03 шілдеден 25 шілдеге дейін – құжаттарды қабылдау.

08-16 тамыз аралығында – кешенді тестілеу

28 тамызға дейін – оқуға қабылдау.

Магистратураға жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген тұлғалар қабылданады.

Магистратураға түсуші Қазақстан Республикасының азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар түсу емтихандарын:

- таңдау бойынша бір шет тілінен (ағылшын, француз, неміс; араб тілі бойынша араб тілін қажет ететін мамандыққа түсетін тұлғалар үшін);

- мамандық бойынша тапсырады.

Магистратураға түсу үшін кешенді тестілеу:

Магистратураға түсуші тұлғалар шет тілі тестінен, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тестінен, оқуға дайындығын анықтау тестінен тұратын білім беру бағдарламаларының топтары бойынша кешенді тестілеуді тапсырады.

Ағылшын тілінде оқытатын магистратураға түсуші тұлғалар ағылшын тілінде білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тестіден және қазақ немесе орыс тілдерінде оқуға дайындығын анықтау тестінен (таңдау бойынша) тұратын кешенді тестілеуді тапсырады.

Шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттары бар тұлғалар магистратураға, резидентураға келесі тілдер бойынша шет тілі бойынша түсу емтиханынан босатылады:

- ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP- кемінде 460), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Tese (TOEFL IBT, шекті балл - кемінде 87), (TOEFL, шекті балл - кемінде 560), International English Language Tests System (IELTS, шекті балл - кемінде 5.5);

- неміс тілі: Deutsche Sprachprfung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1/ C1деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ C1деңгейі );

- француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI - оқу және тыңдау бойынша B1деңгейінен төмен емес), Diplome d'Etudes en Langue francaise (DELF, уровень В2), Diplome Approfondi de Langue francaise (DALF, С1 деңгейі), Тest de connaissance du francais (TCF - 400 балдан кем емес);

Магистратураға түсушілер өтінішінде білім беру бағдарламаларының бір тобын және 3 (үш) ЖОО-ны көрсетеді.

Шет тілінен түсу емтиханының және кешенді тестілеудің нәтижелері бойынша сертификат беріледі.

Қабылдау емтихандарын және кешенді тестілеуді тапсыру жылында қайта тапсыруға жол берілмейді.

Магистратураға қабылдау кешенді тестілеу қорытындысы бойынша 150 баллдық бағалау жүйесі шкаласына сәйкес қазақ және орыс тілінде оқытатын магистратураға кешенді тестілеу үшін жүргізіледі :

1): 75 балдан кем емес, оның ішінде шет тілі бойынша –25 балдан кем емес, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауапты таңдаумен –15 балдан кем емес, бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдаумен –20 балдан кем емес, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша –15 балдан кем емес.

Тұлғаларды ағылшын тілінде оқытатын магистратураға қабылдау кешенді тестілеу қорытындысы бойынша 100 балдық бағалау жүйесі шкаласына сәйкес жүргізіледі:

2): 25 баллдан кем емес, оның ішінде оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша – 7 балдан кем емес, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс жауапты таңдаумен – 8 балдан кем емес, бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдаумен – 10 балдан кем емес.

Білім беру тапсырысы бойынша оқуға конкурстық негізде кешенді тестілеу және (немесе) түсу емтихандарының сомасы бойынша ең жоғары балл жинаған тұлғалар қабылданады:

1) ғылыми-педагогикалық магистратура үшін – 1-қосымшаға сәйкес 100 балдан кем емес;

2) бейіндік магистратура үшін-1-қосымшаға сәйкес кемінде 80 балл;

3) ағылшын тілінде оқытатын магистратура үшін – 2-қосымшаға сәйкес 25 балдан кем емес;

Шет тілі (ағылшын, француз, неміс) бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаты бар тұлғаларға бағалаудың 100 балдық жүйесі бойынша ең жоғары балл есептеледі.

Магистратураға түсетін тұлғалар келесі құжаттарды тапсырады:

Магистратураға түсетін тұлғалар ЖОО-ға келесі құжаттарды тапсырады:

1) ұйым басшысының атына өтініш (еркін нысанда);

2) жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі;

3) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

4) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс-парағы және еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар тұлғалар үшін);

5) 3x4 сантиметр көлеміндегі алты фотосурет;

6) 086-У нысанындағы медициналық анықтама;

7) шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат(болған жағдайда), сертификат көшірмесі

8) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болған жағдайда);

9) тестілеуді өткізу үшін төлем туралы түбіртек;

10) тіркеу куәлігінің немесе әскери билеттің көшірмесі.

Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге салыстырып тексеру үшін олардың түпнұсқалары ұсынылады. Салыстырып тексеру жүргізілгеннен кейін түпнұсқалар қайтарылады.

Құжаттар тізбесі толық ұсынылмаған жағдайда қабылдау комиссиясы түсушілерден құжаттарды қабылдамайды.

 

Магистратураға дайындық жүзеге асырылады:

- Ғылыми-педагогикалық магистратура – оқу мерзімі:  2 жыл

Білім беру траекториялары:  зерттеушілік және  кәсіпкерлік (StartUp-магистратура);

- Бейінді магистратура:  

оқу мерзімі – 1 жыл: Қолданбалы және кәсіпкерлік (StartUp-магистратура);

оқу мерзімі – 1,5 жыл: ГП ИИР (ИИД  МБ) бағдарламасы бойынша. 

 

Магистратура мамандықтарының атаулары және коды

Мамандық атауы Білім беру бағдарламасы
1 6М010300-Педагогика және психология Қарау
2 6М011100-Информатика Қарау
3 6M011700-Қаза тілі және әдебиеті Қарау
4 6М020100-Философия Қарау
5 6М020300-Тарих ғылыми, кәсіби
6 6М020400-Мәдениеттану Қарау
7 6М020500-Филология (қазақ) Қарау
8 6М020500-Филология (орыс) Қарау
9 6М020800-Археология және этнология Қарау
10 6М030100-Құқықтану ағыл., ғылыми, кәсіби
11 6М050100-Әлеуметтану Қарау
12 6М050200-Саясаттану ғылыми. кәсіби
13 6М050300-Психология Қарау
14 6М050400-Журналистика Қарау
15 6М050600-Экономика ғылыми, кәсіби
16 6М050700-Менеджмент ағыл., ғылыми, кәсіби
17 6М050900-Қаржы ғылыми, кәсіби
18 6М051100-Маркетинг ғылыми, кәсіби
19 6М060100-Математика Қарау
20 6М060200-Информатика Қарау
21 6М060400-Физика Қарау
22 6М060600-Химия Қарау
23 6М060700-Биология Қарау
24 6М060800-Экология Қарау
25 6М060900-География Қарау
26 6М070100-Биотехнология Қарау
27 6М070200-Автоматтандыру және басқару Қарау
28 6М070300-Ақпараттық жүйе Қарау
29 6М070900-Металлургия Қарау
30 6М071200-Машина жасау Қарау
31 6М071300-Көлік, көліктік техникасы және технологиялары ғылыми, кәсіби
32 6М071600-Аспап жасау Қарау
33 6М071700-Жылу энергетикасы Қарау
34 6М071800-Электр энергетикасы Қарау
35 6М072000-Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы Қарау
36 6М072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы Қарау
37 6М072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар Қарау
38 6М072700-Азық-түлік тағамдары технологиясы Қарау
39 6М072900-Құрылыс Қарау
40 6М073000-Құрылыс материалдарын бұйымдарын және конструкцияларын өндіру Қарау
41 6М073100-Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі Қарау
42 6М073200-Стандарттау және сертификаттау Қарау
43 6М074500-Көлік құрылысы Қарау
44 6М075000-Метрология Қарау
45 6М080100-Агрономия Қарау
46 6М080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы Қарау
47 6М090200-Туризм Қарау
48 6М090500-Әлеуметтік жұмыс Қарау
49 6М091000-Кітапхана ісі Қарау

Оқуға түсу емтиханының бағдарламасы

6М010300-Педагогика және психология мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М050300-Психология мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М050900-Әлеуметтік жұмыс мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М090200-Туризм мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М075000-Метрология мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М060700–Биология мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М060800–Экология мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М060900-География мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М050900–Қаржы мамандығы (ғылыми және педагогикалық бағыт) бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М050900–Қаржы мамандығы (бейіндік бағыт) бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М060600-Химия мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М050200-Саясаттану мамандығы (ғылыми және педагогикалық бағыт) бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М050200-Саясаттану мамандығы (бейіндік бағыт) бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М050100-Әлеуметтану мамандығы (ғылыми және педагогикалық бағыт) бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М050100-Әлеуметтану мамандығы (бейіндік бағыт) бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М020100-Философия мамандығы (ғылыми және педагогикалық бағыт) бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М020100-Философия мамандығы (бейіндік бағыт) бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М020400-Мәдениеттану мамандығы (ғылыми және педагогикалық бағыт) бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М020400-Мәдениеттану мамандығы (бейіндік бағыт) бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М071200-Машина жасау мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М072000-Бейорганикалық заттардың химиялық технология мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы

6М050700-Менеджмент мамандығы (ғылыми және педагогикалық бағыт) бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы

6М050700-Менеджмент мамандығы (бейіндік бағыт) бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы

6М050700-Жылуэнергетика мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы

6М051100–Маркетинг мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М050600–Экономика мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М020500–«Филология: қазақша» мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М073000 –Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы (бейіндік бағыт).

6М073000 –Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы (ғылыми және педагогикалық бағыт).

6М073200–Стандарттау және сертификаттау (құрылыста) мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы (бейіндік бағыт).

6М073200–Стандарттау және сертификаттау (құрылыста) мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы (ғылыми және педагогикалық бағыт).

6М071800–Электрэнергетика мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М071800–Электрэнергетика мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М011100–Информатика мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М060200–Информатика мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М060400–Физика мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М071600–Аспапжасау мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М020800–Археология және этнология мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М020300–Тарих мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М080100–Агрономия мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М020400–Мәдениеттану мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы (бейіндік бағыт).

6М020400–Мәдениеттану мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы (ғылыми және педагогикалық бағыт).

6М073100–Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы (бейіндік бағыт).

6М071300–Көлік, көліктік техника және технологиялар мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М070900-Металлургия мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М011700-Қазақ тілі мен әдебиет мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

6М030100-Құқықтану мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы.

2015-2016 оқу жылында Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында магистрлерді даярлау үшін мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру

    
Мамандық коды Мамандық атауы Барлығы соның ішінде ЖОО-да соның ішінде мақсаттық ұйымның атауы ГПИИР бойынша интеграция шеңберінде ЖОО, ҒЗИ
6M010300 Педагогика және психология          
6M011100 Информатика          
6M011700 Қазақ тілі және әдебиет          
6M020100 Философия          
6M020300 Тарих          
6M020400 Мәдениеттану          
6M020500 Филология          
6M020800 Археология және этнология          
6M050100 Әлеуметтану          
6M050200 Саясаттану          
6M050400 Журналистика          
6M050600 Экономика          
6M050700 Менеджмент          
6M050900 Финансы          
6M051100 Маркетинг          
6M060100 Математика          
6M060200 Информатика          
6M060400 Физика          
6M060600 Химия          
6M060700 Биология          
6M060800 Экология          
6M060900 География          
6M070100 Биотехнология          
6M070200 Автоматтандыру және басқару          
6M070300 Ақпараттық жүйелер          
6M070900 Металлургия 62      62     
6M071200 Машина жасау          
6M071300 Көлік, көліктік техника және технология          
6M071600 Аспап жасау          
6M071700 Жылу энергетикасы          
6M071800 Электр энергетикасы 3          
6M072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы          
6M072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 62      62     
6M072900 Құрылыс 2          
6M073000 Құрылыс материалдарын бұйымдарын және конструкцияларын өндіру 1          
6M073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі          
6M073200 Стандарттау және сертификаттау          
6M080100 Агрономия          
Барлығы: 208   84  124  0  0

С.Торайғыров атындағы ПМУ бойынша магистратураға гранттар саны (оқуға түсу жылы - 2018)

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

Мамандық бойынша магистратураға түсу емтиханының графигі

конец

 

Тестілеуге төлеу үшін банк реквизиттері:

Тестілеудің ақысы 4200 теңгені құрайды және төлем  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бөлімшелерінде 

ҚР БҒМ «Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК

010011 Астана қ., Жеңіс пр., 60

РНН 600300086081

БИН 000140001853

ИИК KZ536010111000001515

БИК НSBKKZKX  

КБЕ 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

 

 

Байланыс деректері:
Павлодар қ., С. Торайғыров атындағы ПМУ, Ломов көшесі, 64 (қабылдау комиссиясы жазғы кезеңде жұмыс істейді).

Көш. Академик Шөкин, 139, 202 кабинет.

Қабылдау комиссиясының электрондық поштасы:
С. Торайғыров атындағы ПМУ сайты: www.psu.kz

Тел (ж) 8 (7182) 673-773; (моб) 8 (705)406-22-66