03 шілдеден 25 шілдеге дейін – құжаттарды қабылдау.

08-16 тамыз аралығында – кешенді тестілеу

28 тамызға дейін – оқуға қабылдау.

Магистратураға жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген тұлғалар қабылданады.

 

Бейіндік пәндер көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

ПМУ білім беру бағдарламалары

ББ топтамасы

Білім беру бағдарламалары топтарының атауы

1 бейіндік пән

2 бейіндік пән

Педагогика және психология

M001

Педагогика және психология

Педагогика

Психология

Информатика

M012

Информатика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі

Бағдарламалау

Информатиканы оқыту әдістемесі

Қазақ тілі мен әдебиеті

M017

Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Педагогика

Қазақ тілін оқыту әдістемесі

Философия

M050

Философия және әдеп

Қазақ философиясы

Әлеуметтік философия

Тарих

Археология және этнология

M053

Тарих және археология

Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы

Археология негіздері

Филология: қазақ тілі

M060

Филология

Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы

Қазіргі қазақ әдебиеті

Әлеуметтану

M061

Әлеуметтану

Әлеуметтану тарихы

Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру

Мәдениеттану

M062

Мәдениеттану

Қазақ мәдениетінің тарихы

Мәдени антропология

Саясаттану

M063

Саясаттану және конфликтология

Саясат теориясы

Қолданбалы саясаттану

Психология

M066

Психология

Жалпы психология

Даму психологиясы

Журналистика

M067

Журналистика және репортерлық іс

Қазақ журналистикасының тарихы

Қазіргі журналистиканың жанрлық түрі мен қызметі

Кітапхана ісі

M069

Кітапхана, ақпаратты өңдеу және мұрағаттау

Құжаттану

Археография

Экономика

M070

Экономика

Экономикалық теория

Макроэкономика

Менеджмент

M072

Менеджмент және басқару

Менеджмент

Бизнесті ұйымдастыру

Қаржы

M074

Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Экономикалық теория

Макроэкономика

Құқықтану

M078

Құқық

Мемлекет және құқық теориясы

Ситуациялық кейс (Қазақстан Республикасының заңдарын және / немесе халықаралық құқықты қолдану негізінде нақты практикалық жағдайды кешенді құқықтық талдау)

Биология

M080

Биология

Клетка биологиясы

Ботаника

Биотехнология

M082

Биотехнология

Биохимия

Биотехнология негіздері

География

M084

География

Қазақстанның физикалық географиясы

Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы

Экология

M087

Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

Геоэкология

Экологиялық мониторинг

Химия

M089

Химия

Физикалық химия

Аналитикалық химия

Физика

M090

Физика

Механика

Молекулалық физика

Математика

M092

Математика және статистика

Математикалық талдау

Дифференциалдық теңдеулер

Информатика

Ақпараттық жүйе

M094

Ақпараттық технологиялар

Алгоритмдік бағдарламалау тілдері

Жоғары математика

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

M097

Химиялық инженерия және процесстер

Бейорганикалық химия

Жалпы химиялық технология

Жылу энергетикасы

M098

Жылу энергетикасы

Жылу техникасының теориялық негіздері

Қазандық қондырғылары мен жылу қозғалтқыштар

Электр энергетикасы

M099

Энергетика және элекр техникасы

Электротехниканың теориялық негіздері

Электр машиналар

Автоматтандыру және басқару

M100

Автоматтандыру және басқару

Электртехниканың теориялық негіздері

Сызықты автоматты реттеу жүйелері

Машина жасау

Аспап жасау

Технологиялық машиналар және жабдықтар

M103

Механика және металл өңдеу

Өзара алмасымдық негіздері

Конструкциялық материалдар және термиялық өңдеу

Көлік, көлік техникасы және технология

M104

Көлік, көліктік техника және технология

Машина бөлшектері

Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

M111

Тамақ өнімдерін өндіру

Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы

Химия

Металлургия

M117

Металлургиялық инженерия

Металлургиялық процесстерінің теориясы

Жалпы металлургия

Құрылыс

M124

Құрылыс

Құрылыс материалдары

Құрылыс өндірісінің технологиясы 1

Құрылыс материалдары, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру

M125

Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі

Құрылыс материалдары

Бетон технологиясы 1

Көлік құрылысы

M126

Көлік құрылысы

Құрылыс материалдары

Көлік құрылымдарының құрылысын ұйымдастыру және жоспарлау

Стандарттау және сертификаттау

Метрология

M130

Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

Квалиметрия

Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау

Агрономия

M131

Өсімдік шаруашылығы

Өсімдік шаруашылығы

Топырақтану

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

M132

Мал шаруашылығы

Мал азықтандыру

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

Әлеуметтік жұмыс

M146

Әлеуметтік жұмыс

Әлеуметтік жұмыс теориясы

Әлеуметтік жұмыс әдістері мен технологиялары

Туризм

M147

Туризм

Туризмология негіздері

Экскурсиятану

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

M150

Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу

Еңбекті қорғауды басқару жүйелері

Магистратураға түсу үшін кешенді тестілеу:

Магистратураға түсуші тұлғалар шет тілі тестінен, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тестінен, оқуға дайындығын анықтау тестінен тұратын білім беру бағдарламаларының топтары бойынша кешенді тестілеуді тапсырады.

Ағылшын тілінде оқытатын магистратураға түсуші тұлғалар ағылшын тілінде білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тестіден және қазақ немесе орыс тілдерінде оқуға дайындығын анықтау тестінен (таңдау бойынша) тұратын кешенді тестілеуді тапсырады.

Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттары бар тұлғалар магистратураға, резидентураға келесі тілдер бойынша шет тілі бойынша түсу емтиханынан босатылады:

- ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP- кемінде 460), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Tese (TOEFL IBT, шекті балл - кемінде 87), (TOEFL, шекті балл - кемінде 560), International English Language Tests System (IELTS, шекті балл - кемінде 5.5);

- неміс тілі: Deutsche Sprachprfung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1/ C1деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1деңгейі );

- француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI - оқу және тыңдау бойынша B1деңгейінен төмен емес), Diplome d'Etudes en Langue francaise (DELF, уровень В2), Diplome Approfondi de Langue francaise (DALF, С1 деңгейі), Тest de connaissance du francais (TCF - 400 балдан кем емес);

Магистратураға түсушілер өтінішінде білім беру бағдарламаларының бір тобын және 3 (үш) ЖОО-ны көрсетеді.

Шет тілінен түсу емтиханының және кешенді тестілеудің нәтижелері бойынша сертификат беріледі.

Қабылдау емтихандарын және кешенді тестілеуді тапсыру жылында қайта тапсыруға жол берілмейді.

Магистратураға қабылдау кешенді тестілеу қорытындысы бойынша 150 баллдық бағалау жүйесі шкаласына сәйкес қазақ және орыс тілінде оқытатын магистратураға кешенді тестілеу үшін жүргізіледі :

1): 75 балдан кем емес, оның ішінде шет тілі бойынша –25 балдан кем емес, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауапты таңдаумен –15 балдан кем емес, бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдаумен –20 балдан кем емес, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша –15 балдан кем емес.

Тұлғаларды ағылшын тілінде оқытатын магистратураға қабылдау кешенді тестілеу қорытындысы бойынша 100 балдық бағалау жүйесі шкаласына сәйкес жүргізіледі:

2): 25 баллдан кем емес, оның ішінде оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша – 7 балдан кем емес, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауапты таңдаумен – 8 балдан кем емес, бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдаумен – 10 балдан кем емес.

Білім беру тапсырысы бойынша оқуға конкурстық негізде кешенді тестілеу және (немесе) түсу емтихандарының сомасы бойынша ең жоғары балл жинаған тұлғалар қабылданады:

1) ғылыми-педагогикалық магистратура үшін – 1-қосымшаға сәйкес 75 балдан кем емес;

2) бейіндік магистратура үшін-1-қосымшаға сәйкес кемінде 75 балл;

3) ағылшын тілінде оқытатын магистратура үшін – 2-қосымшаға сәйкес 50 балдан кем емес;

Шет тілі (ағылшын, француз, неміс) бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаты бар тұлғаларға бағалаудың 50 балдық жүйесі бойынша ең жоғары балл есептеледі.

Магистратураға түсетін тұлғалар келесі құжаттарды тапсырады:

Магистратураға түсетін тұлғалар ЖОО-ға келесі құжаттарды тапсырады:

1) ұйым басшысының атына белгіленген нысандағы өтініш;

2) білім туралы құжат қосымшасымен (түпнұсқа) + 3 көшірме;

3) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

4) 3x4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосурет;

5) 086-У нысанындағы медициналық анықтама (нарко-, психдиспансер мөрімен) + көшірме, RW қан талдауы, флюрография (түпнұсқа), екпе картасының көшірмесі оқуға түсушілер үшін (күндізгі оқу түрі);

6) бағдарламалар бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесі (бар болған жағдайда);

7) тестілеуді үшін төлем туралы түбіртек;

8) байлау қалтасы, конверт (формат А5); 8292 теңгені құрайды
НЦТ реквизиттер
РГКП «Национальный центр тестирования» МОН РК
010011 г.Астана,ул.Победы,60
РНН 600300086081
БИН 000 140 001 853
ИИК KZ 536010111000001515
БИК HSBKKZKXКбе 16
АО «Народный банк Казахстана»

 

2015-2016 оқу жылында Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында магистрлерді даярлау үшін мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру

    
Мамандық коды Мамандық атауы Барлығы соның ішінде ЖОО-да соның ішінде мақсаттық ұйымның атауы ГПИИР бойынша интеграция шеңберінде ЖОО, ҒЗИ
6M010300 Педагогика және психология          
6M011100 Информатика          
6M011700 Қазақ тілі және әдебиет          
6M020100 Философия          
6M020300 Тарих          
6M020400 Мәдениеттану          
6M020500 Филология          
6M020800 Археология және этнология          
6M050100 Әлеуметтану          
6M050200 Саясаттану          
6M050400 Журналистика          
6M050600 Экономика          
6M050700 Менеджмент          
6M050900 Финансы          
6M051100 Маркетинг          
6M060100 Математика          
6M060200 Информатика          
6M060400 Физика          
6M060600 Химия          
6M060700 Биология          
6M060800 Экология          
6M060900 География          
6M070100 Биотехнология          
6M070200 Автоматтандыру және басқару          
6M070300 Ақпараттық жүйелер          
6M070900 Металлургия 62      62     
6M071200 Машина жасау          
6M071300 Көлік, көліктік техника және технология          
6M071600 Аспап жасау          
6M071700 Жылу энергетикасы          
6M071800 Электр энергетикасы 3          
6M072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы          
6M072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 62      62     
6M072900 Құрылыс 2          
6M073000 Құрылыс материалдарын бұйымдарын және конструкцияларын өндіру 1          
6M073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі          
6M073200 Стандарттау және сертификаттау          
6M080100 Агрономия          
Барлығы: 208   84  124  0  0

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына қабылдау ережелері

конец

 

 

Байланыс деректері:
Павлодар қ., С. Торайғыров атындағы ПМУ, Ломов көшесі, 64 (қабылдау комиссиясы жазғы кезеңде жұмыс істейді).