С.Торайғыров атындығы Павлодар мемлекеттік университеті біліктілігін арттыру аясында 72 сағат көлемінде «Тағамдарды өндіру технологиясы» курсын өткізу жоспарлануда. Курс мектеп, колледж мұғалімдеріне сүт өндіру мәселесімен айналысатын қауымға арналады. Өту мерзімі: 2018 жылдың 21 мамырдан бастап 01 маусымға дейін. Оқу бағасы  – 15 000 теңге.

Оқыту мақсаты: тыңдаушылардың азық-түлік өнімдерін дайындау үшін қажетті білімдерін алу. Оқыту міндеттері:

- шикізатты қайта өңдеу технологиялық процестерін зерттеу;

- жартылай фабрикаттарды, тағамдарды, аспаздық және ұн өнімдерін, сусындарды, диеталық тағамдарды дайындау;

- өнім сапасына қойылатын талаптарды сараптау.

Сабақтарды өткізетін С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік универсиетінің биотехнология магистрі, аға оқытушы Муслимова Батима Марденовна. 

Курсты аяқтағаннан кейін тыңдаушыларға біліктілікті арттыру туралы сертификаттар беріледі. 

Тапсырыс берушінің өтініші бойынша ЖОО-ның мамандықтарына сәйкес проблемалық пәндер бойынша ПК курстарын, сондай-ақ тақырыптар, мазмұны және оқу бағдарламасының көлемін өзгертуге болады.

 

Оқуға өтініш (курс атауын көрсетіңіз)

(Тағамдарды өндіру технологиясы)

Құжат бойынша толық аты-жөні Жұмыс орны, лауазымы Эл. пошта, байланыс, деректер, ұялы телефон Қатысу түрі
1        

 

Қатысу туралы өтініштер электронды поштаға жіберіледі   Тыңдаушылардың жиналуына байланысты оқыту өткізіледі.

Төлемге арналған реквизиттер: «С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК,  Павлодар қ., Ломов көш., 64, БСН 990 140 004 654

1. АҚ «Еуразиялық банкі» KZ4394812KZT22030797, БИК EURIKZKA, «Біліктілікті арттырі курсына»

2. АҚ «AsiaCredit Bank», БИК LARIKZKA, ИИК KZ1977480KZ220316006, Кбе 16, «Біліктілікті арттырі курсына»

3. АҚ «Қазақстан халық банкі», ИИК KZ 15 6010 2410 0000 3308, БИК HSBKKZKX,  Кбе 16, КНП 861, «Біліктілікті арттырі курсына»

4. АҚ «Цеснабанкі», БИК TSESKZKA, ИИК KZ57998FTB0000003310, Кбе 16, КНП 861, «Біліктілікті арттырі курсына»

Байланыс ақпараты: Павлодар қ., Ломова көш., 64, С.Торайғыров атындағы ПМУ-нің біліктілікті арттыру секторы, кабинет А-217, тел. 8 (7182) 67-36-65 (ішкі. 11-82), ұялы.тел. 8 707 6030281, 8705 6130659. 

Құрметпен, Біліктілікті арттыру секторы