Т.А.Ә.: Нәзира Нұрғазықызы Оспанова

Лауазымы: кафедра меңгерушісі

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, «Семей» мемлекеттік университеті, мамандығы - Математика және информатика, 1996 ж.

Алтынсарин атындағы ҰБА ізденушісі, мамандығы – 130002 Оқыту мен тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі (информатика, білім беруді ақпараттандыру), 2009 ж.

Оқытатын пәндері: Компьютерлік желілер, Ақпараттық жүйелерді жобалау, Бағдарламалаудың теориясы мен мамандануы, Компьютерлік желілер, Ғаламтор және мультимедиа технологиялары, Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау

Жұмыс өтілі: 18 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 30-дан астам еңбектер, оның ішінде:

1. Ақпараттық жүйелерді жобалау. Оқу-әдістемелік құрал. Павлодар, «Кереку» баспасы, 2011ж.

2. Ғылыми зерттеулерде қолданылатын әдістерге талдау // ПМУ хабаршысы. №2. 2011. 28-32 б.

3. Виртуалды зертханалардың жоғары оқу орнының оқу үрдісінде қолданылуы // ПМУ хабаршысы. №4. 2010. 159 -165 б.

4. Компьютерлік желілер. Оқу-әдістемелік құрал. Павлодар, 2010 ж. 115 б.

5. Эмпирикалық мәліметтерде статистикалық гипотезаны қалыптастыру және тексеру // «ХІI Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференция, 18 том, 2012 г., Павлодар, 71-77 б.

Ғылыми зерттеу саласы: информатиканы оқытудың әдістемелік негіздері

Кәсіби жетістіктері: біліктілікті арттыру бойынша сертификат «Дистанционды оқу технологияларының негіздері» Омбы қ. (2013 г.), «Компьютерлік тораптар» пәнінен электрондық оқыту құралы (программа для ЭВМ) авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (2013 г.), «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» пәнінен электрондық оқу курсы (программа для ЭВМ) авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (2013 г.), «Тұран-Астана» университеті магистранттардың ЖОО-аралық ғылыми жобалар конкурсында ғылыми жетекшілік жасағаны үшін алғыс хат (2014 г.)

 

Т.А.Ә.: Гүлжан Сағидоллақызы Жарасова

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: БҒСБК доценті, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика, 1996 ж.

Ізденушілік, мамандығы – 130002 Оқыту мен тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі (информатика, оқыту информатизациясы), 2010 ж.

Оқытатын пәндері: Кәсіби қазақ тілі, Программистің логикалық мәдениеті, Алгоритм және олардың қиындығы, Алгебралық жүйелер, Арнайы математиканы оқыту әдістемесі, Дискретті математика және математикалық логика

Жұмыс өтілі: 18 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 40-тан астам еңбектер, оның ішінде:

1. Realization of distance educational technologies on the basis of automated informational system // Procedia – Social and Behavioral Sciences 89 (2013) - 962p. (SCOPUS)

2. О семантиках логических исчислений (І) // Научный журнал МОН РК «Поиск» - Приложение международного научно-педагогического журнала «Высшая школа Казахстана», 2013, №1(2), с.338 – 347.

3. О семантиках исчислений высказываний // Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2014. No2. С. 181-197

4. Опережающее обучение как средство формирования логической культуры программистов // Материалы IХ Международной научно-практической конференции «Новейшие научные достижения – 2013» - 11 том. Педагогические науки: София (Болгария), «Бял ГРАД-БГ» ООД - 104 с. (стр.55-59)

5. Обучение студентов-информатиков логическому мышлению в вузе // Материалы IХ Международной научно-практической конференции «Дни науки – 2013» - 18 том. Педагогика: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. - 96 с. (стр.6-10)

Ғылыми зерттеу саласы: Ақпараттық жүйелердің логикалық құраушысы, Жоғары мектепте логикалық-алгебралық пәндердің дидактикасы, Алгебралық жүйелер, Арнайы математиканы оқыту әдістемесі, Дискретті математика және математикалық логика

Кәсіби жетістіктері: ҚР БҒМ грамотасы, 2005ж.; С.Торайғыров медалі (ПМУ), 2011ж.

 

Т.А.Ә.: Борис Николаевич Дроботун

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының докторы

Ғылыми, академиялық атағы: БҒСБК профессоры

Білімі: С.М. Киров атындағы Казақ мемлекеттік университеті, мамандығы - Математика, 1971 ж.

Аспирантура, Қазақ ССР ҒА математика және механика институты, мамандығы - Математикалық логика, алгебра және сандар теориясы, 1974-1977 жж.

Оқытатын пәндері: Алгебра, Мамандыққа кіріспе, Жиындар теориясы, Алгебралы жүйелер, Моделдер теориясы, Булевы функции, Галуа теориясы, Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика

Жұмыс өтілі: 43 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: барлығы – 151, оның ішінде:

1. Основания дидактики обучения логико-алгебраическим дисциплинам в высшей школе. Часть I. Научно-теоретические и идейно-методологические предпосылки. Монография, Новосибирск: изд-во Учреждения Российской академии образования «Институт педагогических исследований одаренности детей», 2011. – 275с. в соавторстве с С.С.Гончаровым, А.А.Никитиным;

2. Жоғарғы оқу орындарында алгебралық жүйелерді оқып-үйренудің әдістемелік аспектілері, Монография, Қарағанды, Басылым ҰҒТАО ҚФ, 2011.-287 б., С.С.Гончаров А.А.Никитин Орысшадан аударған Қ. Жетпісов Ж.А. Түсіпов

3. О семантиках исчислений высказываний. Вестник ТвГУ. Серия «Педагогика и психология» №2, 2014 г. С 148-165 (РИНЦ)

4. К проблеме формирования и развития фундаментальных основ логического образования в средней общеобразовательной школе (ІІ). Педагогические заметки. Научный журнал учреждения российской академии образования «Институт педагогических исследований одаренности детей», Новосибирск, 2011. Т.4, вып 2, с 21-38

5. Принцип двойственности в булевых алгебрах. Вестник ПГУ. Серия физико-математическая. 2013 г. №1. С. 79-90

Ғылыми зерттеу саласы:

1. Алгебра және математикалық логика

2. ЖОО-да логика-алгебралық пәндерді оқытудағы методологиясы

Кәсіби жетістіктері: Ы. Алтынсарин ат. медаль (1992 ж.), Қазақстан Республикасының ғылым және білім Министрлігінің құрмет грамотасы (2001 ж.), С.Торайғыров атындағы ПМУ ректорының алғыс хаты (2005 ж.), «Қазақстан Республикасының ғылымының дамуына қосқан үлесі үшін» төс белгісі.

