С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Біліктілікті арттыру секторы базасында біліктілікті арттыру негізінде оқытуды жоспарлауда:

1) «Қазақ тілі мен әдебиетін жаңа форматта оқутыдың оқу-әдістемелік кешені» біліктілігін арттыру курсы, 72 сағат қөлемінде. Біліктілікті арттыру курсының құны - 9000 теңге (осы бағаға таратылатын материалдар, қажетті кеңсе жабдықтары кіреді). Курсты аяқтағаннан кейін тыңдаушыларға біліктілікті арттыру туралы сертификат беріледі.

2) «Ұйымдағы адам ресурстарын басқару» біліктілігін арттыру курсы,  72 сағат көлемінде. Оқу мақсаты – мұғалімнің кәсіби және басқарушылық біліктілігін арттыру, топтық динамиканы білу негізінде тиімді топтық жұмысты жеңілдетін шығармашылық әлеуетті, басқару қызметіндегі қарым-қатынас дамыту, жанжалды жағдайларды шешудің әртүрлі жолдарын иелену. Біліктілікті арттыру курсының құны - 12000 теңге (таратылатын материалдар, қажетті кеңсе жабдықтары кіреді). Курсты аяқтағаннан кейін тыңдаушыларға біліктілікті арттыру туралы сертификат беріледі.

3) «Дін тану» атты біліктілігін арттыру курсы,  72 сағат көлемінде. Оқу мақсаты – заманауи ғылыми көзқарастар негізінде, діни құндылықтардың жалпыға ортақ адам мазмұнының ашылуы, өнімді конфессияаралық және мемлекеттік конфессиялар диалогы үшін мүмкіндіктер ашу, мемлекеттің зайырлы негізін нығайту, деструктивті ағымдардың қызметіне жол бермеу мақсатында білім беру ортасындағы ақпараттық жұмыстарды күшейту. Біліктілікті арттыру курсының құны - 9000 теңге (таратылатын материалдар, қажетті кеңсе жабдықтары кіреді). Курсты аяқтағаннан кейін тыңдаушыларға біліктілікті арттыру туралы сертификат беріледі.

Тапсырыс берушінің өтініші бойынша университетің мамандықтарына сәйкес проблемалық тақырыптар бойынша БА курстарын ұйымдастыруға болады, сондай-ақ тақырыптар, мазмұны және оқу бағдарламасының көлемін өзгерту мүмкін.

Оқытуға өтініш
(курстын атауын жазу)

Жеке куәлік бойынша ТАЖ толықша Жұмыс орны, қызметі Эл. пошта, байланыс ақпараты, ұялы телефон
1      

Оқытуға өтініштерді электрондық поштамен жіберіңіз:

 

Төлеу үшін реквизиттері: С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, Павлодар қ., Ломов көшесі, 64, БИН 990 140 004 654

1. АО «Евразийский банк» KZ4394812KZT22030797, БИК EURIKZKA, «На курсы повышения квалификации»

2. АО «AsiaCredit Bank», БИК LARIKZKA, ИИК KZ1977480KZ220316006, Кбе 16, «На курсы повышения квалификации»  

3. АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZ 15 6010 2410 0000 3308, БИК HSBKKZKX,  Кбе 16, КНП 861, «На курсы повышения квалификации»

4. АО «Цеснабанк», БИК TSESKZKA, ИИК KZ57998FTB0000003310, Кбе 16, КНП 861, «На курсы повышения квалификации»

 

Біліктілікті арттыру секторының байланыс ақпараты: Павлодар қ., Ломов көшесі, 64, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, кабинет А-334, тел. 8 (7182) 67-36-65 (іш. 11-82), ұялы тел. 8 707 6030281, 87056130659. 

 

Құрметпен, С.Торайғыров атындағы ПМУ-ң

Біліктілікті арттыру секторы