С.Торайғыров атындығы Павлодар мемлекеттік университеті біліктілігін арттыру аясында 36/72 сағат көлемінде Алтай мемлекеттік университетінің доценті, география ғылымдарының кандидаты, рекреациялық география және туризм маркетингі кафедрасының меңгерушісі Редькин Александр Германович қатысуымен «Әлеуметтік-экономикалық географияның өзекті мәселелері және аймақтық туризмнің даму факторлары» халықаралық деңгелі біліктілігін арттыру курсын өткізу жоспарлануда. Оқыту тілі - орыс тілі.

Оқыту мақсаты: Әлеуметтік және экономикалық географияның қазіргі заманғы мәселелерін талқылай отырып, география саласындағы педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру болып табылады. 

Тындаушылар:

- география саласында негізгі қазіргі заманғы мәселелерді анықтау;

- географиядағы қазіргі заманғы ғылыми зерттеу мәселелерінің таңдамалылығын анықтау;

- географияның қазіргі заманғы әлеуметтік және экономикалық мәселелерін шешу критерияларын жасау;

- білім алушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдыларын дұрыс қалыптастыруды өзінің кәсіби қызметінде қолдана білу.

Оқыту мазмұны:

1) географияның қазіргі заманғы әлеуметтік және экономикалық мәселелерін анықтау;

2) географиядағы ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру;

3) географияның зерттеулердің түрлері мен әдістері;

4) географияның ғылыми зенрттеу жұмыстарын қалай жүргізу қажет;

5) Павлодар аймағы және шекаралас территориялардағы туризмнің даму факторлары.

Біліктілікті арттыру курсының бағасы - 36 сағат - 6554 теңге, 72 сағат - 10000 теңге. Курсты аяқтағаннан кейін тыңдаушыларға біліктілікті арттыру туралы сертификаттар беріледі. 

Оқуға өтініш (курс атауын көрсетіңіз)

Құжат бойынша толық аты-жөні Жұмыс орны, лауазымы Эл. пошта, байланыс, деректер, ұялы телефон Қатысу түрі
1        

Қатысу туралы өтініштер электронды поштаға жіберіледі .  Тыңдаушылардың жиналуына байланысты оқыту өткізіледі.

Төлемге арналған реквизиттер: «С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК,  Павлодар қ., Ломов көш., 64, БСН 990 140 004 654

1. АҚ «Еуразиялық банкі» KZ4394812KZT22030797, БИК EURIKZKA, «Біліктілікті арттырі курсына»

2. АҚ «AsiaCredit Bank», БИК LARIKZKA, ИИК KZ1977480KZ220316006, Кбе 16, «Біліктілікті арттырі курсына»

3. АҚ «Қазақстан халық банкі», ИИК KZ 15 6010 2410 0000 3308, БИК HSBKKZKX,  Кбе 16, КНП 861, «Біліктілікті арттырі курсына»

4. АҚ «Цеснабанкі», БИК TSESKZKA, ИИК KZ57998FTB0000003310, Кбе 16, КНП 861, «Біліктілікті арттырі курсына»

Байланыс ақпараты: Павлодар қ., Ломова көш., 64, С.Торайғыров атындағы ПМУ-нің біліктілікті арттыру секторы, кабинет А-334, тел. 8 (7182) 67-36-65 (ішкі. 11-82), ұялы.тел. 8 707 6030281, 8705 6130659. 

Құрметпен, Біліктілікті арттыру секторы