 

Т.А.Ә.: Василий Андреевич Криворучко

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының докторы

Ғылыми, академиялық атағы: доцент, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы – Физика, 1980ж.

Педагогикалық ғылымдар кандидаты, Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы – 130008 Кәсіптік оқытудың теориясы мен әдістемесі, 2004 ж.

Педагогикалық ғылымдар докторы, Еуразиялық гуманитарлық университет, мамандығы – 130008 Кәсіптік оқытудың теориясы мен әдістемесі, 2010 ж.

Оқытатын пәндері: Ақпараттық жүйелердің инфрақұрылымын жобалау, Бағдарламалаудың теориясы мен мамандануы, Бағдарламалау, Алгоритмдер мен олардың қиындығы, Ғылыми зерттеулердің негіздері, ЖОО оқытудың мазмұнын компьютерлік жобалау

Жұмыс өтілі: 44 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 180-нен астам еңбектер, соның ішінде:

1. Монография «Профильное обучение информатике: проблемы и перспективы». Павлодар. Кереку, 2008. 256с.

2. Монография «На пути к профильной школе». Алматы. Білім, 2009. 233с.

3. Управление физическим уровнем инфокоммуникационной сетевой модели ISO OSI. Научный журнал «Дистанционное и виртуальное обучение». Москва, 2014. №10. С.57-59 ИФ РИНЦ

4. Проектирование инструмента по оценке функциональной грамотности школьников. Вестник ПГУ. Педагогическая серия. №3, 2014. С.172-179.

5. New approaches to Teachers’ ICT competence improving in the system of Teachers’ Professional Development. 3rd International Science Congress. ISC-20137 8th & 9th December 20137 Souvenir: Innovation with Global Responsibility. – Karunya University, Coimbatore, Tamil Nadu, India. P.239

Ғылыми зерттеу саласы: мектеп және жоғары оқу орынның информатикасын оқыту әдістемесі

Кәсіби жетістіктері: Қазақ ССР білім министрлігінің құрмет грамотасы (1987 ж., 1990 ж.), «Отличник образования Республики Казахстан» төс белгісі (1993 ж.), «Информатика, 9 класс» оқулығын жасағаны үшін облыс Әкімінің атаулы премиясының иегері (2002 ж.), «Лучший ученый года» жалпы университеттік сайысының жеңімпазы (2007 г., 2011 г.), «Лучший доцент» (2008 г.), «Лучший профессор» (2010 г.) номинациясында «Лучший преподаватель», ҚР БҒМ мемлекеттік грант иегері (2008 ж.) және «Государственной научной стипендии для ученых и специалистов, внесших выдающий вклад в развитие науки и техники Республики Казахстан» стипендиаты (2010-2012 жж.)

 

Т.А.Ә.: Мағзұм Мұхтарұлы Мұхтаров

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: физика-математика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ЖАК доценті, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика, 1963 жылы

Аспирантура, С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика, 1974-1977 жж.

Оқытатын пәндері: Жоғарғы математика теориясы, Дифференциалдық теңдеу, Вариациялық есептеу, Математикалық физика теңдеуі, Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

Жұмыс өтілі: 57 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: более 55 научных трудов:

1. Сатылы ойынның шешімін интегралды-дифференциалдық теңдеулер жүйесі арқылы анықтау туралы есеп. Вестник ПГУ, серия физико-математическая, №1, с 136-142. Павлодар, 2013

2. Сызықты жүйені тиімді басқару есебінің шешімін анықтау туралы. Вестник ПГУ, серия физико-математическая, №2, с 74-79. Павлодар, 2013

3. Задача о построении оптимального управления в одной иерархической игре. Материалы международной научной конференции «Функциональный анализ и его приложения», ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Астана, 02.10.-07.10.2012

4. Функционалдары минимумдалатын динамикалық жүйенің басқару функциясын құру есебі. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «ХІІ Сатпаевские чтения» Павлодар 2012, т.18, с. 141-149

5. Аргументі ауытқыған дифференциалдық теңдеулер туралы. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «ХV Сатпаевские чтения» Павлодар 2015, т.9, с.31-40

Ғылыми зерттеу саласы: арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, иерархиялық дифференциалды ойындар теориясы бойынша зерттеулер

Кәсіби жетістіктері: «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» төс белгісі (2014ж.), С. Торайгыров атындағы алтын медаль (2014ж.), И.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ алғыс хаты, С. Торайғыров атындағы ПМУ алғыс хаты, Павлодар обылысының әкімінің алғыс хаты

 

Т.А.Ә.: Иван Иванович Павлюк

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: физика-математика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ЖАК доценті, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, Павлодар педагогикалық институты, мамандығы - Математика, 1969 жылы

Аспирантура, Абай атындағы Қазақ педагогикалық институты, мамандығы – Математикалық логика, алгебра және сандар теориясы, 1976 ж.

Оқытатын пәндері: Алгебра және геометрия, Теңестірмелі топтар теориясы, Алгебралық жүйелер, Аналитикалық геометрия

Жұмыс өтілі: 52 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: барлығы 210 астам ғылыми еңбектер, оның ішінде:

1. Сравнения и проблема Черникова в теории групп. Павлодар, 2002 г. Изд. ПГУ, 222 с

2. About the graphs of classes of conjugate elements of the simple groups. Вестник ПГУ № 4, 2012, с. 22-32

3. Об одном алгоритме построения графов классов сопряженных элементов конечных групп. Вестник ПГУ № 3,4, 2012, с. 125-133

4. О мощности множества классов сопряженных элементов группы. Вестник КарГУ, серия математика, №1, 2013 г., с.61-64

5. К теории центральной сравнимости элементов группы. Международная научная конференция «Мальцевские чтения» г.Новосибирск, институт математики СО РАН, Россия, 2015г, с.116

Ғылыми зерттеу саласы: Топтар теорияларындағы және алгебрадағы жаңа бағыттарды қарастыру - топтардағы салыстыру теориясы (80-тан астам мақала, халықаралық және республикалық ғылыми конференциялар). Теорияның 10-нан астам жаңа базалық түсінігі анықталып, ғылыми қолданысқа енгізілді: топтық салыстыру, топтық салыстыруға шешім табу, эквивалентті салыстыру, орталық және орталыққа бағындырылған салыстырмалар арақатынасы, индексті салыстырма арақатынасы, Черников салыстыруларының қатынасы, (сәйкестендірілген) салыстырма модуляторы түсінігі, (сәйкестендірілген) салыстырма централизаторы, т.б. Топтарды зерттеудің модуляторлық әдісі анықталды (монография, 2002 ж.), салыстырулар теориясы мен модуляторлық әдісті қолдана отырып, Коуров дәптеріндегі топтар (10-нан артық) теориясының белгілі мәселелері шешілді (Новосибирск мемлекеттік университетінің басылымы, 2002 ж.) "Топтардағы салыстырулар теориясы" аты монография басылымға дайындалу үстінде (2011ж.).

