С.Торайғыров атындығы Павлодар мемлекеттік университеті біліктілігін арттыру аясында 72 сағат көлемінде «Десерттік сүт өнімдерін өндіру технологиясы» курсын өткізу жоспарлануда. Курс мектеп, колледж мұғалімдеріне сүт өндіру мәселесімен айналысатын қауымға арналады. Өту мерзімі: 2018 жылдың 18 маусымнан бастап 29 маусымға дейін. Оқу бағасы  – 9 000 теңге.

Оқыту мақсаты: тыңдаушылардың сүт технологиясы саласындағы өндірістік-технологиялық және ғылыми-зерттеу жұмыстарына қажетті білімдерін алу.

Оқыту міндеттері:

- сүт өңдеу өнеркәсібінің қазіргі заманғы үрдістерін, жаңа технологиялардың патенттік базасын зерттеу;

- сүтті өңдеу және десертті сүт өнімдерін өндіру кезінде пайда болатын физика-химиялық және биохимиялық процестерді зерттеу;өнім сапасына қойылатын талаптарды сараптау;

- тұтас сүт, қышқыл-сүт және пастотәріздес десертті өнімдер мен балмұздақ өндірісінің технологиялық процестерін зерттеу.

Сабақтарды өткізетін техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Туганова Бахыт Сагатовна. 

Курсты аяқтағаннан кейін тыңдаушыларға біліктілікті арттыру туралы сертификаттар беріледі. 

Тапсырыс берушінің өтініші бойынша ЖОО-ның мамандықтарына сәйкес проблемалық пәндер бойынша ПК курстарын, сондай-ақ тақырыптар, мазмұны және оқу бағдарламасының көлемін өзгертуге болады.

 

Оқуға өтініш (курс атауын көрсетіңіз)

(Тағамдарды өндіру технологиясы)

Құжат бойынша толық аты-жөні Жұмыс орны, лауазымы Эл. пошта, байланыс, деректер, ұялы телефон Қатысу түрі
1        

 

Қатысу туралы өтініштер электронды поштаға жіберіледі   Тыңдаушылардың жиналуына байланысты оқыту өткізіледі.

Төлемге арналған реквизиттер: «С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК,  Павлодар қ., Ломов көш., 64, БСН 990 140 004 654

1. АҚ «Еуразиялық банкі» KZ4394812KZT22030797, БИК EURIKZKA, «Біліктілікті арттырі курсына»

2. АҚ «AsiaCredit Bank», БИК LARIKZKA, ИИК KZ1977480KZ220316006, Кбе 16, «Біліктілікті арттырі курсына»

3. АҚ «Қазақстан халық банкі», ИИК KZ 15 6010 2410 0000 3308, БИК HSBKKZKX,  Кбе 16, КНП 861, «Біліктілікті арттырі курсына»

4. АҚ «Цеснабанкі», БИК TSESKZKA, ИИК KZ57998FTB0000003310, Кбе 16, КНП 861, «Біліктілікті арттырі курсына»

Байланыс ақпараты: Павлодар қ., Ломова көш., 64, С.Торайғыров атындағы ПМУ-нің біліктілікті арттыру секторы, кабинет А-217, тел. 8 (7182) 67-36-65 (ішкі. 11-82), ұялы.тел. 8 707 6030281, 8705 6130659. 

Құрметпен, Біліктілікті арттыру секторы