Осы кафедраның лабараториясы әмбебап және арнайы технологиялық жабдықпен қамтамасыз етілген, барлығы 30 бірлік, соның ішінде сандық бағдарлама басқаруы бар станоктар саны - 7, пісіру аппараты ТДМ-305. Әдістемелік сипаттағы мәселелерді шешу үшін кафедра компьютерлермен қамтамасыз етілген.

Кафедраның зертханалары құрамында «Метрология мен сынаулар», «Әмбебап станоктар зертханасы», «Мамандандырылған және әмбебап станоктар зертханасы», «СББ станоктары», «СББ станоктары. Оқу шеберханалары», «Сандық бағдарламалы басқаруы бар станоктар», сонымен бірге арнайы кабинеттер бар; «Машинажасау технологының кабинеті», «Металл кескіш құралдар кабинеті»

mmit_1mmit_1
mmit_3
Әмбебап және сандық бағдарламалы басқарылатын білдектердің оқу шеберханасы
mmit_4

7 фото – «Тетік бетінің кедір-бұдырлығын анықтау» зертханалық жұмыс, Б-107В «Метрология және сынаулар» зертханасы

Магистрлік жұмыстардың тақырыптары бойынша ғылыми зерттеулер сонымен қатар кафедраның материалдық - техникалық қорының көмегімен орындалады (8-9 фото).

mmit_5

8 фото - «Бағдарлама арқылы басқарылатын білдек операторы» атты дайындық курстары бойынша кафедра оқытушыларымен емтихан қабылдау(тыңдаушылар «KSP Steel» ЖШС ПФ)

9 фото – Машина жасау және стандарттау кафедрасының магистранттары

 

Ақпараттық-әдістемелік және кітапханалық қамтамасыз ету  

5В071200 – Машина жасау және 5В073200 – Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандығының барлық пәндері бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде кітапханалық секілді, кафедралық әдебиетпен де 100 пайыздық қамсыздандыруы бар.

Жиналған 50 жылдық кафедраның тәжірибиесі кадрларды дайындауда, әдістемелік көмек беруде, кадр потенциалы инженерлі мамандықты дайындауды қамтамасыз етеді.Оқу процессін ұйымдастыруда кафедра екі басты объективті әрекет ететін фактордан бастайды: ғылыми-техникалық прогресс және дамып келе жатқан нарық қатынасы.

Бұл факторлар маманның қазіргі кезгі моделін құруға бағытталған, ол оның идеологиялық ғылыми-педагогикалық қызметіне бағыттайды.

10 фото – Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамымен басылған оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар, оқу-әдістемелік нұсқаулар, өнертабыстарға авторлық куәліктер