Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті (бұдан әрі - Комитет) 2017-2019 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде ғылыми зерттеулер жүргізуге конкурс өткізілетіні туралы хабарлайды.

Конкурс бағдарламалық-нысаналы қаржыландырудың мынадай басым бағыты бойынша жүргізіледі: - ӨМІР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМ.

Қойылған талаптарға сәйкес рәсімделген құжаттар мен материалдарды 2017 жылының 13 наурызға дейін Ғылыми зерттеулердің коммерциализация бөліміне (каб. А-233а, ішкі 1235) тапсыруы керек. [Толығырақ-1], [Толығырақ-2].