Кәсіби жетістіктері: «Разработка теории сравнении в группах» тақырыбы бойынша ҚР білім және ғылым Министрлігінің грант иегерері (2012-2015гг.), Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің, Павлодар облысы әкімінің грамоталары, КСРО-ның екі медалі, Қазақстан Республикасының білім беруінде құрметті қызметкер, «ППМИ 50 жыл» медалі.

 

Т.А.Ә.: Мейрам Хамитұлы Хамитов

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: физика-математика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ЖАК доценті, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика, 1961 жылы

Аспирантура, Қазақ ССР ҒА математика және механика институты, функционалды талдау лабораториясы, мамандығы – Дифференциалдық теңдеулер, 1969-1972 жж.

Оқытатын пәндері: Математика

Жұмыс өтілі: 52 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: барлығы 103 астам, оның ішінде:

1. Монография - Периодические решения дифференциальных уравнений. Алматы, Ғылым, 1997г

2. Параметрмен берілген қисықтың асимптотасы. Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, июнь, 2010ж.

3. Бірінші математика (оқулық). Павлодар, 2011

4. Екінші математика. Оқу құралы, желтоқсан 2011, Кереку баспасы

5. Математиканы оқытудың жаңа тұрғылары. Международная конференция «90-летие Аманова Т.И.», 2 том, 3-5 октября 2013г, г. Семипалатинск

6. Академик ғалым О.А. Жәутіков. ПМУ Хабаршысы, 2014

Ғылыми зерттеу саласы: қазақ тіліндегі әдістемелік құралдар

Кәсіби жетістіктері: «Кәсіподақтар обкомның» Құрмет грамоталары, ақшалай сыйақылар, спорт комитетінің грамоталары, «Еңбек ардагері» медалі, « Аққу ауданының құрметті азаматы» медалі

 

Т.А.Ә.: Гүлжихан Бейсембайқызы Шынтемірова

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: физика-математика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ЖАК доценті, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, Ленинград мемлекеттік университеті, мамандығы - Математика, 1968 ж.

Аспирантура, Мәскеу қ., СССР ҒА Есептеу Орталығы, мамандығы – Математика, 1974 ж.

Оқытатын пәндері: Математикалық талдау, Дифференциалдық теңдеулер, Ықтималдық теориясы және математикалық статистика

Жұмыс өтілі: 47 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: барлығы 64 ғылыми еңбектер, олардың ішінде:

1. Интегрирование правильных рациональных дробей методом Остроградского. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «ХІІ Сатпаевские чтения». Павлодар 2012 г.

2. Игровые модели оптимального функционирования двухуровневой динамической системы управления. Материалы международной научной конференции «Функциональный анализ и его приложения». Астана 2-5 октября 2012 г.

3. Решение одной экстремальной задачи с ограничениями по принципу максимума Понтрягина. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «ХV Сатпаевские чтения». Павлодар, апрель 2015 г.

4. Применение принципа максимума Понтрягина к решению некоторых экстремальных задач. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «ХV Сатпаевские чтения». Павлодар, апрель 2015 г.

Ғылыми зерттеу саласы: физика-математика және инженерлік-техникалық мамандықтар үшін «Математикалық талдау» пәнін оқыту әдістемесі және күрделі екідеңгейлі динамикалық басқару жүйелерді шешуге теориялық-ойын шешімін табу, күрделі жүйелерді моделдеу үшін интеллектуалды оқытуға әдістер қолдану

Кәсіби жетістіктері: С.Торайғыров атындағы ПМУ басқармасынан алғыс хаттарымен (8) және облыс әкімінің Алғыс хатымен (2012 ж. қыркүйек) марапатталды

 

Т.А.Ә.: Алмагуль Жаяковна Асаинова

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Білімі: жоғары, Омбы мемлекеттік педагогикалық университеті, мамандығы – Информатика, 2002ж.

Аспирантура, Омбы мемлекеттік педагогикалық университеті, мамандығы - 13.00.02 Оқыту теориясы мен әдістемесі (информатика), 2006 ж.

Оқытатын пәндері: Компьютерлік желілер, интернет және мультимедиа технологиялары, Ағылшын тілі (кәсіби), Интернет ресурстардың жобалаудың ақпаратты-математикалық әдістері, Паттерндік желілер теориясы, Криптология, Ғылым және білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, Білім беруді ақпараттандыру және оқытудың мәселелері, Программисттің логикалық мәдениеті, Информатиканы оқыту әдістемесі, Алгоритм және олардың күрделілігі, Ақпараттық жүйелердің инфроқұрылымы

Жұмыс өтілі: 9 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 70-тен астам еңбектері бар, оның ішінде:

1. Содержание информационного образования в системе обучения в двенадцатилетней школе Республики Казахстан. Открытое и дистанционное Білімі. Томск, 2010. №2 (38). С.66-72 (РИНЦ)

2. Электрэнергиясын бақылау және есептеудің әрекеттегі ақпараттық-өлшеу жүйелерін талдау. Вестник ПГУ. Серия физико-математическая. №2. 2013. С.119-124

3. Внешняя структура электронного учебного издания как средство развития обучающегося. Вестник ПГУ. Серия физико-математическая. Павлодар, 3, 2010. С.8-13

4. Проблема разработки Smart-курса в информационно-образовательной среде университета. Информатизация образования: теория и практика: сб.материалов Международной научно-практической конференции (Омск, 21-22 ноября 2014 г.)/ под общ.ред. М.П.Лапчика. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2014.-с 109-111

5. Проектирование мобильного приложения в виде справочника для абитуриентов. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «ХV Сатпаевские чтения». Павлодар, апрель 2015 г.

Ғылыми зерттеу саласы: Білім беруді ақпараттандыру, қашықтықтан оқыту

Кәсіби жетістіктері: Мадақтаулар – IT Awards Kazakhstan республикалық сайыста «Университетті автоматтандырылған жүйелермен басқару» ұжымдық ІТ-жоба үшін бірінші орын, 2009 ж. «ЖОО-ның үздік ғалымы - 2011» сайысының лауреаты (университет)

1. Intel бағдарламасы бойынша кәсіби даярлау курстарынан өткені туралы "Болашақ үшін оқу" сертификат, Омбы қ, 2003 ж.;

2. «Білім беруде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану» атты 4-ші оқу-әдістемелік семинарында белсенді қатысқаны туралы куәлігі, Омбы қ, 2003 ж.

3. «Использование современных информационных технологий в образовании» атты сертификаты, Павлодар қ, 2005 ж.;

4. Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетінің кәсіби қайта даярлау және дистанттық білім беру институтындағы «Технология дистанционного обучения. Основные аспекты становления, современные требования к дистанционному обучению в вузе» атты сертификаты, Алматы қ, 2007 ж.;

5. С.Аманжолов атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік университетінің "Внедрение информационно-коммуникационных технологий в кредитную систему обучения: состояние и перспективы развития" атты сертификаты, Өскемен қ, 2008 ж.

6. «Ашық сабақ» педагогикалық идеялары Фестивалі, Мәскеу қ., 2003 ж.

7. «Білім беруде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану» " атты оқу-әдістемелік семинарында ұсынылған жобаны құрған үшін 2-дәрежелі диплом, Омбы қ., 2003 ж.

8. Электронды курстарды құрылымдаушылар форумында қатысқаны үшін диплом, Мәскеу қ., 2010 ж.

 

Т.А.Ә.: Мейрам Естайұлы Исин

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының докторы

Ғылыми, академиялық атағы: БҒСБК доценті

Білімі: жоғары, С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика, 1978

Аспирантура, С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, мамандығы– Дифференциалдық теңдеулер, 1986-1990 жж.

Аға ғылыми қызметкер (докторантура), С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, алгебра және математикалық талдау кафедрасы, қараша 2004 - қараша 2006 жж.

Оқытатын пәндері: математикалық талдау, жоғары математика, экономика-математикалық әдістер мен модельдер, мағлұматтарды талдау және экономиканы болжау, эконометрика

Жұмыс өтілі: 36 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 80-нен астам еңбектері бар, оның ішінде:

1. Монография «Совершенствование обучения математическим дисциплинам студентов экономических вузов» (2007 г., 225 с.)

2. О дидактических целях задач с экономическим содержанием. Журнал Ивановского государственного химико-технологического университета РФ «Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение». Выпуск 4, 2013. С.48-51 (РИНЦ-0,121)

3. Реализация теории отбора содержания по курсу экономико-математического моделирования для студентов-экономистов. Журнал ИГХТУ РФ «Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение». Выпуск 1, 2015. (РИНЦ-0,121)

4. Обучение студентов-экономистов курсу экономико-математического моделирования на основе информационных технологий. Вестник ПГУ. Серия педагогическая. №1, 2013. С.40-45.

5. Trends in the Development of Mathematics Education in Economic Universites in Kazakhstan. Modern Science: problems and Perspectives. International Conference. Volum 4. Las Vegas6 NV, USA. April 15. 2013. P. 76-78. Compiled by: ICET, USA. 2013.

Ғылыми зерттеу саласы: экономикалық жоғары оқу орындарында математикалық пәндерді оқыту әдістемесі, болашақ экономистерге математикалық пәндерді оқыту технологиялары, экономика-математикалық модельдеу

Кәсіби жетістіктері: ҚР Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасы (1997ж.), «Қазақстан Республика білімінің мәртебелі жұмыскері» төс белгісі (2010 ж.), «Павлодар облысына 75 жыл» медалі (2012 ж.), С.Торайғыров атындағы ПМУ ректорының алғыс хаты (2013 ж.).

 

Т.А.Ә.: Динара Сәкенқызы Найманова

Лауазымы: қауымдаст. профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Білімі: жоғары, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы - Математика және физика, 2005 ж.

Магистратура, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6N0602 Информатика, 2006 ж.

Алтынсарин атындағы ҰБА ізденушісі, мамандығы – 130002 Оқыту мен тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі (информатика, білім беруді ақпараттандыру), 2009 ж.

Оқытатын пәндері: Операциялық жүйелер, Web-технологиялар, Мультимедиялық жүйелерді жобалау және құрастыру, Паттерндік желілер теориясы, Интернет – технологиялары, Білім берудің электрондық басылымдарын және интернет-ресурстарын құру және қолдану, Интернет ресурстарды жобалаудың информатика-математикалық әдістері, Компьютерлік желілер, интернет және мультимедия технологиялары, Ақпараттық жүйелердің сәулеті

Жұмыс өтілі: 9 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Барлығы 21 еңбек, солардың ішінде:

1. «Средства обучения проектированию и конструированию мультимедийных образовательных систем будущих информатиков», // Materialy IV miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 16-31 czerwca 2008 roku. Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2008, pedagogiczne nauki. Muzyka i zycie. Tym 10. P. 10-14.;

2. Методологические основы отбора содержания обучения проектированию и конструированию мультимедийных образовательных систем при двухступенчатом обучении в вузе//Вестник ПГУ.Серия педагогическая- Павлодар, 2008, №2, С.230-239.

3. Informational data flow modeling//Материалы международной научно-практической конференции на иностранных языках “Білімі и наука без языковых барьеров” 2011, №3. С 157-159

4. Анализ научно-исследовательской работы по проблеме внедрения обучения проектированию и конструированию мультимедийных образовательных систем//Вестник ПГУ, Серия педагогическая.-Павлодар, 2011, № 1

5. Методика обучения проектированию и конструированию мультимедийных образовательных систем будущих информатиков//Вестник ПГУ, Серия педагогическая.-Павлодар, 2011, № 1

Ғылыми зерттеу саласы: Болашақ мамандарға мультимедиялық білім беру жүйелерін жобалау және құрастыруды оқытудың әдістемелік негіздері

Кәсіби жетістіктері: «Қашықтықтан оқыту технологиясын оқу процесінде қолдану» сертификаты (2013 ж.)

 

Т.А.Ә.: Юрий Валерьевич Тихомиров

Лауазымы: қауымд. профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: физика-математика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ доцент

Білімі: жоғары, Новосібір мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика, қолданбалы математика, 1982 ж.

Аспирантура, Новосибирь мемлекеттік университеті, мамандығы – 010204 Деформацияланатын қатты дененің механикасы, 1988-1991 жж..

Оқытатын пәндері: Математикалық физиканың теңдеулері, Математикалық физиканың әдістері, Дифференциалдық теңдеулер, Интегралдық теңдеулер, Кешен айнымалы функциялар теориясы, Вариациялық есептеулер және тиімділеу әдістері, Математика

Жұмыс өтілі: 31 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 9 ғылыми мақала

1. Деформирование и потеря устойчивости участка цепочки атомов в вершине трещины. Журнал «прикладная механика и техническая физика», 1993. №3, с.160-172

2. Обрыв атомных связей в вершине трещины. Потеря устойчивости участка цепочки атомов. Известия РАН. Серия Механика твердого тела, 1993, №5, с. 135-146

3. О критерии хрупкого разрушения тел с трщиной при наличии дефекта атомной решетки. Известия РАН. Серия Механика твердого тела, 1994, №2, с. 185-193

4. Сборник тестов по высшей математике. Учебно-методическое пособие для студентов вузов. – Государственный университет имени Шакарима города Семей: Семей, 2008. – 277 с.

5. К вопросу об индивидуализации обучения в процессе вузовского образования. Республиканская научно-практическая конференция «Физика и математика. Компьютер. Білімі». Сборник материалов. – СГУ им. Шакарима: Семей, 2008, с. 69-71

Ғылыми зерттеу саласы: Тең салмақты қалыптардың орнықтылығы. Тең салмақтылық теңдеулерді шешімдерін тармақтау

Кәсіби жетістіктері: «Қашықтықтан оқыту технологиясын оқу процесінде қолдану» сертификаты (2013 ж.)

 

Т.А.Ә.: Рабиғаш Өмірзаққызы Сегізбаева

Лауазымы: қауымд. профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: физика-математика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика, 1978 ж.

Аспирантура, Абай атындағы Қазақ педагогикалық институты, мамандығы – 01.01.01 Математикалық талдау, 1986-1989 жж.

Оқытатын пәндері: Ақпараттану, Деректер қорының теориясы, Басқару теорияның негіздері, Жаңа ақпараттық желілік технологиялар, компьютерлік графика, WEB технологиялар, Операциялық жүйелер, Математикалық талдау, Паралельді есептеулер, Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, Автоматтар мен тілдер теориясы

Жұмыс өтілі: 32 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 3 оқу құралы, 60 мақала, соның ішінде:

1. «Эффективность технологии дистанционного обучения» , «Дулатов оқулары, 2013», материалы V научно-практической конференций, №2, 181-184б.

2. Организация дистанционного обучения в алматинской Академии Экономики и статистики», /Международный журнал экспериминтального образования, №3 (2 бөлім) - 205 с., Стр. 126-128. Академия Естествознания, 20.03.2014,№2, С 181-184. IF Импакт фактор РИНЦ -0,048 .,Электронная версия размещается на сайте www.rae.ru

3. «Методика преподавания высшей математики с применением информационных технологий», /Математическое моделирование и информационные технологий в образовании и наукетр 103-105 КазНПУ им. Абая.

Ғылыми зерттеу саласы: ЖОО-да ақпараттық жүйелердің инновациясы

Кәсіби жетістіктері: Алматы қ. әкімінің алғыс хаты, Алматы экономика және статистика академиясының ректорының алғыс хаты, «Қашықтықтан оқыту технологиясын оқу процесінде қолдану» сертификаты (2013 ж.), «INNOVATION EXPO – 2012» халықаралық инновациялық форум дипломы

 

Т.А.Ә.: Ольга Александровна Захарова

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: -

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ доценті

Білімі: жоғары, Павлодар педагогикалық институты, мамандығы - Математика, 1981 ж.

Оқытатын пәндері: Дифференциалды геометрия және топология, Математика, Математиканы оқыту әдістемесі, Математиканы оқыту әдістемесі және теориясы

Жұмыс өтілі: 33 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 30 аса еңбектер, оның ішінде:

1. Монография «Педагогические условия и средства индивидуализации обучения студентов математике в техническом вузе». Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 153 с.

2. Монография «Математические концепции ученых Античности и Востока». Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 152 с.

3. Реализация комплекса педагогических условий индивидуализации обучения в вузе будущих специалистов. Сибирский педагогический журнал. 2011. №4. С.23-31

4. Математика в Античном мире. Журнал: Вестник ПГУ. Выпуск 2. Серия физико-математическая.

5. Дидактические закономерности и некоторые этапы индивидуализации обучения математике в вузе. «Молодой ученый» 2011. №11(22) Россия

6. Реализация комплекса педагогических условий индивидуализации обучения в вузе будущих специалистов. Сибирский педагогический журнал. 2011. №4. С.23-31

Ғылыми зерттеу саласы: Жоғарғы және орта мектептерде математиканы оқыту әдістемесі, студенттерді жеке оқыту мәселесі, математика тарихы, қолданбалы математика

Кәсіби жетістіктері: ҚР Ғылым және Білім Министрлігінің студенттердің тәрбиесі мен біліміне қосқан үлесі үшін грамотасы, шахматтан өткізілген сайыс үшін кәсіподақ дипломы, 11.02-22.02.2013 ж. 72 сағат көлемінде «Қашықтықтан оқыту технологиясын оқу үрдісінде қолдану» сертификаты

 

Т.А.Ә.: Жанар Сағидоллақызы Алимова

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: информатика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика және физика, 2003ж.

Магистратура, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы – Информатика, 2005 ж.

Оқытатын пәндері: Ақпараттану, Сандық әдістер, Компьютерлік графика, Инженерлік графика, Ақпараттық жүйелердегі деректер қоры, ақпараттық жүйелер негіздері

Жұмыс өтілі: 12 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Барлығы 10-нан астам еңбек, солардың ішінде:

1. «Обучения студентов-информатиков логическому мышлению в вузе» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның мақалалар жинағы, Прага, 2003ж.

2. «Сандық әдістерін оқытуда қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыруларды қолдану» оқу құралы, Кереку, 2013.

3. «Компьютерлік модельдеу негіздері» пәнінен тәжірибелік жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар, Кереку, 2014ж

4. Электронные учебники «Lehrbuch fur Physik»-2013г., «Бағдарламалау тілдері мен технологиялары» - 2014г. (каз, рус), «Сандық әдістерін оқытуда қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыруларды қолдану» - 2014г., «Компьютерлік модельдеу негіздері» пәнінен тәжірибелік жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар – 2014г.

Ғылыми зерттеу саласы: Информатиканы оқыту әдістемесі және электронды оқу құралдарын құрастыру

Кәсіби жетістіктері: Біліктілікті арттыру туралы сертификат (2013ж.)

 

Т.А.Ә.: Салтанат Алтынғазықызы Белгібаева

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: ақпараттық жүйелер магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – Информатика, 2003 ж.

Магистратура, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлкеттік университеті, мамандығы – 6N0703 Ақпараттық жүйелер, 2007 ж.

Оқытатын пәндері: Ақпараттану, Ақпараттық жүйелердің сенімділігі, Ақпараттық маркетинг, Алгоритмдеу және бағдарламау, Бұқаралық қызмет ету теорияларының негіздері, Компьютерлік модельдеу негіздері

Жұмыс өтілі: 10 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: барлығы 10 еңбек, солардың ішінде:

1. Учебное пособие «Информатика: 2 курс студенттеріне арналған мемлекеттік аралық бақылау тесттері. – Павлодар, 2005 г.;

2. «Алгоритмдеу және программалау тілдері» ақпараттық жүйелер мамандарының студентеріне арналған оқу-әдістемелік құрал – Кереку, 2009 ж.

3. «Ақпараттық жүйелердің сенімділігі пәнінен оқу-әдістемелік құралы» - Кереку, 2010 ж.

4. «Си тілінің негіздері» оқу-әдістемелік құралы – Кереку 2014 ж.

Ғылыми зерттеу саласы: Интерактивті оқыту

Кәсіби жетістіктері: Біліктілікті арттыру туралы сертификат, 2012 ж.

 

Т.А.Ә.: Маржан Құдайбергенқызы Құдайберген

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: математика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 010101 Математика, 2000ж.

Магистратура, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6N0601 Математика, 2005-2006 жж.

Оқытатын пәндері: Алгебра және геометрия, Математикалық талдау, Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра, Математика, Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, Экономикадағы математика

Жұмыс өтілі: 15 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 12 аса еңбектер, соның ішінде:

1. Об одном алгоритме построения графиков классов сопряженных элементов конечных групп. Вестник ПГУ, серия математическая, Павлодар, 2012

2. Математика арабского Востока. Вестник ПГУ, серия математическая, Павлодар, 2013

3. Единственность группы как аксиомы математической системы. Вестник ПГУ, серия математическая, Павлодар, 2014

4. Математикалық есептерді шешу – мектептегі оқушылардың бедсенділігінің даму факторы. «ХІV Сатпаевские чтения», Павлодар, 2014 г.

5. Кассини овалдары. «ХV Сатпаевские чтения», Павлодар, 2015 г.

Ғылыми зерттеу саласы: Дифференциалды геометрия және топология

Кәсіби жетістіктері: «Қашықтықтан оқыту технологиясын оқу үрдісінде қолдану» сертификаты (2013ж.)

 

Т.А.Ә.: Гүлнар Нариманқызы Машрапова

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: математика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Павлодар педагогикалық институты, мамандығы – Математика және физика, 1988 ж.

Магистратура, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика, 2001-2004 жж.

Оқытатын пәндері: Математика, Математика I, Математика II, Қолданбалы математика

Жұмыс өтілі: 27 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 15 аса еңбектері, соның ішінде:

1. Компьютерные технологии в курсе высшей математики для ВТУЗов, Научная конференция, г.Караганда

2. Математика в античном мире. Вестник ПГУ, физико-математическая серия

3. Пропедевтика изучения начала анализа в курсе алгебры основной школы. «IV Сатпаевские чтения».

4. Межпредметные связи в совершенствовании обучения математическим дисциплинам будущих экономистов. Вестник ПГУ, педагогическая серия

5. О некоторых применениях операционного исчисления к решению дифференциальных и интегральных уравнений. «XIII Сатпаевские чтения»

Ғылыми зерттеу саласы: Математиканы оқыту әдістемесі

Кәсіби жетістіктері: ФФМжАТ деканатының грамотасы, «Қашықтықтан оқыту технологиясын оқу үрдісінде қолдану» сертификаты (2013 ж.)

 

Т.А.Ә.: Асель Маратқызы Абдрахманова

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: математика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 010101-Математика, 2000 ж.

Магистратура, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6М060100 Математика, 2002 ж

Оқытатын пәндері: Математика, Эконометрика, Экономико-математикалық моделдеу

Жұмыс өтілі: 15 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 9 ғылыми мақалалары, Жоғары математика бойынша электрондық оқулық, Экономикалық мамандықтардың сырттай оқитын студенттеріне жоғары математикадан әдістемелік нұсқаулар мен бақылау жұмыстары 1, 2 (қазақ және орыс тілдерінде) (оқу-әдістемелік құрал).

Ғылыми зерттеу саласы: Математикалық аппаратты экономикада қолдану.

Кәсіби жетістіктері: Сертификат «Selected Problems of Abstract Algebra» (72 hours), Professor Petr Emanovsky, 27.10.2012 г., Сертификат участника семинара «Thomson Reuters Scientific & Scholarly Research», 4.12.2012 г.

 

Т.А.Ә.: Нина Ивановна Мухамедзянова

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: математика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Павлодар педагогикалық институты, мамандығы – Математика және физика, 1984 ж.

Магистратура, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6М060100 Математика, 2010 ж.

Оқытатын пәндері: Математика I, Математика II, Экономикадағы математика

Жұмыс өтілі: 31 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі:

1. Статья "Логическое исчисление алгебры множеств".

2. Статья "К вопросу пропедевтики дедуктивных средств логических исчислений в рамках обучения школьным математическим дисциплинам".

3. Статья "Сравнение базовых понятий алгебры высказываний и исчисления высказываний".

4. Статья "Логическое исчисление рациональных выражений".

5. Диссертация "Алгебра предикатов как пропедевтическая основа исчисления предикатов".

6. Отношение изоморфизма и абстрактные свойства алгебраических систем(I)

7. Отношение изоморфизма и абстрактные свойства алгебраических систем(II)

Ғылыми зерттеу саласы: Дискретті математика

Кәсіби жетістіктері: «Thomson Reuters Scientific & Scholarly Research» семинарына қатысушы сертификаты (2012 ж.), С.Торайғыров атындағы ПМУ ректорының атынан «Алғыс хат» (2013 ж.); ФФМжАТ деканатының грамотасы (2013ж.), «Қашықтықтан оқыту технологиясын оқу үрдісінде қолдану» сертификаты (2013 ж.)

 

Т.А.Ә.: Айжан Төлегенқызы Сыздыкова

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: математика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы - 0301 Математика және физика, 2004 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6N0601 Математика, 2006 ж.

Докторантура, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті, мамандығы – 01.01.00 Математика, 2006-2009 жж.

Оқытатын пәндері: Моделдер теориясы, Нақты анализ, Топтардағы салыстыру теориясы, Функционалдық талдау

Жұмыс өтілі: 9 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 20 аса еңбектер, соның ішінде:

1. Классы функций многих переменных ограниченной р-флуктуации и приближение функций полиномами по мультипликативным системам. Вестник ЕНУ, Математика, №6(97), I часть, 2013,с.18-26.

2. Об одном алгоритме построения графов классов сопряженных элементов конечных групп. Вестник ПГУ, серия математическая, Павлодар, 2012

3. A Four Dimensional Wavelet Transform. Commutative and Noncommutative Harmonic Analysis and Applications, Contemporary Mathematics, vol. №603, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2013, pp. 123-136.

4. О взаимосвязи некоторых классов функций, определенных мультипликативными системами. Тезисы докладов Четвертой международной конференции№ посвященной 90-летию Л.Д. Кудрявцева, Москва, РУДН, 25-29 марта, 2013 г., стр. 121-122.

5. Об одном аналоге формулы Планшереля для вейвлет-аффинного преобразования. Сборник статей по материалам XXIII Международной научно-практической конференции «Естественные и математические науки в современном мире» №10(22), г. Новосибирск, 2014 (РИНЦ) СибАК

Ғылыми зерттеу саласы: Фурье қатарлары мен түрлендірулері, вейвлет-талдау

Кәсіби жетістіктері: «Болашак» 2012 бағдарламасының стипендиаты (Дальхаузи университет); участник исследовательской программы, финансируемой Канадским Научным Советом Естественных и Технических наук (КНСЕТН) посредством Гранта № 34698 «Многомерное непрерывное вейвлет преобразование». (Канада, Галифакс, сентябрь, 2013 года); младший научный сотрудник проекта «Структурные и конструктивные свойства функций многих переменных, кратные ряды по различным ортогональным системам и интегралы Фурье» Руководитель – д.ф.-м.н., профессор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Бокаев Н. А. (2015-2017гг.).

 

Т.А.Ә.: Лилия Ивановна Теняева

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: математика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 030140 Математика, 2001 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 510150 Математика, 2003 ж.

Оқытатын пәндері: Сызықты алгебра, Аналитикалық геометрия, Математика, Математика I, Математика ІІ

Жұмыс өтілі: 13 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 18 аса ғылыми мақала, соның ішінде:

1. О группе с нетривиальным классом централизаторно-сопряженных элементов. Материалы VI научно-практической конференции. Тара. 2012 г. С. 76-85.

2. Об индексно-сопряженных элементах группы. Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов - 2011». Ч.1. Астана. 2012. с.97-98

3. О сопряжении центральных модуляторах. Международная конференция «Алгебра и Логика: Теория и Приложения». Красноярск. 2013 г.

4. О ядре сопряжения элементов группы. Международная конференция «Мальцевские чтения». Новосибирск. 2013 г.

5. О классах нормализаторно-эквивалентных элементов группы. Международная конференция «Алгебра и Логика: Теория и Приложения», посвященную 80-летию со дня основания кафедры алгебры Казанского университета членом-корреспондентом АН СССР Н.Г. Чеботаревым и 70-летию со дня рождения заведующего кафедрой члена-корреспондента АН РТ М.М. Арсланова. Казань. 2014 г.

Ғылыми зерттеу саласы: Топтардың элементтерінің бірлік эквиваленттік қатынасы

Кәсіби жетістіктері: «Қашықтықтан оқыту технологиясын оқу үрдісінде қолдану» сертификаты (2013 ж.)

 

Т.А.Ә.: Махаббат Әлімқызы Тоққожина

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: информатика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 0301 Математика және физика, 2004 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6N0602 Информатика, 2006 ж.

Оқытатын пәндері: Компьютерлік желілер, Ақпараттану, Компьютерлік модельдеу негіздері, Тілдер мен автоматтар теориясы, Автоматтандырылған кітапхана – ақпараттық жүйесі, Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, Сандық әдістер, Параллельді есептеулер, Интеллектуалды ақпарттық жүйелер, Ақпараттық жүйелердің негіздері, Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі), Ақпараттық маркетинг, Деректер базасы және эксперттік жүйелер, Оптимизация әдістері және операцияларды зерттеу, Компьютерлік графика, Интернетке арналған бағдарламалау, Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы, Web-технологиялар.

Жұмыс өтілі: 10 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Барлығы 15-нан астам еңбек, солардың ішінде:

1. Исторический аспект темы «Дифференциальные уравнения» на факультативах в школьном курсе математики (Вестник ПГУ, 2004 г.).

2. Один из аспектов методики преподавания информатики для технических специальностей (Вестник ПГУ, 2006 г.).

3. Применение электронной таблицы Excel при вычислении матричных уравнений (Вестник ПГУ, 2006 г.).

4. «Тілдер мен автоматтар теориясы» дәрістердің тірек конспектісі. Павлодар: Кереку - 2007 г.

5. «Тілдер мен автоматтар теориясы» пәні бойынша практикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. Павлодар: Кереку- 2008 г.

Ғылыми зерттеу саласы: Тестілік тапсырмалардың генераторын жасау әдістері

Кәсіби жетістіктері:

«Болашақ үшін оқу» тьюторларға арналған, курсы бойынша сертификат, 2011 ж.

«Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру» курсы бойынша сертификат, 2011 ж.

.«3DSTUDIOMAX» курсы бойынша сертификат, 2012 ж

«Қазақ, орыс және ағылшын тілдері» тілдік курстар бойынша сертификат

«Қашықтықтан білім беру технологияларын оқу үрдісінде қолдану» оқу семинарын өтуі туралы сертификат

«Кәсіби қазақ тілі», «Кәсіби орыс тілі» «Кәсіби-бағытталған шетел тілі» пәндерін оқыту әдістемесі бойынша курстарды өтуі туралы сертификат;

 

Т.А.Ә.: Юлия Викторовна Улихина

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: информатика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы – Физика және информатика, 2005 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6N0602 Информатика, 2007 ж.

Оқытатын пәндері: Деректер қорының теориясы, Жасанды интеллект жүйесі, Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалаық құралдары, Web-технологиялар, АЖ-дегі деректер қоры, Компьютерлік жүйелер сәулеті, Интеллектуалды ақпараттық жүйелер, Экономикалық АЖ-дегі жаңа технологиялар, Ақпараттану, Ақпараттық жүйелердің сенімділігі, Ақпараттық жүйелерді жобалау, Схемотехника негіздері, Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау

Жұмыс өтілі: 9 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Барлығы 7-тен астам еңбек, солардың ішінде:

1. Построение структуры интерактивной среды процесса обучения. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «VIII Сатпаевские чтения», том 18, ПГУ им С.Торайгырова, Павлодар, 2008 г.;

2. Die interaktive umgebung im ausbildungsprozess. Материалы международной научно-практической конференции «Казахстан и мировые языки», том 2, ПГУ им С.Торайгырова, Павлодар, 2008 г.;

3. Построение интерактивной среды процесса обучения. Вестник ПГУ № 3, 2007, ПГУ им. С.Торайгырова «Кереку», г. Павлодар 2007 г.

4. Телекоммуникация ақпараттық жүйесінде бұқаралық қызмет ету жүйесінің теориясын қолдану. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников ІХ Сатпаевские чтения, 2009 г.

5. Разработка игрового сетевого приложения. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «ХІІ Сатпаевские чтения», Том 12, ПГУ им. С.Торайгырова, Павлодар 2012 г.

Ғылыми зерттеу саласы: информатиканы оқытудың әдіснамалық негіздері

Кәсіби жетістіктері: Біліктілікті арттыру туралы сертификат (2012 ж.)

 

Т.А.Ә.: Галина Михайловна Ткач

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: информатика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы - Информатика, 2004 ж.

Магистратура, Инновациалық Евразиялық университеті, Павлодар қ., мамандығы – Информатика, 2006 ж.

Оқытатын пәндері: Информатика, Языки и технологии программирования, Логическая культура программиста, Теория принятия решений, Основы теории массового обслуживания, Проектирование информационных систем.

Жұмыс өтілі: 10 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі:

- Жас мамандардың интербелсенді-коммуникативті біліктілігін қалыптастырудағы жоғары оқу орындар мен ІТ-технологиялар арасындағы серіктестік қатынастар, Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы подготовки инженерных кадров в условиях Болонского процесса», 2014 г

- Методика проведения занятий по формированию алгоритмического стиля мышления учащихся, Дулатовские чтения, 2013 г

- Использование интерактивной доски на уроках информатики в начальных классах, XVIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ" Переяслав-Хмельницкий, 2013 г

- Интерактивный электронный учебник как основной элемент информатизации образования, XI Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ" Переяслав-Хмельницкий, 2013 г

- Необходимость подготовки студентов к использовнию интерактивной доски в учебном процессе, Вестник ИнЕУ №1, 2013 г

Ғылыми зерттеу саласы: білім берудегі ақпараттық және коммуникалық технологиялар

Кәсіби жетістіктері: Благодарственное письмо за подготовку студентов к участию в республиканской олимпиаде по информатике среди студентов (2014 г.), сертификат национального открытого университета «Интуит» г. Москва (2015 г.), сертификат центра «Ана тiлi» «Курсы казахского языка» (2015г)

 

Т.А.Ә.: Гүлнар Мұратқызы Мұрат

Лауазымы: оқытушы (ассистент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 050601 Математика, 2010 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6М060100 Математика, 2013 ж.

Оқытатын пәндері: Информатика, Сандық әдістер, Алгоритмдер, деректер қоры мен программалау

Жұмыс өтілі: 1 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: барлығы 7 басылым, оның ішінде:

1. Задача о построении оптимального управления в одной иерархической игре»// Международная научная конференция «Функциональный анализ и его приложения». Астана, 2012г., ЕНУ им.Л.Н.Гумилева

2. Сатылы ойынның шешімін интегралды-дифференциалдық теңдеулер жүйесі арқылы анықтау // Вестник ПГУ, серия физ – мат №1, С 136-142. Павлодар, 2013

3. Сызықты жүйені тиімді басқару есебінің шешімін анықтау туралы. / Вестник ПГУ, серия физ – мат №2, С 74-79. Павлодар, 2013

Ғылыми зерттеу саласы: тиімді басқару теориясы, иерархиялы дифференциалды ойындар теориясы

Кәсіби жетістіктері: халықаралық ғылыми конференцияларға қатысқаны үшін сертификаттар

 

Т.А.Ә.: Айнұр Нұрболатқызы Тоқжігітова

Лауазымы: оқытушы (ассистент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы – 5В011100 Информатика, 2012 ж.

Магистратура, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, 6М011100 Информатика, 2014 ж.

Оқытатын пәндері: Ақпараттану, Заманауи бағдарламалау тілдері, Деректер базалары және эксперттік жүйелер, Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау, Компьютерлік графика, Бұқаралық қызмет ету теориясының негіздері

Жұмыс өтілі: 1 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 4 мақала, 1 оқу-әдістемелік құралы, солардың ішінде:

1. Жоғары оқу орындарында «Ақпараттану» пәнін бейінді-бейімдеп оқытудың теориялық моделі, «ХІІІ Сатпаев оқулары», Павлодар, 2013 ж.;

2. Мектеп – ЖОО жүйесіндегі информатиканың мазмұндық сабақтастығы, ПМУ хабаршысы, педагогикалық серия №2, 2014 ж.

3. Орта мектепте информатиканы бейімді саралап оқыту жолдары. «ІV Шаяхметов оқулары» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары» жинағы, Павлодар қ. 2012ж

Ғылыми зерттеу саласы: информатиканы оқытудың әдіснамалық негіздері

Кәсіби жетістіктері: халықаралық ғылыми конференцияларға қатысқаны үшін сертификаттар, «Қазіргі қоғамда білімді, креативтілікті, инновацияларды басқару» (2013 ж., Мәскеу қ.), сертификат «Использование возможностей интерактивного оборудования в учебном процессе с ПО ActivInspire» (2014 г.)