   2-3 том.

8) Развитие концепции дистанционного обучения на современном этапе. «Вестник ПГУ», 2-том, г.Павлодар  2013г.;   2-3 том.

9) Ақпараттық технологиялар – тұлғаның әлеуметтенуі мен тәрбие құралы. Материалы международной научной конференции молодых ученых,  магистрантов, студентов и школьников  «XIV Сатпаевские чтения» 8-том г.Павлодар.  «Молодые ученые»  2014г. 78-83б.

Оқытатын пәндері: Information and communication technologies, Алгоритмдеу және бағдарламау, Ақпараттық жүйелерді жобалау, Промышленная информатика, Тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің ақпараттық технологиялары, Базы данных и экспертные системы, Бағдарламалау, Бағдарламалау, Компьютерлік жүйелердің сәулеті, Мобильді қосымшаларды жасау.

Ғылыми зерттеу саласы: Қашықтықтан оқу курстарын жобалаудың ақпараттық моделін жасау. 

Еңбек өтілі: 10 жыл

Кәсіби жетістіктері: Сертификат по повышению квалификации 

1) Программы Intel «Обучения для будущего» «Введения в информационные и образовательные технологии XXI века» в объеме 36 часов, 2011г. 2) Для Тьюторов по программе Intel «Обучения для будущего» в объеме 36 часов, 2011г. 3) «Организация учебного процесса по кредитной технологии обучения» в объеме 25 часов, 2011г. 4) «Педагогика высшей школы» в объеме 36 часов, 2012г. 5) «3D STUDIO MAX» в объеме 12 часов, 2012г. 6) «Республиканское научное-практическое конференция посвященное 100 летию  Д.А. Конаева», 2012г. 7) «VI Летняя физическая школа» в объеме 60 часов», 2012г. 8) Prof. Bastian Baumann, «Management in Education», 2012г. 9) Проводила курсы: С 2011-2012гг. По программе "Intel  Обучение для будущего". Ссылка:  http://wiki.iteach.kz Правила 6 тренинг курсов, для студентов и преподавателей. 

 

Т.А.Ә.: Садыкова Анар Орынбековна

Қызметі: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: информатика магистрі

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – Ақпараттық жүйілер, 20011 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы –  Информатика, 2013 ж.

Оқытатын пәндері: Технология программирования  на платформе 1С, Data Structures and Algorithms, Инструментальные средства автоматизированного проектирования, Алгоритмы и структуры данных, Программирование на Пролог, WEB технологии, Основы информационных систем,  Программные средства экономических расчетов, Information and communication technologies

Жұмыс өтілі: 4 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 6 мақала  

Ғылыми зерттеу саласы: Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау 

 

Т.А.Ә.: Дархан Оракбайұлы Жаксыбаев

Лауазымы: оқытушы (ассистент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: информатика магистрі 

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Инновациялық Еуразия университеті, мамандығы – 5В011100 Информатика, 2014 ж.

Магистратура, Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6М011100 Информатика, 2016ж.

Оқытатын пәндері: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, Тәжірибелік мәліметтерді өндеудің ақпараттық технологиялары, Пролог тілінде бағдарламау

Жұмыс өтілі: 1 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 9 мақала, солардың ішінде:

1. «О выразительных возможностях алгебры предикатов». Материалы международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XV сатпаевские чтениия», 2015ж, с.31

2. «Компьютерная реализация механизмов оперирования с синтаксическими конструкциями формальных языков пропозициональных исчислений». Материалы международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XVI сатпаевские чтениия», 2016ж, с.268 

Ғылыми зерттеу саласы: информатиканы оқытудың әдіснамалық негіздері

Кәсіби жетістіктері: халықаралық ғылыми конференцияларға қатысқаны үшін сертификаттар 

 

Т.А.Ә.:  Галия Абайқызы Сарсембаева

Лауазымы: оқытушы (ассистент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: математика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 5В060100 Математика, 2014ж.

Магистратура, Еуразия ұлттық университеті , мамандығы – 6М060100 Математика, 2016 ж.

Оқытатын пәндері: Математика, Қаржылық математика, Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

Жұмыс өтілі: 1 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 9 мақала, солардың ішінде:

1. «On chernicov’s groups». Materials of the international scientific – practical conference «Science and Education: no Language Barriers» in three volumes. Pavlodar: PSU after S.Toraigyrov, 2011

2. «О группах с черниковским коммутантом». Сборник докладов V Республиканской студенческой научно – практической конференции по математике, механике и информатике. – Астана, 2013ж.

3. «Некоторые неравенства в пространствах Лоренца». Сборник докладов VIII Республиканской студенческой научно – практической конференции по математике, механике и информатике. – Астана, 2016ж

Ғылыми зерттеу саласы: математиканы оқытудың әдіснамалық негіздері

Кәсіби жетістіктері: халықаралық ғылыми конференцияларға қатысқаны үшін сертификаттар 

 
 

Т.А.Ә.:  Жаксылыков Архат Егинаевич 

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: магистр

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 1997 ж.

Магистратура, Еуразия ұлттық университеті , мамандығы – 6М060100 Математика, 2016 ж.

Оқытатын пәндері: Программирование на Python, Операциялық жүйелер, Программирование на Java. 

Жұмыс өтілі: 3 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 3 мақала, солардың ішінде:

Ғылыми зерттеу саласы: Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау